vladavina prava i ekonomski razvoj

Abazović dostavio Skupštini ekspoze - ovo su prioriteti u radu buduće vlade

Mandatar Dritan Abazović dostavio je Skupštini program rada 43. Vlade. Sjednica parlamenta na kojoj će se, između ostalog, birati nova Vlada, održaće se u četvrtak, 28. aprila na Cetinju. Abazović je istakao da će nova Vlada počivati na dva glavna stuba – vladavini prava i ekonomskom razvoju.

Abazović dostavio Skupštini ekspoze - ovo su prioriteti u radu buduće vlade

Mandatar Dritan Abazović dostavio je Skupštini program rada 43. Vlade. Sjednica parlamenta na kojoj će se, između ostalog, birati nova Vlada, održaće se u četvrtak, 28. aprila na Cetinju. Abazović je istakao da će nova Vlada počivati na dva glavna stuba – vladavini prava i ekonomskom razvoju.
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: vladavina prava i ekonomski razvoj
Tizer: Mandatar Dritan Abazović dostavio je Skupštini program rada 43. Vlade. Sjednica parlamenta na kojoj će se, između ostalog, birati nova Vlada, održaće se u četvrtak, 28. aprila na Cetinju. Abazović je istakao da će nova Vlada počivati na dva glavna stuba – vladavini prava i ekonomskom razvoju.
Prva polovina vijesti:

U uvodnom dijelu ekspozea navodi se da je Crnoj Gori potrebna politička i drušvena stabilnost, jer građanke i građani očekuju da njihovi predstavnici daju mnogo veći doprinos pomirenju i uklanjanju vještački stvaranih tenzija “iza kojih se uvijek kriju interesi pojedinačnih krugova ill želja za sitnim političkim profitom”.

“Zadatak koji stoji pred ovom generacijom političarki i političara jeste da radimo na kompromisu oko opštih drustvenih interesa, u korist, a ne na štetu naših građanki i građana. Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da državni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može naprijed. Upravo zbog toga, vladavina prava i ekonomski razvoj biće dva kljucna stuba nove Vlade. Oni nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, i to su: borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine i afirmacija djece i mladih”, piše u ekspozeu.

Abazović je, između ostalog, naveo normativne i političke prioritete nove izvršne vlasti.

Među normativnim prioritetima su:

Dogovor o izboru nosilaca najviših pravosudnih funkcija (Vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, sudija Ustavnog suda) u skladu sa Ustavom;

Dogovor o uspostavijanju odgovornih i funkcionalnih državnih organa i institucija u kojima će se zakonito postupanje podrazumijevati;
Uskladivanje zakonske regulative u oblasti pravosuđa sa standardima Evropske komisije i mišljenjima Venecijanske komisije;

Zakon o preispitivanju porijekla imovine;

Izmjene i dopune Zakona o morskom dobru sa ciljem jačanja nadležnosti opština;

Izborna reforma – usvajanje preporuka OEBS-a/ODIHR-a za nadogradnju izbornog zakonodavstva, uz mogućnost objedinjavanja svih izbora u jednom danu i izmjene izbornog sistema sa uvođenjem otvorenih listi i garantovanje zastupljenosti manjina kroz određivanje broja mandata;

Profesionalizacija Državne izborne komisije, u skladu sa preporukama OEBS-a/ODIHR-a:

Revizija zatečenog stanja u oblasti prosvjete i kulture, uz izmjene i dopune Zakona o kulturi i Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, kao i preispitivanje svih spornih kadrovskih rješenja u tim oblastima, posebno na visokim pozicijama;

Preispitivanje svih ugovora i akata koji ugrožavaju ustavno određenje Crne Gore kao ekološke države, uz aktivnu afirmaciju ideje ekološke države;

Preispitivanje spornih i nezakonitih odluka prethodnih vlada i državnih organa u pravcu njihovog hitnog revidiranja;

Reforma službe bezbjednosti, uz sagledavanje izmjena Zakona o Agenciji za nacionainu bezbjednost;

Reizbor članova savjeta i izvršnih direktora regulatornih agencija, uz izmjene i dopune pratećih zakona;

Predlaganje zakona o popisu stanovništva u prvom kvartalu rada Vlade, u skladu sa evropskim standardima i normama;
Efikasnija saradnja Vlade i Skupštine;

Unapređenje zakonodavstva u oblasti ljudskih i manjinskih prava, pri čemu će prioritet imati Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.

