"ministarstvo da povuče javni poziv"

Mugoša: Vjerujem da nije u pitanju neznanje, već namjera da se satre crnogorsko stočarstvo

Od prvog dana stupanja na dužnost aktuelnog menadžmenta Ministarstva poljoprivrede povlače se potezi koji čine ogromnu štetu crnogorskoj poljoprivredi. Iako smo na početku mandata mnoge greške mogli pripisati nesnalaženju, jer prate svaki početak rada, poslednje odluke koje je Ministarstvo donijelo ne mogu se ničim opravdati, saopštio je danas predsjednik Odbora Glavnog grada Socijaldemokratske partije i član Predsjedništva SDP Budimir Mugoša.

Mugoša: Vjerujem da nije u pitanju neznanje, već namjera da se satre crnogorsko stočarstvo

Od prvog dana stupanja na dužnost aktuelnog menadžmenta Ministarstva poljoprivrede povlače se potezi koji čine ogromnu štetu crnogorskoj poljoprivredi. Iako smo na početku mandata mnoge greške mogli pripisati nesnalaženju, jer prate svaki početak rada, poslednje odluke koje je Ministarstvo donijelo ne mogu se ničim opravdati, saopštio je danas predsjednik Odbora Glavnog grada Socijaldemokratske partije i član Predsjedništva SDP Budimir Mugoša.
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: "ministarstvo da povuče javni poziv"
Tizer: Od prvog dana stupanja na dužnost aktuelnog menadžmenta Ministarstva poljoprivrede povlače se potezi koji čine ogromnu štetu crnogorskoj poljoprivredi. Iako smo na početku mandata mnoge greške mogli pripisati nesnalaženju, jer prate svaki početak rada, poslednje odluke koje je Ministarstvo donijelo ne mogu se ničim opravdati, saopštio je danas predsjednik Odbora Glavnog grada Socijaldemokratske partije i član Predsjedništva SDP Budimir Mugoša.
Prva polovina vijesti:

"Tokom proteklih 17 mjeseci imao sam dilemu da li je u pitanju neznanje ili loša namjera ali danas sam sve više ubijeđen da je u pitanju namjera da se crnogorska poljoprivreda uništi i država dovede u stanje zavisnosti od nekih drugih. Sjetimo se prodaje pšenice iz barske luke koja je uprkos našim argumentima da se samelje, prodata je u najgorem mogućem trenutku. Da ne govorim o subvenciji za koncentrat za mjesec avgust i septembar prošle godine koja nije još isplaćena", naveo je Mugoša.

Kako je istakao, duže od godinu dana traženo je od resornog ministra da pomogne sektoru poljoprivrede, posebno stočarstvu, kako bi se taj najznačajniji sektor svake poljoprivrede sačuvao.

"Nuđeni su vrlo argumentovani predlozi rješenja, protestovalo se ali stočari su uglavnom nailazili na nerazumijevanje, a više puta i na vrijeđanje i omalovažavanje", dodao je Mugoša.

Naglasio je da je poslije upornih protesta, institucionalne i vaninstitucionalne borbe, Ministarstvo odobravalo neke vidove pomoći, koji su bili neadekvatni i neblagovremeni, a sektor je tonuo sve više.

"Nestalo je više hiljada krava i nastupila je nestašica mlijeka u otkupu. Poslije velikih pritisaka na Ministarstvo početkom godine stvorena je atmosfera konstruktivnih razgovora na kojima su farmeri pokušali da artikulišu svoje potrebe i kreiraju mjere u skladu sa svojim potrebama. Dva vrlo važna pitanja - akcize na gorivo i obnovu stočnog fonda farmeri su usaglasili sa nadležnima i ponadali se u bolje dane i dobre namjere", rekao je Mugoša.

Međutim, prema njegovim riječima, Ministarstvo je obesmislilo sve i mimo dogovora uradilo pravilnik o uslovima povraćaja akciza na gorivo, uvodeći uslov da je traktor registrovan, "čime je više od 90 odsto farmera ostalo bez mogućnosti povraćaja, a i takav nakaradan pravilnik nije stavljen u pravni promet".

