ZAKLJUČCI GLAVNOG ODBORA

DPS: Preispitati sva imenovanja u državnoj upravi

Crna Gora je, u mandatu 42. Vlade, nazadovala u domenu ekonomske politike, evropskih integracija, bezbjednosnog sektora i zdravstva, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

DPS: Preispitati sva imenovanja u državnoj upravi

Crna Gora je, u mandatu 42. Vlade, nazadovala u domenu ekonomske politike, evropskih integracija, bezbjednosnog sektora i zdravstva, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Mina
Podnaslov: ZAKLJUČCI GLAVNOG ODBORA
Tizer: Crna Gora je, u mandatu 42. Vlade, nazadovala u domenu ekonomske politike, evropskih integracija, bezbjednosnog sektora i zdravstva, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).
Prva polovina vijesti:

U zaključcima Glavnog odbora (GO) DPS-a se navodi da je, iz tog razloga, potrebno insistirati na novoj i stručnoj upravljačkoj strukturi, ali i profesionalizaciji institucija u Crnoj Gori.

<<<DPS prihvatio da podrži manjinsku vladu<<<

“U oblasti ekonomske politike, Crna Gora je u mandatu 42. Vlade nazadovala. Nezaposlenost je porasla, investiciona atraktivnost Crne Gore kao destinacije značajno je slabija”, kaže se u zaključcima sa sjednice GO DPS-a.

Iz DPS-a su ocijenili da je na mjesta odlučivanja postavljen nestručni kadar, dodajući da je neophodno hitno otpočeti sa uključivanjem visokostručnog kadra u upravljanje ekonomskim resorima i kompanijama u većinskom vlasništvu države.

Kako su kazali, budžetska netransparentnost stvara sve veći problem javnim finansijama.

“Potrebno je pripremiti predlog mjera za dinamiziranje ekonomske, investicione aktivnosti u cilju povećanja budžetskih prihoda i otvaranja novih radnih mjesta u realnom sektoru”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, neophodno je pripremiti set zakonskih rješenja kao okvir daljeg ekonomskog oporavka Crne Gore, ali i insistirati na novoj i stručnoj upravljačkoj strukturi u sektoru ekonomije i javnih finansija.

Iz DPS-a su ocijenili da, u oblasti evropskih integracija, Crna Gora nije uspjela zadržati dinamiku procesa i status lidera u regionu koji je ranije imala.

“Svjedoci smo potpunog zastoja evropskih integracija koji je prvenstveno izazvan urušavanjem postojećih i izostankom novih rezultata 42. Vlade, prvenstveno u reformskim procesima”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je to uticalo na lošu reputaciju političkih aktera koji su činili Vladu, ali je, prema ocjeni DPS-a, stvorilo veoma negativan uticaj na ukupan društveno politički razvoj Crne Gore i dovelo do narušavanja međunarodnog imidža države.

“Neophodno je da DPS, kao dominantan promoter evropske politike, utiče da nova vlada u što skorijem roku preduzme ključne korake koji bi vodili do kvalitativnih i efektivnih rezultata, prije svega u ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, kao i početku zatvaranja preostalih pregovaračkih poglavlja”, rekli su iz DPS-a.

Oni su istakli da je, u međunarodnim aktivnostima, neophodno afirmisati ključne vanjsko-političke prioritete i njihovu realizaciju, kako bi se popravila reputacija Crne Gore.

To, kako su dodali, ide u prilog i potrebi da u okolnostima izazova sa kojima se suočava Evropa dođe do stabilizacije Balkana uz neupitnu opredijeljenost evropskim vrijednostima.

“U oblasti bezbjednosnog sektora, imajući u vidu pričinjenu štetu Crnoj Gori u svim njegovim oblastima, neophodno je hitno stvoriti jake institucije odbrane i bezbjednosnih službi po mjeri crnogorskih nacionalnih interesa”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je neophodno sprovesti hitne promjene na čelnim pozicijama bezbjednosnog sektora, čime bi se upravljanje vratilo u okvire države Crne Gore.

