"relevantno obučen i kvalitetan kadar neophodan"

EPCG: Neutemeljene, netačne i politikanstvom motivisane tvrdnje SNP-a

Bilo bi zgodno ukoliko se odgovoran rad Elektroprivrede Crne Gore ne bi koristio za neke jeftine, uskostranačke interese, saopštili su danas iz te kompanije, reagujući na navode Socijalističke narodne partije da zapošljavanje u EPCG i CEDIS-u raste kao potrošnja struje u zimskom periodu.

EPCG: Neutemeljene, netačne i politikanstvom motivisane tvrdnje SNP-a

Bilo bi zgodno ukoliko se odgovoran rad Elektroprivrede Crne Gore ne bi koristio za neke jeftine, uskostranačke interese, saopštili su danas iz te kompanije, reagujući na navode Socijalističke narodne partije da zapošljavanje u EPCG i CEDIS-u raste kao potrošnja struje u zimskom periodu.
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: "relevantno obučen i kvalitetan kadar neophodan"
Tizer: Bilo bi zgodno ukoliko se odgovoran rad Elektroprivrede Crne Gore ne bi koristio za neke jeftine, uskostranačke interese, saopštili su danas iz te kompanije, reagujući na navode Socijalističke narodne partije da zapošljavanje u EPCG i CEDIS-u raste kao potrošnja struje u zimskom periodu.
Prva polovina vijesti:

“Prema naznačenoj tvrdnji, rukovodstvo EPCG, u saradnji sa direktorom ZZZCG, preko političkih veza, namjerava da, kako se navodi, „nastavi lošu praksu DPS-a“. Nalazimo da se radi o neutemeljenim, netačnim i, nadasve, politikantstvom motivisanim tvrdnjama. Bilo bi, naravno, zgodno ukoliko se odgovoran rad EPCG – potvrđen najboljim rezultatima u istoriji kompanije – ne bi koristio za neke jeftine, uskostranačke interese”, navode u EPCG.

Kako kažu, EPCG već godinama, otkako su pokrenuti programi za osposobljavanje za rad kod poslodavca, koristi priliku koju joj nudi država.

“ZZZCG, shodno programima za stručno osposobljavanje za rad kod poslodavca i osposobljavanje za samostalan rad, našoj kompaniji, kao izvođaču navedenih programa, skladno zaključenim ugovorima i dostavljenim izvještajima o napretku, vrši uplatu predviđenog iznosa sredstava po ugovorom definisanoj dinamici. Ne radi se, dakle, ni o kakvom sumnjivom izvlačenju sredstava, nego o novom izdanju programa koji postoji godinama unazad, a čija sadržina, napokon, nije problematizovana sve do trenutka u kome je neko procijenio da, na taj način, može prihodovati nekoliko jeftinih političkih poena”, ističu.

EPCG je, dodaju, kompanija kojoj je relevantno obučen i kvalitetan kadar – kako visokoškolski, tako i onaj sa srednjom stručnom spremom (SSS) – neophodan za sprovođenje procesa rada.

“Stoga ne vidimo niti jedan valjan razlog zbog kog bismo – kad već učestvujemo u programu za stručno osposobljavanje visokoškolaca – ignorisali program za stručno osposobljavanje lica sa SSS. Jedna od osnovnih djelatnosti EPCG je proizvodnja električne energije, pa je kadar koji radi u proizvodnim objektima od krucijalnog značaja za nivo rada i održavanje. Takođe, tokom naredne tri godine ćemo do kraja dovesti proces izgradnje nekoliko novih proizvodnih objekata – VE „Gvozd“, pSE „Slano“, mHE „Otilovići“ te neke manje elektrane na području opštine Nikšić – a kvalitetan rad tih novih postrojenja iziskuje valjano obučenu radnu snagu, koja bi bila kadra da održava proizvodnju iz obnovljivih izvora energije”, napominju u toj kompaniji.

Naglašavaju da je analiza ljudskih resursa pokazala da će, tokom naredne tri godina, oko 100 zaposlenih u EPCG otići u penziju.

“Menadžment se prema toj činjenici mora odnijeti odgovorno, pa, shodno tome, koristimo i ovu priliku da, kao društveno odgovorna kompanija, obučimo kadrove za samostalan rad, ali i da selektujemo najkvalitetnije ukoliko se, kao takvi, dokažu u praksi", ističu.

Dodaju da je vizija te kompanije, dakle, u tome da proizvodi kvalitetne kadrove, a ne da ih ignoriše.