"Druga prevara od strane Ministarstva se odnosi na javni poziv za nabavku stočnog fonda prije svega steonih junica, ova mjera je trebalo da ublaži pad broja muznih grla i poboljša rasni sastav. Opredijeljeno je milion eura kao i uvjeravanje da će podrška biti 70 odsto. Prva prevara je da će biti podrška 70 odsto. Trenutno je nemoguće nabaviti kvalitetno grlo ispod 2.500 eura sa svim troškovima, a podrška je limitirana na 1.400 eura što je mnogo manje od 70 odsto", naveo je.

Kako je istakao, poseban je problem način isplate.

"Na više sastanaka je razgovarano i na kraju usaglašen model. Da farmer na račun dobavljača po profakturi uplati 30 odsto, a da Ministarstvo poslije priloženog dokaza o uplati – sfifta- uplati 70 odsto. Na ovaj način bi farmeri mogli isfinansirati nabavku a država je ta sredstva inače obezbijedila. Međutim javni poziv koji je objavljen, osim niza besmislenih uslova, ima jedan koji je nepremostiv, a to je da farmer izvrši kompletnu nabavku i u komplikovanoj proceduri izvrši povraćaj do kraja godine. To praktično znači da farmer za nabavku 15 junica treba da obezbijedi najmanje 40.000 eura koje uglavnom nema, a novac opredijeljen za podršku leži na računu ministarstva", kazao je Mugoša.

On je dodao da je prošle godine urađena slična stvar, da je javni poziv bio tako koncipiran da nije realizovana ta mjera i nije kupljena niti jedna junica, a sredstva su ostala u budžetu, iako su i tada javno upozoreni da je javni poziv besmislen i da se ne može realizovati.

"Imajući u vidu sve navedeno sve više vjerujem da nije u pitanju neznanje i nesnalaženje već loša namjera da se satre crnogorsko stočarstvo koje je u kritičnoj situaciji. Zato pozivam ministarstvo da povuče ovaj javni poziv, da ga objavi u skladu sa dogovorom, potrebama i mogućnostima farmera ili sačeka novog ministra i menažment koji će imati više razumijevanja, a farmere da ne apliciraju na javni poziv i ne navlače sebi omču oko vrata i nadaju se razumnijem stavu Vlade", zaključio je Mugoša.

Napiši komentar
Izvor vijesti: Adria.tv
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: "ministarstvo da povuče javni poziv"
Tizer: Od prvog dana stupanja na dužnost aktuelnog menadžmenta Ministarstva poljoprivrede povlače se potezi koji čine ogromnu štetu crnogorskoj poljoprivredi. Iako smo na početku mandata mnoge greške mogli pripisati nesnalaženju, jer prate svaki početak rada, poslednje odluke koje je Ministarstvo donijelo ne mogu se ničim opravdati, saopštio je danas predsjednik Odbora Glavnog grada Socijaldemokratske partije i član Predsjedništva SDP Budimir Mugoša.
Prva polovina vijesti:

"Tokom proteklih 17 mjeseci imao sam dilemu da li je u pitanju neznanje ili loša namjera ali danas sam sve više ubijeđen da je u pitanju namjera da se crnogorska poljoprivreda uništi i država dovede u stanje zavisnosti od nekih drugih. Sjetimo se prodaje pšenice iz barske luke koja je uprkos našim argumentima da se samelje, prodata je u najgorem mogućem trenutku. Da ne govorim o subvenciji za koncentrat za mjesec avgust i septembar prošle godine koja nije još isplaćena", naveo je Mugoša.

Kako je istakao, duže od godinu dana traženo je od resornog ministra da pomogne sektoru poljoprivrede, posebno stočarstvu, kako bi se taj najznačajniji sektor svake poljoprivrede sačuvao.

"Nuđeni su vrlo argumentovani predlozi rješenja, protestovalo se ali stočari su uglavnom nailazili na nerazumijevanje, a više puta i na vrijeđanje i omalovažavanje", dodao je Mugoša.