“Potrebno je obnoviti raniji stepen koordinacije sa partnerima kako bismo imali pristup svim dokumentima od interesa za globalnu, regionalnu i nacionalnu bezbjednost”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da bezbjednosna procjena svih zaposlenih predstavlja neophodan uslov za dalji rad i reformu u toj oblasti, imajući u vidu da je, kako su kazali, prethodnih šesnaest mjeseci odbrambeno-bezbjednosni sektor pretrpio ogromnu negativnu kadrovsku promjenu.

“Potrebno je, u što kraćem roku, definisati procedure koje će omogućiti punu profesionalizaciju svih institucija koje se bave pitanjima odbrane i bezbjednosti”, kazali su iz DPS-a.

“Period od decembra 2020. do danas obilježen je urušavanjem zdravstvenog sistema i dostizanja pozicije Crne Gore kao crne epidemiološke tačke Evrope odlukama praćenim naglašenim populizmom i političkim revanšizmom, nezakonitim odlukama, nestašicom ljekova, krahom masovne vakcinacije, gašenjem transplatacionog programa”, kazali su iz DPS-a.

Oni su dodali da to zahtijeva hitnu analizu, procesuiranje odgovornih i preduzimanje adekvatnih mjera.

Kako su istakli, potrebno je nastaviti i završiti projekte koji su započeti do 2020. godine, a čija je realizacija potpuno zaustavljena, kao što su na primjer izgradnja novih klinika i Urgentnog centra unutar Kliničkog centra Crne Gore.

Iz DPS-a su kazali da je neophodno vratiti političku lidersku ulogu u SEEIIST projektu.

“Potrebna je hitna kadrovska reorganizacija, pokretanje transplantacionog programa, uspostavljanje novog sistema zakazivanja i skraćenja lista čekanja, sprovođenje vidljive kampanje za obaveznu vakcinaciju djece, donošenje smjernica djelovanja u slučaju aktiviranja pandemije koronavirusa”, smatraju u DPS-u.

Naglasili su da je potrebno preduzeti urgentne mjere na profesionalizaciji i depolitizaciji urušenog službeničkog sistema državne uprave.

“Neophodno je ispitati i preispitati sva imenovanja, postavljenja i određene vršioce dužnosti u ministarstvima i organima uprave s posebnom pažnjom na sve vrste zaključenih ugovora”, naveli su iz DPS-a.

Oni su rekli da je na sjednici dogovoreno da DPS i kroz ostale komisije GO, svojim redovnim radom i monitoringom djelovanja 43. Vlade u kontinuitetu, doprinese ispunjavanju programskih prioriteta.

“U skladu sa programskim opredjeljenjima DPS-a i navedenim principima djelovanja u odnosu na planirani sastav i funkcionisanje buduće vlade, GO je dao saglasnost da DPS pruži podršku izboru 43. Vlade Crne Gore”, zaključili su iz te partije.

Napiši komentar
Izvor vijesti: Mina
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Mina
Podnaslov: ZAKLJUČCI GLAVNOG ODBORA
Tizer: Crna Gora je, u mandatu 42. Vlade, nazadovala u domenu ekonomske politike, evropskih integracija, bezbjednosnog sektora i zdravstva, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).
Prva polovina vijesti:

U zaključcima Glavnog odbora (GO) DPS-a se navodi da je, iz tog razloga, potrebno insistirati na novoj i stručnoj upravljačkoj strukturi, ali i profesionalizaciji institucija u Crnoj Gori.

<<<DPS prihvatio da podrži manjinsku vladu<<<

“U oblasti ekonomske politike, Crna Gora je u mandatu 42. Vlade nazadovala. Nezaposlenost je porasla, investiciona atraktivnost Crne Gore kao destinacije značajno je slabija”, kaže se u zaključcima sa sjednice GO DPS-a.

