Milo Božović nosilac

DF predao listu: I nakon izbora ćemo biti najjači politički subjekt u Budvi

Demokratski front Budva je danas Opštinskoj izbornoj komisiji predao listu za izbore koji su zakazani za 5. un. Nosilac izborne liste je doskorašnji poslanik i bivši menadžer Opštine Budva Milo Božović, diplomirani ekonomista.

DF predao listu: I nakon izbora ćemo biti najjači politički subjekt u Budvi

Demokratski front Budva je danas Opštinskoj izbornoj komisiji predao listu za izbore koji su zakazani za 5. un. Nosilac izborne liste je doskorašnji poslanik i bivši menadžer Opštine Budva Milo Božović, diplomirani ekonomista.
Pozicija: 3
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: Milo Božović nosilac
Tizer: Demokratski front Budva je danas Opštinskoj izbornoj komisiji predao listu za izbore koji su zakazani za 5. un. Nosilac izborne liste je doskorašnji poslanik i bivši menadžer Opštine Budva Milo Božović, diplomirani ekonomista.
Prva polovina vijesti:

"Naša izborna lista i program razvoja garant su da će Demokratski front i nakon sledećih izbora biti najjači politički subjekt u Budvi i da će nastaviti uspješno da vrši vlast", poručuju iz DF-a.

Napominju da se na listi nalazi 55 odsto žena.

"Ovim smo potvrdili da uprkos zakonskom minimumu koji propisuje obaveznu kvotu od 1/3 iskreno vjerujemo da žene zaslužuju više mjesta, kako na političkim listama, tako i u vršenju vlasti i obavljanju najodgovornijih funkcija u našem gradu. Takođe vjerujemo da će naša lista biti lista sa najmlađim prosjekom godina, jer smo pored postojećih kadrova šansu dali i mladima koji treba da preuzmu odgovornost za razvoj našeg grada i u tom smislu daju poseban doprinos da naš grad krene putem stabilnosti i razvoja", ističu u DF-u.

Kako kažu, Demokratski front je predao izbornu listu jer se u ovom trenutku izborne radnje sprovode po već utvrđenom kalendaru i zakonskim rokovima.

"Upozoravamo političke aktere koji su u Skupštini Crne Gore izglasali neustavne izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi o odlaganju izbora da na današnjem zasijedanju ne ponove grešku i derogiraju Ustav kao najviši pravni akt, kao ni Zakon o izboru odbornika i poslanika, koji jasno propisuju da mandat lokalnoj skupštini traje četiri godine i da se ne može produžiti nikakvom političkom kombinatorikom", navode.

Posebno je, naglašavaju, problematična situacija u Budvi i Tivtu, gdje je Vlada raspustila lokalni parlament i donijela odluku o uvođenju odbora povjerenika, koji suspstituiše skupštinu samo u dijelu donošenja neodložnih odluka i čija je jedina funkcija da u prelaznom periodu pripremi ambijent za održavanje lokalnih izbora.

"Kada imamo raspuštenu skupštinu u Budvi onda je valjda svima jasno da u takvom ambijentu ne može doći do odlaganja izbora jer se radi o imperativnim normama ustava i zakona koje se moraju poštovati. Nasilno odlagnaje izbora vidimo kao pokušaj da određeni politički subjekti, svjesni svoje slabosti i lošeg rejtinga u Budvi koji im predstoji, pokušavaju da kupe vrijeme i poboljšaju svoj status", poručuju iz DF-a.

Nakon nosioca izborne liste DF u Budvi "Milo Božović-Budva na prvom mjestu! DF" slijede: Nikola Jovanović, dipl.pravnik; Mladen Mikijelj; dip.ekonomista; Danijela Došljak, dipl.politikolog; Nikola Vučićević, magistaf fizičke kulture; Marijana Božović, magistar informatike; Jelena Kuljača Savić, dipl. politikolog; Nikola Kralj, dipl.turizmolog; Slađana Nedović, magistar ekon.nauka; dr Mirjana Gregović, doktor stomatologije; Nebojša Janović, dipl.ekonomista; Mladen Kažanegra, sportski radnik; Milena Perović, dipl.ekonomista; Kristina Rafailović, menadžer turizma; Mitar Bečić, ugostitelj; Bojana Pićan, dipl.ekonomista; Filip Vujović, dipl.pravnik; Aleksandar Božović, menadžer u biznisu i turizmu; Sanja Vujović, dipl.ekonomista; Miloš Medin, dipl.turizmolog; Anđela Goranović, dipl.prevodilac engleskog i francuskog jezika; Jelena Miković, dipl.ekonomista; Marija Franeta, student ekonomskog fakulteta; Radko Garčević, pravni tehničar; Ivan Radulović, ugostitelj, Milica Babić, dipl.inžinjer poljoprivrede; Milica Radonić, student fakulteta političkih nauka; Milijana Đukić, medicinski radnik; Bojana Matović, dipl. pravnik; Darko Ivanović, dipl.ekonomista; Ivana Liješević, dipl.trener plivanja i profesor fizičke kulture; Tijana Rađenović, dipl.ekonomista; Dragan Radonić, turist.tehničar.