"S tim u vezi, veoma smo ponosni na činjenicu da ulažemo u praktična znanja, čime djelujemo u pravcu društvene odgovornosti. Jer, najveći nivo društvene odgovornosti jeste, upravo, spremnost da nekoga obrazujete, pružajući mu mogućnost da sam zarađuje za život. Ako je, u kontekstu privredne strukture i budućih potreba Crne Gore, potrebno razmišljati o obučavanju kadrova, onda je energetika, pored turizma, apsolutno nezaobilazno polje djelovanja”, poručuju iz EPCG.

Kako kažu, insinuacije o političkom zapošljavanju kroz jedan takav program nijesu na mjestu.

“Prije svega, u ukupnom broju ponuđenih mjesta, EPCG, kao najznačajnija crnogorska kompanija, učestvuje sa manje od sedam odsto. Kandidati prolaze trostruki filter kriterijuma: prvo dobijaju potvrdu o ispunjavanju uslova od ZZZCG, potom slijedi javni konkurs EPCG, a na kraju odabrani kandidati moraju da dobiju potvrdu o uklapanju u ciljnu grupu, odnosno mora da postoji korelacija između zvanja kandidata i proizvodnih potreba kompanije", pojašnjavaju.

Nemoguće je, napominju, pronaći jedan valjan argument protiv učešća EPCG u programima koje finansira država i koji donose korist i nezaposlenima i energetskom sektoru i, šire gledano, cjelokupnom privrednom životu Crne Gore.

"Želimo da najbolje mašince i električare obučimo i uključimo u proizvodnju energerije, a ne da gledamo kako lica tog obrazovnog profila rade u sektorima za koje se nisu školovali, kao što su, primjera radi, ugostiteljstvo ili kladionice. Sumarno, priliku ove vrste nijedna ozbiljna kompanija ne bi propustila”, ocjenjuju u Elektroprivredi.

Neshvatljivo je, dodaju, da se problematizuje potpuno opravdan i veoma odgovoran posao obuke osoba preko programa za stručno osposobljavanje lica sa srednjom stručnom spremom (SSS).

“Jer, na osnovu svega navedenog, nejasno je čime je – ako ne politikantstvom – motivisan poziv da 39 lica sa SSS ostane uskraćeno za naznačenu obuku”, naglašavaju.

Ukoliko je neki politički akter nezadovoljan položajem EPCG u sklopu programa za stručno osposobljavanje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, slobodan je, kažu, da pokrene aktivnosti u pogledu izmjena statusa kompanija u programima ZZZCG.

“EPCG sa tim nema problem, budući da smo, kao najznačajnija i najuspješnija crnogorska kompanija, i obavezni i kadri da svoje poslovanje prilagodimo važećoj regulativi. Razumijemo da različiti politički akteri, polazeći od svojih interesa i ciljeva, nastupaju, između ostalog, tako što će se posezati za insinuacijama i neistinama", navode.

Takvo držanje, kažu, nije ni pristojno ni korisno za crnogorsko društvo.

"Ali nije na nma da se bavimo ispravljanjem štetnih modela ponašanja na tom polju. Ipak, nadamo da ti akteri – ali, što je mnogo važnije, i cjelokupna javnost – shvataju da EPCG nije stvar od danas do sjutra, nego ozbiljna kompanija koja će, imajući na umu strateško opredjeljenje ka transformisanju energetskog sektora na način da Crna Gora bude energetski nezavisna država, prilježno raditi na tome da stvara valjane kadrove za budućnost i kompanije i energetskog sektora, od čega će, u krajnjem, korist imati i građani i privreda Crne Gore”, zaključuju u EPCG.

Napiši komentar
Izvor vijesti: Adria.tv
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: "relevantno obučen i kvalitetan kadar neophodan"
Tizer: Bilo bi zgodno ukoliko se odgovoran rad Elektroprivrede Crne Gore ne bi koristio za neke jeftine, uskostranačke interese, saopštili su danas iz te kompanije, reagujući na navode Socijalističke narodne partije da zapošljavanje u EPCG i CEDIS-u raste kao potrošnja struje u zimskom periodu.
Prva polovina vijesti:

“Prema naznačenoj tvrdnji, rukovodstvo EPCG, u saradnji sa direktorom ZZZCG, preko političkih veza, namjerava da, kako se navodi, „nastavi lošu praksu DPS-a“. Nalazimo da se radi o neutemeljenim, netačnim i, nadasve, politikantstvom motivisanim tvrdnjama. Bilo bi, naravno, zgodno ukoliko se odgovoran rad EPCG – potvrđen najboljim rezultatima u istoriji kompanije – ne bi koristio za neke jeftine, uskostranačke interese”, navode u EPCG.