Iz DPS-a su ocijenili da je na mjesta odlučivanja postavljen nestručni kadar, dodajući da je neophodno hitno otpočeti sa uključivanjem visokostručnog kadra u upravljanje ekonomskim resorima i kompanijama u većinskom vlasništvu države.

Kako su kazali, budžetska netransparentnost stvara sve veći problem javnim finansijama.

“Potrebno je pripremiti predlog mjera za dinamiziranje ekonomske, investicione aktivnosti u cilju povećanja budžetskih prihoda i otvaranja novih radnih mjesta u realnom sektoru”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, neophodno je pripremiti set zakonskih rješenja kao okvir daljeg ekonomskog oporavka Crne Gore, ali i insistirati na novoj i stručnoj upravljačkoj strukturi u sektoru ekonomije i javnih finansija.

Iz DPS-a su ocijenili da, u oblasti evropskih integracija, Crna Gora nije uspjela zadržati dinamiku procesa i status lidera u regionu koji je ranije imala.

“Svjedoci smo potpunog zastoja evropskih integracija koji je prvenstveno izazvan urušavanjem postojećih i izostankom novih rezultata 42. Vlade, prvenstveno u reformskim procesima”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je to uticalo na lošu reputaciju političkih aktera koji su činili Vladu, ali je, prema ocjeni DPS-a, stvorilo veoma negativan uticaj na ukupan društveno politički razvoj Crne Gore i dovelo do narušavanja međunarodnog imidža države.

“Neophodno je da DPS, kao dominantan promoter evropske politike, utiče da nova vlada u što skorijem roku preduzme ključne korake koji bi vodili do kvalitativnih i efektivnih rezultata, prije svega u ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, kao i početku zatvaranja preostalih pregovaračkih poglavlja”, rekli su iz DPS-a.

Oni su istakli da je, u međunarodnim aktivnostima, neophodno afirmisati ključne vanjsko-političke prioritete i njihovu realizaciju, kako bi se popravila reputacija Crne Gore.

To, kako su dodali, ide u prilog i potrebi da u okolnostima izazova sa kojima se suočava Evropa dođe do stabilizacije Balkana uz neupitnu opredijeljenost evropskim vrijednostima.

“U oblasti bezbjednosnog sektora, imajući u vidu pričinjenu štetu Crnoj Gori u svim njegovim oblastima, neophodno je hitno stvoriti jake institucije odbrane i bezbjednosnih službi po mjeri crnogorskih nacionalnih interesa”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je neophodno sprovesti hitne promjene na čelnim pozicijama bezbjednosnog sektora, čime bi se upravljanje vratilo u okvire države Crne Gore.

“Potrebno je obnoviti raniji stepen koordinacije sa partnerima kako bismo imali pristup svim dokumentima od interesa za globalnu, regionalnu i nacionalnu bezbjednost”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da bezbjednosna procjena svih zaposlenih predstavlja neophodan uslov za dalji rad i reformu u toj oblasti, imajući u vidu da je, kako su kazali, prethodnih šesnaest mjeseci odbrambeno-bezbjednosni sektor pretrpio ogromnu negativnu kadrovsku promjenu.

“Potrebno je, u što kraćem roku, definisati procedure koje će omogućiti punu profesionalizaciju svih institucija koje se bave pitanjima odbrane i bezbjednosti”, kazali su iz DPS-a.

“Period od decembra 2020. do danas obilježen je urušavanjem zdravstvenog sistema i dostizanja pozicije Crne Gore kao crne epidemiološke tačke Evrope odlukama praćenim naglašenim populizmom i političkim revanšizmom, nezakonitim odlukama, nestašicom ljekova, krahom masovne vakcinacije, gašenjem transplatacionog programa”, kazali su iz DPS-a.

Oni su dodali da to zahtijeva hitnu analizu, procesuiranje odgovornih i preduzimanje adekvatnih mjera.