Politički prioriteti 43. Vlade će, kako je naveo Abazović, biti:

Nastavak beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima, ispunjavanje privremenih mjerila, sa ciljem
dobijanja završnih mjerila za poglavija 23 i 24;

Obnova i prilagodavanje pregovaračke strukture novoj metodologiji proširenja, zbog dinamiziranja pregovarackog procesa sa EU;
Stvaranje povoijnog ambijenta za nove investicije i zaustavijanje odlaska postojećih investitora, u cilju dinamizacije ekonomskog razvoja zemlje;

Nastavak započetih ekonomskih reformi, kako bi se održala stabilnost javnih finansija i nastavile započete socio-ekonomske mjere;

Regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore;

Sagledavanje regionalnih inicijativa u kontekstu ključnog cilja – bržeg učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju;

Jačanje lokalnih samouprava kroz izmjene Zakona o državnoj svojini – prenos prava svojine sa države na opštine i donošenje podzakonskih akata radi otklanjanja štetnih posljedica nastalih primjenom Zakona iz 2009. godine;

Priprema i realizacija Ijetnje turističke sezone;

Sagledavanje mjera na reorganizaciji rada zdravstvenog sistema i donošenje državnih mjera za borbu protiv koronavirusa;

Nastavak reforme javne uprave, uz reviziju zatečenog stanja u državnim organima i javnim preduzećima;

Prostorni plan razvoja Crne Gore 2022-2040;

Obezbjeđivanje ravnomjernog regionalnog razvoja i decentralizacije (u oblastima prosvjete, kulture, prostornog planiranja, zdravstva), kao i brži ekonomski razvoj u nerazvijenim opštinama;

lntenziviranje aktivnosti na prečišćavanju biračkog spiska i stvaranju preduslova za eliminaciju svih izbornih zloupotreba;

Zaštita prava manjinskih naroda i njihovo integrisanje u institucije kroz ostvarivanje ustavnog načela srazmjerne zastupljenosti, uz punu implementaciju zakonske regulative.

Vlada će imati četiri potpredsjednika/ce koji su ujedno i resorni ministri odnosno ministarke.

Ministarstvo pravde
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo finansija
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Ministarstvo evropskih poslova
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo zdravija
Ministarstvo kapitalnih investicija
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ministarstvo sporta i mladih
Ministarstvo javne uprave
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Ministarstvo nauke i informacionog društva
dva ministra bez portfelja

Napiši komentar
Izvor vijesti: Adria.tv
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: vladavina prava i ekonomski razvoj
Tizer: Mandatar Dritan Abazović dostavio je Skupštini program rada 43. Vlade. Sjednica parlamenta na kojoj će se, između ostalog, birati nova Vlada, održaće se u četvrtak, 28. aprila na Cetinju. Abazović je istakao da će nova Vlada počivati na dva glavna stuba – vladavini prava i ekonomskom razvoju.
Prva polovina vijesti:

U uvodnom dijelu ekspozea navodi se da je Crnoj Gori potrebna politička i drušvena stabilnost, jer građanke i građani očekuju da njihovi predstavnici daju mnogo veći doprinos pomirenju i uklanjanju vještački stvaranih tenzija “iza kojih se uvijek kriju interesi pojedinačnih krugova ill želja za sitnim političkim profitom”.

“Zadatak koji stoji pred ovom generacijom političarki i političara jeste da radimo na kompromisu oko opštih drustvenih interesa, u korist, a ne na štetu naših građanki i građana. Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da državni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može naprijed. Upravo zbog toga, vladavina prava i ekonomski razvoj biće dva kljucna stuba nove Vlade. Oni nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, i to su: borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine i afirmacija djece i mladih”, piše u ekspozeu.

Abazović je, između ostalog, naveo normativne i političke prioritete nove izvršne vlasti.

Među normativnim prioritetima su:

Dogovor o izboru nosilaca najviših pravosudnih funkcija (Vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, sudija Ustavnog suda) u skladu sa Ustavom;

Dogovor o uspostavijanju odgovornih i funkcionalnih državnih organa i institucija u kojima će se zakonito postupanje podrazumijevati;
Uskladivanje zakonske regulative u oblasti pravosuđa sa standardima Evropske komisije i mišljenjima Venecijanske komisije;

Zakon o preispitivanju porijekla imovine;

Izmjene i dopune Zakona o morskom dobru sa ciljem jačanja nadležnosti opština;

Izborna reforma – usvajanje preporuka OEBS-a/ODIHR-a za nadogradnju izbornog zakonodavstva, uz mogućnost objedinjavanja svih izbora u jednom danu i izmjene izbornog sistema sa uvođenjem otvorenih listi i garantovanje zastupljenosti manjina kroz određivanje broja mandata;

Profesionalizacija Državne izborne komisije, u skladu sa preporukama OEBS-a/ODIHR-a:

Revizija zatečenog stanja u oblasti prosvjete i kulture, uz izmjene i dopune Zakona o kulturi i Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, kao i preispitivanje svih spornih kadrovskih rješenja u tim oblastima, posebno na visokim pozicijama;

Preispitivanje svih ugovora i akata koji ugrožavaju ustavno određenje Crne Gore kao ekološke države, uz aktivnu afirmaciju ideje ekološke države;

Preispitivanje spornih i nezakonitih odluka prethodnih vlada i državnih organa u pravcu njihovog hitnog revidiranja;

Reforma službe bezbjednosti, uz sagledavanje izmjena Zakona o Agenciji za nacionainu bezbjednost;

Reizbor članova savjeta i izvršnih direktora regulatornih agencija, uz izmjene i dopune pratećih zakona;

Predlaganje zakona o popisu stanovništva u prvom kvartalu rada Vlade, u skladu sa evropskim standardima i normama;
Efikasnija saradnja Vlade i Skupštine;

Unapređenje zakonodavstva u oblasti ljudskih i manjinskih prava, pri čemu će prioritet imati Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.

Politički prioriteti 43. Vlade će, kako je naveo Abazović, biti:

Nastavak beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima, ispunjavanje privremenih mjerila, sa ciljem
dobijanja završnih mjerila za poglavija 23 i 24;

Obnova i prilagodavanje pregovaračke strukture novoj metodologiji proširenja, zbog dinamiziranja pregovarackog procesa sa EU;
Stvaranje povoijnog ambijenta za nove investicije i zaustavijanje odlaska postojećih investitora, u cilju dinamizacije ekonomskog razvoja zemlje;

Nastavak započetih ekonomskih reformi, kako bi se održala stabilnost javnih finansija i nastavile započete socio-ekonomske mjere;

Regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore;

Sagledavanje regionalnih inicijativa u kontekstu ključnog cilja – bržeg učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju;

Jačanje lokalnih samouprava kroz izmjene Zakona o državnoj svojini – prenos prava svojine sa države na opštine i donošenje podzakonskih akata radi otklanjanja štetnih posljedica nastalih primjenom Zakona iz 2009. godine;

Priprema i realizacija Ijetnje turističke sezone;

Sagledavanje mjera na reorganizaciji rada zdravstvenog sistema i donošenje državnih mjera za borbu protiv koronavirusa;

Nastavak reforme javne uprave, uz reviziju zatečenog stanja u državnim organima i javnim preduzećima;

Prostorni plan razvoja Crne Gore 2022-2040;

Obezbjeđivanje ravnomjernog regionalnog razvoja i decentralizacije (u oblastima prosvjete, kulture, prostornog planiranja, zdravstva), kao i brži ekonomski razvoj u nerazvijenim opštinama;

lntenziviranje aktivnosti na prečišćavanju biračkog spiska i stvaranju preduslova za eliminaciju svih izbornih zloupotreba;

Zaštita prava manjinskih naroda i njihovo integrisanje u institucije kroz ostvarivanje ustavnog načela srazmjerne zastupljenosti, uz punu implementaciju zakonske regulative.

Vlada će imati četiri potpredsjednika/ce koji su ujedno i resorni ministri odnosno ministarke.

Ministarstvo pravde
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo finansija
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Ministarstvo evropskih poslova
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo zdravija
Ministarstvo kapitalnih investicija
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ministarstvo sporta i mladih
Ministarstvo javne uprave
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Ministarstvo nauke i informacionog društva
dva ministra bez portfelja

Napiši komentar
Izvor: Adria.tv
*

Abazović dostavio Skupštini ekspoze - ovo su prioriteti u radu buduće vlade
Abazović
Abazović

U uvodnom dijelu ekspozea navodi se da je Crnoj Gori potrebna politička i drušvena stabilnost, jer građanke i građani očekuju da njihovi predstavnici daju mnogo veći doprinos pomirenju i uklanjanju vještački stvaranih tenzija “iza kojih se uvijek kriju interesi pojedinačnih krugova ill želja za sitnim političkim profitom”.

“Zadatak koji stoji pred ovom generacijom političarki i političara jeste da radimo na kompromisu oko opštih drustvenih interesa, u korist, a ne na štetu naših građanki i građana. Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da državni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može naprijed. Upravo zbog toga, vladavina prava i ekonomski razvoj biće dva kljucna stuba nove Vlade. Oni nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, i to su: borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine i afirmacija djece i mladih”, piše u ekspozeu.

Abazović je, između ostalog, naveo normativne i političke prioritete nove izvršne vlasti.