Napiši komentar
Izvor vijesti: Adria.tv
| *
Pozicija: 3
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: Milo Božović nosilac
Tizer: Demokratski front Budva je danas Opštinskoj izbornoj komisiji predao listu za izbore koji su zakazani za 5. un. Nosilac izborne liste je doskorašnji poslanik i bivši menadžer Opštine Budva Milo Božović, diplomirani ekonomista.
Prva polovina vijesti:

"Naša izborna lista i program razvoja garant su da će Demokratski front i nakon sledećih izbora biti najjači politički subjekt u Budvi i da će nastaviti uspješno da vrši vlast", poručuju iz DF-a.

Napominju da se na listi nalazi 55 odsto žena.

"Ovim smo potvrdili da uprkos zakonskom minimumu koji propisuje obaveznu kvotu od 1/3 iskreno vjerujemo da žene zaslužuju više mjesta, kako na političkim listama, tako i u vršenju vlasti i obavljanju najodgovornijih funkcija u našem gradu. Takođe vjerujemo da će naša lista biti lista sa najmlađim prosjekom godina, jer smo pored postojećih kadrova šansu dali i mladima koji treba da preuzmu odgovornost za razvoj našeg grada i u tom smislu daju poseban doprinos da naš grad krene putem stabilnosti i razvoja", ističu u DF-u.

Kako kažu, Demokratski front je predao izbornu listu jer se u ovom trenutku izborne radnje sprovode po već utvrđenom kalendaru i zakonskim rokovima.

"Upozoravamo političke aktere koji su u Skupštini Crne Gore izglasali neustavne izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi o odlaganju izbora da na današnjem zasijedanju ne ponove grešku i derogiraju Ustav kao najviši pravni akt, kao ni Zakon o izboru odbornika i poslanika, koji jasno propisuju da mandat lokalnoj skupštini traje četiri godine i da se ne može produžiti nikakvom političkom kombinatorikom", navode.

Posebno je, naglašavaju, problematična situacija u Budvi i Tivtu, gdje je Vlada raspustila lokalni parlament i donijela odluku o uvođenju odbora povjerenika, koji suspstituiše skupštinu samo u dijelu donošenja neodložnih odluka i čija je jedina funkcija da u prelaznom periodu pripremi ambijent za održavanje lokalnih izbora.

"Kada imamo raspuštenu skupštinu u Budvi onda je valjda svima jasno da u takvom ambijentu ne može doći do odlaganja izbora jer se radi o imperativnim normama ustava i zakona koje se moraju poštovati. Nasilno odlagnaje izbora vidimo kao pokušaj da određeni politički subjekti, svjesni svoje slabosti i lošeg rejtinga u Budvi koji im predstoji, pokušavaju da kupe vrijeme i poboljšaju svoj status", poručuju iz DF-a.

Nakon nosioca izborne liste DF u Budvi "Milo Božović-Budva na prvom mjestu! DF" slijede: Nikola Jovanović, dipl.pravnik; Mladen Mikijelj; dip.ekonomista; Danijela Došljak, dipl.politikolog; Nikola Vučićević, magistaf fizičke kulture; Marijana Božović, magistar informatike; Jelena Kuljača Savić, dipl. politikolog; Nikola Kralj, dipl.turizmolog; Slađana Nedović, magistar ekon.nauka; dr Mirjana Gregović, doktor stomatologije; Nebojša Janović, dipl.ekonomista; Mladen Kažanegra, sportski radnik; Milena Perović, dipl.ekonomista; Kristina Rafailović, menadžer turizma; Mitar Bečić, ugostitelj; Bojana Pićan, dipl.ekonomista; Filip Vujović, dipl.pravnik; Aleksandar Božović, menadžer u biznisu i turizmu; Sanja Vujović, dipl.ekonomista; Miloš Medin, dipl.turizmolog; Anđela Goranović, dipl.prevodilac engleskog i francuskog jezika; Jelena Miković, dipl.ekonomista; Marija Franeta, student ekonomskog fakulteta; Radko Garčević, pravni tehničar; Ivan Radulović, ugostitelj, Milica Babić, dipl.inžinjer poljoprivrede; Milica Radonić, student fakulteta političkih nauka; Milijana Đukić, medicinski radnik; Bojana Matović, dipl. pravnik; Darko Ivanović, dipl.ekonomista; Ivana Liješević, dipl.trener plivanja i profesor fizičke kulture; Tijana Rađenović, dipl.ekonomista; Dragan Radonić, turist.tehničar.