Naglasio je da je poslije upornih protesta, institucionalne i vaninstitucionalne borbe, Ministarstvo odobravalo neke vidove pomoći, koji su bili neadekvatni i neblagovremeni, a sektor je tonuo sve više.

"Nestalo je više hiljada krava i nastupila je nestašica mlijeka u otkupu. Poslije velikih pritisaka na Ministarstvo početkom godine stvorena je atmosfera konstruktivnih razgovora na kojima su farmeri pokušali da artikulišu svoje potrebe i kreiraju mjere u skladu sa svojim potrebama. Dva vrlo važna pitanja - akcize na gorivo i obnovu stočnog fonda farmeri su usaglasili sa nadležnima i ponadali se u bolje dane i dobre namjere", rekao je Mugoša.

Međutim, prema njegovim riječima, Ministarstvo je obesmislilo sve i mimo dogovora uradilo pravilnik o uslovima povraćaja akciza na gorivo, uvodeći uslov da je traktor registrovan, "čime je više od 90 odsto farmera ostalo bez mogućnosti povraćaja, a i takav nakaradan pravilnik nije stavljen u pravni promet".

"Druga prevara od strane Ministarstva se odnosi na javni poziv za nabavku stočnog fonda prije svega steonih junica, ova mjera je trebalo da ublaži pad broja muznih grla i poboljša rasni sastav. Opredijeljeno je milion eura kao i uvjeravanje da će podrška biti 70 odsto. Prva prevara je da će biti podrška 70 odsto. Trenutno je nemoguće nabaviti kvalitetno grlo ispod 2.500 eura sa svim troškovima, a podrška je limitirana na 1.400 eura što je mnogo manje od 70 odsto", naveo je.

Kako je istakao, poseban je problem način isplate.

"Na više sastanaka je razgovarano i na kraju usaglašen model. Da farmer na račun dobavljača po profakturi uplati 30 odsto, a da Ministarstvo poslije priloženog dokaza o uplati – sfifta- uplati 70 odsto. Na ovaj način bi farmeri mogli isfinansirati nabavku a država je ta sredstva inače obezbijedila. Međutim javni poziv koji je objavljen, osim niza besmislenih uslova, ima jedan koji je nepremostiv, a to je da farmer izvrši kompletnu nabavku i u komplikovanoj proceduri izvrši povraćaj do kraja godine. To praktično znači da farmer za nabavku 15 junica treba da obezbijedi najmanje 40.000 eura koje uglavnom nema, a novac opredijeljen za podršku leži na računu ministarstva", kazao je Mugoša.

On je dodao da je prošle godine urađena slična stvar, da je javni poziv bio tako koncipiran da nije realizovana ta mjera i nije kupljena niti jedna junica, a sredstva su ostala u budžetu, iako su i tada javno upozoreni da je javni poziv besmislen i da se ne može realizovati.

"Imajući u vidu sve navedeno sve više vjerujem da nije u pitanju neznanje i nesnalaženje već loša namjera da se satre crnogorsko stočarstvo koje je u kritičnoj situaciji. Zato pozivam ministarstvo da povuče ovaj javni poziv, da ga objavi u skladu sa dogovorom, potrebama i mogućnostima farmera ili sačeka novog ministra i menažment koji će imati više razumijevanja, a farmere da ne apliciraju na javni poziv i ne navlače sebi omču oko vrata i nadaju se razumnijem stavu Vlade", zaključio je Mugoša.

Napiši komentar
Izvor: Adria.tv
*

Mugoša: Vjerujem da nije u pitanju neznanje, već namjera da se satre crnogorsko stočarstvo

"Tokom proteklih 17 mjeseci imao sam dilemu da li je u pitanju neznanje ili loša namjera ali danas sam sve više ubijeđen da je u pitanju namjera da se crnogorska poljoprivreda uništi i država dovede u stanje zavisnosti od nekih drugih. Sjetimo se prodaje pšenice iz barske luke koja je uprkos našim argumentima da se samelje, prodata je u najgorem mogućem trenutku. Da ne govorim o subvenciji za koncentrat za mjesec avgust i septembar prošle godine koja nije još isplaćena", naveo je Mugoša.

