Sastanak

Đurović sa Veberom: Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti

Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti na izborima 2020. godine, kao i pri izboru 43. Vlade Crne Gore, te dokazala da demokratija i parlamentarizam funkcionišu u praksi, što predstavlja važnu poruku za Evropsku uniju, saglasni su predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurovići ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Veber.

Đurović sa Veberom: Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti

Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti na izborima 2020. godine, kao i pri izboru 43. Vlade Crne Gore, te dokazala da demokratija i parlamentarizam funkcionišu u praksi, što predstavlja važnu poruku za Evropsku uniju, saglasni su predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurovići ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Veber.
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: Sastanak
Tizer: Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti na izborima 2020. godine, kao i pri izboru 43. Vlade Crne Gore, te dokazala da demokratija i parlamentarizam funkcionišu u praksi, što predstavlja važnu poruku za Evropsku uniju, saglasni su predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurovići ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Veber.
Prva polovina vijesti:

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je konstatujući zadovoljstvo činjenicom da je njemačka Vlada prepoznala važnost evropske integracije Zapadnog Balkana, pozdravila dosadašnju podršku partnera na putu pristupanja EU. 

"Ona je izrazila zahvalnost na podršci u dijelu jačanja demokratizacije i naglasila da kontinuirano dobri i partnerski odnosi Crne Gore i SR Njemačke treba da se dodatno unaprijede u narednom periodu, u čemu posebnu važnost ima parlamentarna diplomatija. S tim u vezi, predsjednica Đurović je navela da je u procesu reformi od posebnog značaja komunikacija i povezivanje sa parlamentarcima Bundestaga", navodi se u saopštenju. 

U kontekstu naših strareških opredjeljenja, Đurović je, kako se dodaje, iskazala punu posvećenost jačanju partnerstva u NATO savezu i izrazila očekivanje da će SR Njemačka nastaviti da podržava reformske procese u Crnoj Gori koji vode budućem članstvu u EU. 

"Razgovarajući sa ambasadorom o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, ona je naglasila da će Crna Gora i dalje nastaviti da usklađuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Predsjednica je kazala i da je ideja proširenja EU prepoznata kao model koji može doprinijeti jačanju stabilnosti regiona, što je od naročite važnosti u izazovnom trenutku za cijelu Evropu", navodi se u saopštenju. 

Tokom razgovora, predsjednica Skupštine je upoznala sagovornika sa prioritetima u okviru svog mandata, ističući da vladavina prava zauzima ključnu ulogu u reformskom procesu, te da je cilj da u što kraćem roku ispunimo uslove za dobijanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24. 

"Ona je ukazala da se posebna pažnja mora posvetiti izboru čelnih ljudi u pravosudnom sistemu, te da očekuje da će svi politički subjekti pokazati potrebnu dozu odgovornosti u odnosu na ovo pitanje. S tim u vezi, zaključila je da će zakonodavstvo biti upotpunjeno usvajanjem zakona o Skupštini i Vladi, što je neophodno u cilju olakšavanja odvijanja društveno-političkih procesa u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju. 

U kontekstu aktuelnih političkih prilika, kao je saopšteno iz Skupštine sagovornici su se saglasili da je "Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti na izborima 2020. godine, kao i pri izboru 43. Vlade Crne Gore, te dokazala da demokratija i parlamentarizam funkcionišu u praksi, što predstavlja važnu poruku za Evropsku uniju". 

"Ambasador Veber je istakao da Skupština Crne Gore ima krucijalnu ulogu da u saradnji sa Vladom doprinese procesu demokratizacije. Na toj liniji, on je potvrdio da SR Njemačka podržava evropsku perspektivu Crne Gore i izrazio očekivanje da će Skupština i Bundestag intenzivirati komunikaciju u narednom periodu", saopšteno je iz Skupštine.

Ambasador je, kako se dodaje, ohrabrio predsjednicu Skupštine da Crna Gora nastavi predano da radi na ispunjavanju zadataka sa EU agende i zaključio da je ovo odlučujući trenutak kada Crna Gora treba da napravi progres.  