Kako su istakli, potrebno je nastaviti i završiti projekte koji su započeti do 2020. godine, a čija je realizacija potpuno zaustavljena, kao što su na primjer izgradnja novih klinika i Urgentnog centra unutar Kliničkog centra Crne Gore.

Iz DPS-a su kazali da je neophodno vratiti političku lidersku ulogu u SEEIIST projektu.

“Potrebna je hitna kadrovska reorganizacija, pokretanje transplantacionog programa, uspostavljanje novog sistema zakazivanja i skraćenja lista čekanja, sprovođenje vidljive kampanje za obaveznu vakcinaciju djece, donošenje smjernica djelovanja u slučaju aktiviranja pandemije koronavirusa”, smatraju u DPS-u.

Naglasili su da je potrebno preduzeti urgentne mjere na profesionalizaciji i depolitizaciji urušenog službeničkog sistema državne uprave.

“Neophodno je ispitati i preispitati sva imenovanja, postavljenja i određene vršioce dužnosti u ministarstvima i organima uprave s posebnom pažnjom na sve vrste zaključenih ugovora”, naveli su iz DPS-a.

Oni su rekli da je na sjednici dogovoreno da DPS i kroz ostale komisije GO, svojim redovnim radom i monitoringom djelovanja 43. Vlade u kontinuitetu, doprinese ispunjavanju programskih prioriteta.

“U skladu sa programskim opredjeljenjima DPS-a i navedenim principima djelovanja u odnosu na planirani sastav i funkcionisanje buduće vlade, GO je dao saglasnost da DPS pruži podršku izboru 43. Vlade Crne Gore”, zaključili su iz te partije.

Napiši komentar
Izvor: Mina
*

DPS: Preispitati sva imenovanja u državnoj upravi

U zaključcima Glavnog odbora (GO) DPS-a se navodi da je, iz tog razloga, potrebno insistirati na novoj i stručnoj upravljačkoj strukturi, ali i profesionalizaciji institucija u Crnoj Gori.

<<<DPS prihvatio da podrži manjinsku vladu<<<

“U oblasti ekonomske politike, Crna Gora je u mandatu 42. Vlade nazadovala. Nezaposlenost je porasla, investiciona atraktivnost Crne Gore kao destinacije značajno je slabija”, kaže se u zaključcima sa sjednice GO DPS-a.

Iz DPS-a su ocijenili da je na mjesta odlučivanja postavljen nestručni kadar, dodajući da je neophodno hitno otpočeti sa uključivanjem visokostručnog kadra u upravljanje ekonomskim resorima i kompanijama u većinskom vlasništvu države.

Kako su kazali, budžetska netransparentnost stvara sve veći problem javnim finansijama.

“Potrebno je pripremiti predlog mjera za dinamiziranje ekonomske, investicione aktivnosti u cilju povećanja budžetskih prihoda i otvaranja novih radnih mjesta u realnom sektoru”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, neophodno je pripremiti set zakonskih rješenja kao okvir daljeg ekonomskog oporavka Crne Gore, ali i insistirati na novoj i stručnoj upravljačkoj strukturi u sektoru ekonomije i javnih finansija.

Iz DPS-a su ocijenili da, u oblasti evropskih integracija, Crna Gora nije uspjela zadržati dinamiku procesa i status lidera u regionu koji je ranije imala.

“Svjedoci smo potpunog zastoja evropskih integracija koji je prvenstveno izazvan urušavanjem postojećih i izostankom novih rezultata 42. Vlade, prvenstveno u reformskim procesima”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je to uticalo na lošu reputaciju političkih aktera koji su činili Vladu, ali je, prema ocjeni DPS-a, stvorilo veoma negativan uticaj na ukupan društveno politički razvoj Crne Gore i dovelo do narušavanja međunarodnog imidža države.