Kako je istakao, duže od godinu dana traženo je od resornog ministra da pomogne sektoru poljoprivrede, posebno stočarstvu, kako bi se taj najznačajniji sektor svake poljoprivrede sačuvao.

"Nuđeni su vrlo argumentovani predlozi rješenja, protestovalo se ali stočari su uglavnom nailazili na nerazumijevanje, a više puta i na vrijeđanje i omalovažavanje", dodao je Mugoša.

Naglasio je da je poslije upornih protesta, institucionalne i vaninstitucionalne borbe, Ministarstvo odobravalo neke vidove pomoći, koji su bili neadekvatni i neblagovremeni, a sektor je tonuo sve više.

"Nestalo je više hiljada krava i nastupila je nestašica mlijeka u otkupu. Poslije velikih pritisaka na Ministarstvo početkom godine stvorena je atmosfera konstruktivnih razgovora na kojima su farmeri pokušali da artikulišu svoje potrebe i kreiraju mjere u skladu sa svojim potrebama. Dva vrlo važna pitanja - akcize na gorivo i obnovu stočnog fonda farmeri su usaglasili sa nadležnima i ponadali se u bolje dane i dobre namjere", rekao je Mugoša.

Međutim, prema njegovim riječima, Ministarstvo je obesmislilo sve i mimo dogovora uradilo pravilnik o uslovima povraćaja akciza na gorivo, uvodeći uslov da je traktor registrovan, "čime je više od 90 odsto farmera ostalo bez mogućnosti povraćaja, a i takav nakaradan pravilnik nije stavljen u pravni promet".

"Druga prevara od strane Ministarstva se odnosi na javni poziv za nabavku stočnog fonda prije svega steonih junica, ova mjera je trebalo da ublaži pad broja muznih grla i poboljša rasni sastav. Opredijeljeno je milion eura kao i uvjeravanje da će podrška biti 70 odsto. Prva prevara je da će biti podrška 70 odsto. Trenutno je nemoguće nabaviti kvalitetno grlo ispod 2.500 eura sa svim troškovima, a podrška je limitirana na 1.400 eura što je mnogo manje od 70 odsto", naveo je.

Kako je istakao, poseban je problem način isplate.

"Na više sastanaka je razgovarano i na kraju usaglašen model. Da farmer na račun dobavljača po profakturi uplati 30 odsto, a da Ministarstvo poslije priloženog dokaza o uplati – sfifta- uplati 70 odsto. Na ovaj način bi farmeri mogli isfinansirati nabavku a država je ta sredstva inače obezbijedila. Međutim javni poziv koji je objavljen, osim niza besmislenih uslova, ima jedan koji je nepremostiv, a to je da farmer izvrši kompletnu nabavku i u komplikovanoj proceduri izvrši povraćaj do kraja godine. To praktično znači da farmer za nabavku 15 junica treba da obezbijedi najmanje 40.000 eura koje uglavnom nema, a novac opredijeljen za podršku leži na računu ministarstva", kazao je Mugoša.

On je dodao da je prošle godine urađena slična stvar, da je javni poziv bio tako koncipiran da nije realizovana ta mjera i nije kupljena niti jedna junica, a sredstva su ostala u budžetu, iako su i tada javno upozoreni da je javni poziv besmislen i da se ne može realizovati.

"Imajući u vidu sve navedeno sve više vjerujem da nije u pitanju neznanje i nesnalaženje već loša namjera da se satre crnogorsko stočarstvo koje je u kritičnoj situaciji. Zato pozivam ministarstvo da povuče ovaj javni poziv, da ga objavi u skladu sa dogovorom, potrebama i mogućnostima farmera ili sačeka novog ministra i menažment koji će imati više razumijevanja, a farmere da ne apliciraju na javni poziv i ne navlače sebi omču oko vrata i nadaju se razumnijem stavu Vlade", zaključio je Mugoša.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services