"Sagovornici su zajednički konstatovali da postoji puno prostora za produbljivanje saradnje i u oblastima turizma, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, te razmjene studenata i mladih ljudi koji kroz projekte Bundestaga imaju priliku da stažiraju u najvišem zakonodavnom domu SR Njemačke", zaključuje se u saopštenju. 

Napiši komentar
Izvor vijesti: Adria.tv
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: Sastanak
Tizer: Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti na izborima 2020. godine, kao i pri izboru 43. Vlade Crne Gore, te dokazala da demokratija i parlamentarizam funkcionišu u praksi, što predstavlja važnu poruku za Evropsku uniju, saglasni su predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurovići ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Veber.
Prva polovina vijesti:

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je konstatujući zadovoljstvo činjenicom da je njemačka Vlada prepoznala važnost evropske integracije Zapadnog Balkana, pozdravila dosadašnju podršku partnera na putu pristupanja EU. 

"Ona je izrazila zahvalnost na podršci u dijelu jačanja demokratizacije i naglasila da kontinuirano dobri i partnerski odnosi Crne Gore i SR Njemačke treba da se dodatno unaprijede u narednom periodu, u čemu posebnu važnost ima parlamentarna diplomatija. S tim u vezi, predsjednica Đurović je navela da je u procesu reformi od posebnog značaja komunikacija i povezivanje sa parlamentarcima Bundestaga", navodi se u saopštenju. 

U kontekstu naših strareških opredjeljenja, Đurović je, kako se dodaje, iskazala punu posvećenost jačanju partnerstva u NATO savezu i izrazila očekivanje da će SR Njemačka nastaviti da podržava reformske procese u Crnoj Gori koji vode budućem članstvu u EU. 

"Razgovarajući sa ambasadorom o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, ona je naglasila da će Crna Gora i dalje nastaviti da usklađuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Predsjednica je kazala i da je ideja proširenja EU prepoznata kao model koji može doprinijeti jačanju stabilnosti regiona, što je od naročite važnosti u izazovnom trenutku za cijelu Evropu", navodi se u saopštenju. 

Tokom razgovora, predsjednica Skupštine je upoznala sagovornika sa prioritetima u okviru svog mandata, ističući da vladavina prava zauzima ključnu ulogu u reformskom procesu, te da je cilj da u što kraćem roku ispunimo uslove za dobijanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24. 

"Ona je ukazala da se posebna pažnja mora posvetiti izboru čelnih ljudi u pravosudnom sistemu, te da očekuje da će svi politički subjekti pokazati potrebnu dozu odgovornosti u odnosu na ovo pitanje. S tim u vezi, zaključila je da će zakonodavstvo biti upotpunjeno usvajanjem zakona o Skupštini i Vladi, što je neophodno u cilju olakšavanja odvijanja društveno-političkih procesa u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju. 

U kontekstu aktuelnih političkih prilika, kao je saopšteno iz Skupštine sagovornici su se saglasili da je "Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti na izborima 2020. godine, kao i pri izboru 43. Vlade Crne Gore, te dokazala da demokratija i parlamentarizam funkcionišu u praksi, što predstavlja važnu poruku za Evropsku uniju". 

"Ambasador Veber je istakao da Skupština Crne Gore ima krucijalnu ulogu da u saradnji sa Vladom doprinese procesu demokratizacije. Na toj liniji, on je potvrdio da SR Njemačka podržava evropsku perspektivu Crne Gore i izrazio očekivanje da će Skupština i Bundestag intenzivirati komunikaciju u narednom periodu", saopšteno je iz Skupštine.

Ambasador je, kako se dodaje, ohrabrio predsjednicu Skupštine da Crna Gora nastavi predano da radi na ispunjavanju zadataka sa EU agende i zaključio da je ovo odlučujući trenutak kada Crna Gora treba da napravi progres.  