Kako kažu, EPCG već godinama, otkako su pokrenuti programi za osposobljavanje za rad kod poslodavca, koristi priliku koju joj nudi država.

“ZZZCG, shodno programima za stručno osposobljavanje za rad kod poslodavca i osposobljavanje za samostalan rad, našoj kompaniji, kao izvođaču navedenih programa, skladno zaključenim ugovorima i dostavljenim izvještajima o napretku, vrši uplatu predviđenog iznosa sredstava po ugovorom definisanoj dinamici. Ne radi se, dakle, ni o kakvom sumnjivom izvlačenju sredstava, nego o novom izdanju programa koji postoji godinama unazad, a čija sadržina, napokon, nije problematizovana sve do trenutka u kome je neko procijenio da, na taj način, može prihodovati nekoliko jeftinih političkih poena”, ističu.

EPCG je, dodaju, kompanija kojoj je relevantno obučen i kvalitetan kadar – kako visokoškolski, tako i onaj sa srednjom stručnom spremom (SSS) – neophodan za sprovođenje procesa rada.

“Stoga ne vidimo niti jedan valjan razlog zbog kog bismo – kad već učestvujemo u programu za stručno osposobljavanje visokoškolaca – ignorisali program za stručno osposobljavanje lica sa SSS. Jedna od osnovnih djelatnosti EPCG je proizvodnja električne energije, pa je kadar koji radi u proizvodnim objektima od krucijalnog značaja za nivo rada i održavanje. Takođe, tokom naredne tri godine ćemo do kraja dovesti proces izgradnje nekoliko novih proizvodnih objekata – VE „Gvozd“, pSE „Slano“, mHE „Otilovići“ te neke manje elektrane na području opštine Nikšić – a kvalitetan rad tih novih postrojenja iziskuje valjano obučenu radnu snagu, koja bi bila kadra da održava proizvodnju iz obnovljivih izvora energije”, napominju u toj kompaniji.

Naglašavaju da je analiza ljudskih resursa pokazala da će, tokom naredne tri godina, oko 100 zaposlenih u EPCG otići u penziju.

“Menadžment se prema toj činjenici mora odnijeti odgovorno, pa, shodno tome, koristimo i ovu priliku da, kao društveno odgovorna kompanija, obučimo kadrove za samostalan rad, ali i da selektujemo najkvalitetnije ukoliko se, kao takvi, dokažu u praksi", ističu.

Dodaju da je vizija te kompanije, dakle, u tome da proizvodi kvalitetne kadrove, a ne da ih ignoriše.

"S tim u vezi, veoma smo ponosni na činjenicu da ulažemo u praktična znanja, čime djelujemo u pravcu društvene odgovornosti. Jer, najveći nivo društvene odgovornosti jeste, upravo, spremnost da nekoga obrazujete, pružajući mu mogućnost da sam zarađuje za život. Ako je, u kontekstu privredne strukture i budućih potreba Crne Gore, potrebno razmišljati o obučavanju kadrova, onda je energetika, pored turizma, apsolutno nezaobilazno polje djelovanja”, poručuju iz EPCG.

Kako kažu, insinuacije o političkom zapošljavanju kroz jedan takav program nijesu na mjestu.

“Prije svega, u ukupnom broju ponuđenih mjesta, EPCG, kao najznačajnija crnogorska kompanija, učestvuje sa manje od sedam odsto. Kandidati prolaze trostruki filter kriterijuma: prvo dobijaju potvrdu o ispunjavanju uslova od ZZZCG, potom slijedi javni konkurs EPCG, a na kraju odabrani kandidati moraju da dobiju potvrdu o uklapanju u ciljnu grupu, odnosno mora da postoji korelacija između zvanja kandidata i proizvodnih potreba kompanije", pojašnjavaju.

Nemoguće je, napominju, pronaći jedan valjan argument protiv učešća EPCG u programima koje finansira država i koji donose korist i nezaposlenima i energetskom sektoru i, šire gledano, cjelokupnom privrednom životu Crne Gore.