Napiši komentar
Izvor: Adria.tv
*

DF predao listu: I nakon izbora ćemo biti najjači politički subjekt u Budvi

"Naša izborna lista i program razvoja garant su da će Demokratski front i nakon sledećih izbora biti najjači politički subjekt u Budvi i da će nastaviti uspješno da vrši vlast", poručuju iz DF-a.

Napominju da se na listi nalazi 55 odsto žena.

"Ovim smo potvrdili da uprkos zakonskom minimumu koji propisuje obaveznu kvotu od 1/3 iskreno vjerujemo da žene zaslužuju više mjesta, kako na političkim listama, tako i u vršenju vlasti i obavljanju najodgovornijih funkcija u našem gradu. Takođe vjerujemo da će naša lista biti lista sa najmlađim prosjekom godina, jer smo pored postojećih kadrova šansu dali i mladima koji treba da preuzmu odgovornost za razvoj našeg grada i u tom smislu daju poseban doprinos da naš grad krene putem stabilnosti i razvoja", ističu u DF-u.

Kako kažu, Demokratski front je predao izbornu listu jer se u ovom trenutku izborne radnje sprovode po već utvrđenom kalendaru i zakonskim rokovima.

"Upozoravamo političke aktere koji su u Skupštini Crne Gore izglasali neustavne izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi o odlaganju izbora da na današnjem zasijedanju ne ponove grešku i derogiraju Ustav kao najviši pravni akt, kao ni Zakon o izboru odbornika i poslanika, koji jasno propisuju da mandat lokalnoj skupštini traje četiri godine i da se ne može produžiti nikakvom političkom kombinatorikom", navode.

Posebno je, naglašavaju, problematična situacija u Budvi i Tivtu, gdje je Vlada raspustila lokalni parlament i donijela odluku o uvođenju odbora povjerenika, koji suspstituiše skupštinu samo u dijelu donošenja neodložnih odluka i čija je jedina funkcija da u prelaznom periodu pripremi ambijent za održavanje lokalnih izbora.

"Kada imamo raspuštenu skupštinu u Budvi onda je valjda svima jasno da u takvom ambijentu ne može doći do odlaganja izbora jer se radi o imperativnim normama ustava i zakona koje se moraju poštovati. Nasilno odlagnaje izbora vidimo kao pokušaj da određeni politički subjekti, svjesni svoje slabosti i lošeg rejtinga u Budvi koji im predstoji, pokušavaju da kupe vrijeme i poboljšaju svoj status", poručuju iz DF-a.

Nakon nosioca izborne liste DF u Budvi "Milo Božović-Budva na prvom mjestu! DF" slijede: Nikola Jovanović, dipl.pravnik; Mladen Mikijelj; dip.ekonomista; Danijela Došljak, dipl.politikolog; Nikola Vučićević, magistaf fizičke kulture; Marijana Božović, magistar informatike; Jelena Kuljača Savić, dipl. politikolog; Nikola Kralj, dipl.turizmolog; Slađana Nedović, magistar ekon.nauka; dr Mirjana Gregović, doktor stomatologije; Nebojša Janović, dipl.ekonomista; Mladen Kažanegra, sportski radnik; Milena Perović, dipl.ekonomista; Kristina Rafailović, menadžer turizma; Mitar Bečić, ugostitelj; Bojana Pićan, dipl.ekonomista; Filip Vujović, dipl.pravnik; Aleksandar Božović, menadžer u biznisu i turizmu; Sanja Vujović, dipl.ekonomista; Miloš Medin, dipl.turizmolog; Anđela Goranović, dipl.prevodilac engleskog i francuskog jezika; Jelena Miković, dipl.ekonomista; Marija Franeta, student ekonomskog fakulteta; Radko Garčević, pravni tehničar; Ivan Radulović, ugostitelj, Milica Babić, dipl.inžinjer poljoprivrede; Milica Radonić, student fakulteta političkih nauka; Milijana Đukić, medicinski radnik; Bojana Matović, dipl. pravnik; Darko Ivanović, dipl.ekonomista; Ivana Liješević, dipl.trener plivanja i profesor fizičke kulture; Tijana Rađenović, dipl.ekonomista; Dragan Radonić, turist.tehničar.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

google play

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services