"Sagovornici su zajednički konstatovali da postoji puno prostora za produbljivanje saradnje i u oblastima turizma, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, te razmjene studenata i mladih ljudi koji kroz projekte Bundestaga imaju priliku da stažiraju u najvišem zakonodavnom domu SR Njemačke", zaključuje se u saopštenju. 

Napiši komentar
Izvor: Adria.tv
*

Đurović sa Veberom: Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti
Foto: Skupština Crne Gore
Foto: Skupština Crne Gore

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je konstatujući zadovoljstvo činjenicom da je njemačka Vlada prepoznala važnost evropske integracije Zapadnog Balkana, pozdravila dosadašnju podršku partnera na putu pristupanja EU. 

"Ona je izrazila zahvalnost na podršci u dijelu jačanja demokratizacije i naglasila da kontinuirano dobri i partnerski odnosi Crne Gore i SR Njemačke treba da se dodatno unaprijede u narednom periodu, u čemu posebnu važnost ima parlamentarna diplomatija. S tim u vezi, predsjednica Đurović je navela da je u procesu reformi od posebnog značaja komunikacija i povezivanje sa parlamentarcima Bundestaga", navodi se u saopštenju. 

U kontekstu naših strareških opredjeljenja, Đurović je, kako se dodaje, iskazala punu posvećenost jačanju partnerstva u NATO savezu i izrazila očekivanje da će SR Njemačka nastaviti da podržava reformske procese u Crnoj Gori koji vode budućem članstvu u EU. 

"Razgovarajući sa ambasadorom o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, ona je naglasila da će Crna Gora i dalje nastaviti da usklađuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Predsjednica je kazala i da je ideja proširenja EU prepoznata kao model koji može doprinijeti jačanju stabilnosti regiona, što je od naročite važnosti u izazovnom trenutku za cijelu Evropu", navodi se u saopštenju. 

Tokom razgovora, predsjednica Skupštine je upoznala sagovornika sa prioritetima u okviru svog mandata, ističući da vladavina prava zauzima ključnu ulogu u reformskom procesu, te da je cilj da u što kraćem roku ispunimo uslove za dobijanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24. 

"Ona je ukazala da se posebna pažnja mora posvetiti izboru čelnih ljudi u pravosudnom sistemu, te da očekuje da će svi politički subjekti pokazati potrebnu dozu odgovornosti u odnosu na ovo pitanje. S tim u vezi, zaključila je da će zakonodavstvo biti upotpunjeno usvajanjem zakona o Skupštini i Vladi, što je neophodno u cilju olakšavanja odvijanja društveno-političkih procesa u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju. 

U kontekstu aktuelnih političkih prilika, kao je saopšteno iz Skupštine sagovornici su se saglasili da je "Crna Gora položila ispit demokratske zrelosti na izborima 2020. godine, kao i pri izboru 43. Vlade Crne Gore, te dokazala da demokratija i parlamentarizam funkcionišu u praksi, što predstavlja važnu poruku za Evropsku uniju". 

"Ambasador Veber je istakao da Skupština Crne Gore ima krucijalnu ulogu da u saradnji sa Vladom doprinese procesu demokratizacije. Na toj liniji, on je potvrdio da SR Njemačka podržava evropsku perspektivu Crne Gore i izrazio očekivanje da će Skupština i Bundestag intenzivirati komunikaciju u narednom periodu", saopšteno je iz Skupštine.

Ambasador je, kako se dodaje, ohrabrio predsjednicu Skupštine da Crna Gora nastavi predano da radi na ispunjavanju zadataka sa EU agende i zaključio da je ovo odlučujući trenutak kada Crna Gora treba da napravi progres.  

"Sagovornici su zajednički konstatovali da postoji puno prostora za produbljivanje saradnje i u oblastima turizma, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, te razmjene studenata i mladih ljudi koji kroz projekte Bundestaga imaju priliku da stažiraju u najvišem zakonodavnom domu SR Njemačke", zaključuje se u saopštenju. 


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services