"Želimo da najbolje mašince i električare obučimo i uključimo u proizvodnju energerije, a ne da gledamo kako lica tog obrazovnog profila rade u sektorima za koje se nisu školovali, kao što su, primjera radi, ugostiteljstvo ili kladionice. Sumarno, priliku ove vrste nijedna ozbiljna kompanija ne bi propustila”, ocjenjuju u Elektroprivredi.

Neshvatljivo je, dodaju, da se problematizuje potpuno opravdan i veoma odgovoran posao obuke osoba preko programa za stručno osposobljavanje lica sa srednjom stručnom spremom (SSS).

“Jer, na osnovu svega navedenog, nejasno je čime je – ako ne politikantstvom – motivisan poziv da 39 lica sa SSS ostane uskraćeno za naznačenu obuku”, naglašavaju.

Ukoliko je neki politički akter nezadovoljan položajem EPCG u sklopu programa za stručno osposobljavanje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, slobodan je, kažu, da pokrene aktivnosti u pogledu izmjena statusa kompanija u programima ZZZCG.

“EPCG sa tim nema problem, budući da smo, kao najznačajnija i najuspješnija crnogorska kompanija, i obavezni i kadri da svoje poslovanje prilagodimo važećoj regulativi. Razumijemo da različiti politički akteri, polazeći od svojih interesa i ciljeva, nastupaju, između ostalog, tako što će se posezati za insinuacijama i neistinama", navode.

Takvo držanje, kažu, nije ni pristojno ni korisno za crnogorsko društvo.

"Ali nije na nma da se bavimo ispravljanjem štetnih modela ponašanja na tom polju. Ipak, nadamo da ti akteri – ali, što je mnogo važnije, i cjelokupna javnost – shvataju da EPCG nije stvar od danas do sjutra, nego ozbiljna kompanija koja će, imajući na umu strateško opredjeljenje ka transformisanju energetskog sektora na način da Crna Gora bude energetski nezavisna država, prilježno raditi na tome da stvara valjane kadrove za budućnost i kompanije i energetskog sektora, od čega će, u krajnjem, korist imati i građani i privreda Crne Gore”, zaključuju u EPCG.

Napiši komentar
Izvor: Adria.tv
*

EPCG: Neutemeljene, netačne i politikanstvom motivisane tvrdnje SNP-a

“Prema naznačenoj tvrdnji, rukovodstvo EPCG, u saradnji sa direktorom ZZZCG, preko političkih veza, namjerava da, kako se navodi, „nastavi lošu praksu DPS-a“. Nalazimo da se radi o neutemeljenim, netačnim i, nadasve, politikantstvom motivisanim tvrdnjama. Bilo bi, naravno, zgodno ukoliko se odgovoran rad EPCG – potvrđen najboljim rezultatima u istoriji kompanije – ne bi koristio za neke jeftine, uskostranačke interese”, navode u EPCG.

Kako kažu, EPCG već godinama, otkako su pokrenuti programi za osposobljavanje za rad kod poslodavca, koristi priliku koju joj nudi država.

“ZZZCG, shodno programima za stručno osposobljavanje za rad kod poslodavca i osposobljavanje za samostalan rad, našoj kompaniji, kao izvođaču navedenih programa, skladno zaključenim ugovorima i dostavljenim izvještajima o napretku, vrši uplatu predviđenog iznosa sredstava po ugovorom definisanoj dinamici. Ne radi se, dakle, ni o kakvom sumnjivom izvlačenju sredstava, nego o novom izdanju programa koji postoji godinama unazad, a čija sadržina, napokon, nije problematizovana sve do trenutka u kome je neko procijenio da, na taj način, može prihodovati nekoliko jeftinih političkih poena”, ističu.

EPCG je, dodaju, kompanija kojoj je relevantno obučen i kvalitetan kadar – kako visokoškolski, tako i onaj sa srednjom stručnom spremom (SSS) – neophodan za sprovođenje procesa rada.

“Stoga ne vidimo niti jedan valjan razlog zbog kog bismo – kad već učestvujemo u programu za stručno osposobljavanje visokoškolaca – ignorisali program za stručno osposobljavanje lica sa SSS. Jedna od osnovnih djelatnosti EPCG je proizvodnja električne energije, pa je kadar koji radi u proizvodnim objektima od krucijalnog značaja za nivo rada i održavanje. Takođe, tokom naredne tri godine ćemo do kraja dovesti proces izgradnje nekoliko novih proizvodnih objekata – VE „Gvozd“, pSE „Slano“, mHE „Otilovići“ te neke manje elektrane na području opštine Nikšić – a kvalitetan rad tih novih postrojenja iziskuje valjano obučenu radnu snagu, koja bi bila kadra da održava proizvodnju iz obnovljivih izvora energije”, napominju u toj kompaniji.