“Neophodno je da DPS, kao dominantan promoter evropske politike, utiče da nova vlada u što skorijem roku preduzme ključne korake koji bi vodili do kvalitativnih i efektivnih rezultata, prije svega u ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, kao i početku zatvaranja preostalih pregovaračkih poglavlja”, rekli su iz DPS-a.

Oni su istakli da je, u međunarodnim aktivnostima, neophodno afirmisati ključne vanjsko-političke prioritete i njihovu realizaciju, kako bi se popravila reputacija Crne Gore.

To, kako su dodali, ide u prilog i potrebi da u okolnostima izazova sa kojima se suočava Evropa dođe do stabilizacije Balkana uz neupitnu opredijeljenost evropskim vrijednostima.

“U oblasti bezbjednosnog sektora, imajući u vidu pričinjenu štetu Crnoj Gori u svim njegovim oblastima, neophodno je hitno stvoriti jake institucije odbrane i bezbjednosnih službi po mjeri crnogorskih nacionalnih interesa”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je neophodno sprovesti hitne promjene na čelnim pozicijama bezbjednosnog sektora, čime bi se upravljanje vratilo u okvire države Crne Gore.

“Potrebno je obnoviti raniji stepen koordinacije sa partnerima kako bismo imali pristup svim dokumentima od interesa za globalnu, regionalnu i nacionalnu bezbjednost”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da bezbjednosna procjena svih zaposlenih predstavlja neophodan uslov za dalji rad i reformu u toj oblasti, imajući u vidu da je, kako su kazali, prethodnih šesnaest mjeseci odbrambeno-bezbjednosni sektor pretrpio ogromnu negativnu kadrovsku promjenu.

“Potrebno je, u što kraćem roku, definisati procedure koje će omogućiti punu profesionalizaciju svih institucija koje se bave pitanjima odbrane i bezbjednosti”, kazali su iz DPS-a.

“Period od decembra 2020. do danas obilježen je urušavanjem zdravstvenog sistema i dostizanja pozicije Crne Gore kao crne epidemiološke tačke Evrope odlukama praćenim naglašenim populizmom i političkim revanšizmom, nezakonitim odlukama, nestašicom ljekova, krahom masovne vakcinacije, gašenjem transplatacionog programa”, kazali su iz DPS-a.

Oni su dodali da to zahtijeva hitnu analizu, procesuiranje odgovornih i preduzimanje adekvatnih mjera.

Kako su istakli, potrebno je nastaviti i završiti projekte koji su započeti do 2020. godine, a čija je realizacija potpuno zaustavljena, kao što su na primjer izgradnja novih klinika i Urgentnog centra unutar Kliničkog centra Crne Gore.

Iz DPS-a su kazali da je neophodno vratiti političku lidersku ulogu u SEEIIST projektu.

“Potrebna je hitna kadrovska reorganizacija, pokretanje transplantacionog programa, uspostavljanje novog sistema zakazivanja i skraćenja lista čekanja, sprovođenje vidljive kampanje za obaveznu vakcinaciju djece, donošenje smjernica djelovanja u slučaju aktiviranja pandemije koronavirusa”, smatraju u DPS-u.

Naglasili su da je potrebno preduzeti urgentne mjere na profesionalizaciji i depolitizaciji urušenog službeničkog sistema državne uprave.

“Neophodno je ispitati i preispitati sva imenovanja, postavljenja i određene vršioce dužnosti u ministarstvima i organima uprave s posebnom pažnjom na sve vrste zaključenih ugovora”, naveli su iz DPS-a.

Oni su rekli da je na sjednici dogovoreno da DPS i kroz ostale komisije GO, svojim redovnim radom i monitoringom djelovanja 43. Vlade u kontinuitetu, doprinese ispunjavanju programskih prioriteta.

“U skladu sa programskim opredjeljenjima DPS-a i navedenim principima djelovanja u odnosu na planirani sastav i funkcionisanje buduće vlade, GO je dao saglasnost da DPS pruži podršku izboru 43. Vlade Crne Gore”, zaključili su iz te partije.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

google play

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services