Među normativnim prioritetima su:

Dogovor o izboru nosilaca najviših pravosudnih funkcija (Vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, sudija Ustavnog suda) u skladu sa Ustavom;

Dogovor o uspostavijanju odgovornih i funkcionalnih državnih organa i institucija u kojima će se zakonito postupanje podrazumijevati;
Uskladivanje zakonske regulative u oblasti pravosuđa sa standardima Evropske komisije i mišljenjima Venecijanske komisije;

Zakon o preispitivanju porijekla imovine;

Izmjene i dopune Zakona o morskom dobru sa ciljem jačanja nadležnosti opština;

Izborna reforma – usvajanje preporuka OEBS-a/ODIHR-a za nadogradnju izbornog zakonodavstva, uz mogućnost objedinjavanja svih izbora u jednom danu i izmjene izbornog sistema sa uvođenjem otvorenih listi i garantovanje zastupljenosti manjina kroz određivanje broja mandata;

Profesionalizacija Državne izborne komisije, u skladu sa preporukama OEBS-a/ODIHR-a:

Revizija zatečenog stanja u oblasti prosvjete i kulture, uz izmjene i dopune Zakona o kulturi i Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, kao i preispitivanje svih spornih kadrovskih rješenja u tim oblastima, posebno na visokim pozicijama;

Preispitivanje svih ugovora i akata koji ugrožavaju ustavno određenje Crne Gore kao ekološke države, uz aktivnu afirmaciju ideje ekološke države;

Preispitivanje spornih i nezakonitih odluka prethodnih vlada i državnih organa u pravcu njihovog hitnog revidiranja;

Reforma službe bezbjednosti, uz sagledavanje izmjena Zakona o Agenciji za nacionainu bezbjednost;

Reizbor članova savjeta i izvršnih direktora regulatornih agencija, uz izmjene i dopune pratećih zakona;

Predlaganje zakona o popisu stanovništva u prvom kvartalu rada Vlade, u skladu sa evropskim standardima i normama;
Efikasnija saradnja Vlade i Skupštine;

Unapređenje zakonodavstva u oblasti ljudskih i manjinskih prava, pri čemu će prioritet imati Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.

Politički prioriteti 43. Vlade će, kako je naveo Abazović, biti:

Nastavak beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima, ispunjavanje privremenih mjerila, sa ciljem
dobijanja završnih mjerila za poglavija 23 i 24;

Obnova i prilagodavanje pregovaračke strukture novoj metodologiji proširenja, zbog dinamiziranja pregovarackog procesa sa EU;
Stvaranje povoijnog ambijenta za nove investicije i zaustavijanje odlaska postojećih investitora, u cilju dinamizacije ekonomskog razvoja zemlje;

Nastavak započetih ekonomskih reformi, kako bi se održala stabilnost javnih finansija i nastavile započete socio-ekonomske mjere;

Regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore;

Sagledavanje regionalnih inicijativa u kontekstu ključnog cilja – bržeg učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju;

Jačanje lokalnih samouprava kroz izmjene Zakona o državnoj svojini – prenos prava svojine sa države na opštine i donošenje podzakonskih akata radi otklanjanja štetnih posljedica nastalih primjenom Zakona iz 2009. godine;

Priprema i realizacija Ijetnje turističke sezone;

Sagledavanje mjera na reorganizaciji rada zdravstvenog sistema i donošenje državnih mjera za borbu protiv koronavirusa;

Nastavak reforme javne uprave, uz reviziju zatečenog stanja u državnim organima i javnim preduzećima;

Prostorni plan razvoja Crne Gore 2022-2040;

Obezbjeđivanje ravnomjernog regionalnog razvoja i decentralizacije (u oblastima prosvjete, kulture, prostornog planiranja, zdravstva), kao i brži ekonomski razvoj u nerazvijenim opštinama;

lntenziviranje aktivnosti na prečišćavanju biračkog spiska i stvaranju preduslova za eliminaciju svih izbornih zloupotreba;

Zaštita prava manjinskih naroda i njihovo integrisanje u institucije kroz ostvarivanje ustavnog načela srazmjerne zastupljenosti, uz punu implementaciju zakonske regulative.

Vlada će imati četiri potpredsjednika/ce koji su ujedno i resorni ministri odnosno ministarke.

Ministarstvo pravde
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo finansija
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Ministarstvo evropskih poslova
Ministarstvo prosvjete
Ministarstvo zdravija
Ministarstvo kapitalnih investicija
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ministarstvo sporta i mladih
Ministarstvo javne uprave
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Ministarstvo nauke i informacionog društva
dva ministra bez portfelja


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services