Naglašavaju da je analiza ljudskih resursa pokazala da će, tokom naredne tri godina, oko 100 zaposlenih u EPCG otići u penziju.

“Menadžment se prema toj činjenici mora odnijeti odgovorno, pa, shodno tome, koristimo i ovu priliku da, kao društveno odgovorna kompanija, obučimo kadrove za samostalan rad, ali i da selektujemo najkvalitetnije ukoliko se, kao takvi, dokažu u praksi", ističu.

Dodaju da je vizija te kompanije, dakle, u tome da proizvodi kvalitetne kadrove, a ne da ih ignoriše.

"S tim u vezi, veoma smo ponosni na činjenicu da ulažemo u praktična znanja, čime djelujemo u pravcu društvene odgovornosti. Jer, najveći nivo društvene odgovornosti jeste, upravo, spremnost da nekoga obrazujete, pružajući mu mogućnost da sam zarađuje za život. Ako je, u kontekstu privredne strukture i budućih potreba Crne Gore, potrebno razmišljati o obučavanju kadrova, onda je energetika, pored turizma, apsolutno nezaobilazno polje djelovanja”, poručuju iz EPCG.

Kako kažu, insinuacije o političkom zapošljavanju kroz jedan takav program nijesu na mjestu.

“Prije svega, u ukupnom broju ponuđenih mjesta, EPCG, kao najznačajnija crnogorska kompanija, učestvuje sa manje od sedam odsto. Kandidati prolaze trostruki filter kriterijuma: prvo dobijaju potvrdu o ispunjavanju uslova od ZZZCG, potom slijedi javni konkurs EPCG, a na kraju odabrani kandidati moraju da dobiju potvrdu o uklapanju u ciljnu grupu, odnosno mora da postoji korelacija između zvanja kandidata i proizvodnih potreba kompanije", pojašnjavaju.

Nemoguće je, napominju, pronaći jedan valjan argument protiv učešća EPCG u programima koje finansira država i koji donose korist i nezaposlenima i energetskom sektoru i, šire gledano, cjelokupnom privrednom životu Crne Gore.

"Želimo da najbolje mašince i električare obučimo i uključimo u proizvodnju energerije, a ne da gledamo kako lica tog obrazovnog profila rade u sektorima za koje se nisu školovali, kao što su, primjera radi, ugostiteljstvo ili kladionice. Sumarno, priliku ove vrste nijedna ozbiljna kompanija ne bi propustila”, ocjenjuju u Elektroprivredi.

Neshvatljivo je, dodaju, da se problematizuje potpuno opravdan i veoma odgovoran posao obuke osoba preko programa za stručno osposobljavanje lica sa srednjom stručnom spremom (SSS).

“Jer, na osnovu svega navedenog, nejasno je čime je – ako ne politikantstvom – motivisan poziv da 39 lica sa SSS ostane uskraćeno za naznačenu obuku”, naglašavaju.

Ukoliko je neki politički akter nezadovoljan položajem EPCG u sklopu programa za stručno osposobljavanje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, slobodan je, kažu, da pokrene aktivnosti u pogledu izmjena statusa kompanija u programima ZZZCG.

“EPCG sa tim nema problem, budući da smo, kao najznačajnija i najuspješnija crnogorska kompanija, i obavezni i kadri da svoje poslovanje prilagodimo važećoj regulativi. Razumijemo da različiti politički akteri, polazeći od svojih interesa i ciljeva, nastupaju, između ostalog, tako što će se posezati za insinuacijama i neistinama", navode.

Takvo držanje, kažu, nije ni pristojno ni korisno za crnogorsko društvo.

"Ali nije na nma da se bavimo ispravljanjem štetnih modela ponašanja na tom polju. Ipak, nadamo da ti akteri – ali, što je mnogo važnije, i cjelokupna javnost – shvataju da EPCG nije stvar od danas do sjutra, nego ozbiljna kompanija koja će, imajući na umu strateško opredjeljenje ka transformisanju energetskog sektora na način da Crna Gora bude energetski nezavisna država, prilježno raditi na tome da stvara valjane kadrove za budućnost i kompanije i energetskog sektora, od čega će, u krajnjem, korist imati i građani i privreda Crne Gore”, zaključuju u EPCG.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

google play

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services