Institut Alternativa

Nagomilani problemi i afere imperativ za aktivniju ulogu Skupštine

Institut alternativa (IA) pozvao je skupštinske odbore za antikorupciju i bezbjednost i odbranu da, kroz zajednička kontrolna saslušanja, doprinesu rasvjetljavanju korupcionaških afera i slabosti postojećih internih kontrolnih mehanizama.

Nagomilani problemi i afere imperativ za aktivniju ulogu Skupštine

Institut alternativa (IA) pozvao je skupštinske odbore za antikorupciju i bezbjednost i odbranu da, kroz zajednička kontrolna saslušanja, doprinesu rasvjetljavanju korupcionaških afera i slabosti postojećih internih kontrolnih mehanizama.
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Mina
Podnaslov: Institut Alternativa
Tizer: Institut alternativa (IA) pozvao je skupštinske odbore za antikorupciju i bezbjednost i odbranu da, kroz zajednička kontrolna saslušanja, doprinesu rasvjetljavanju korupcionaških afera i slabosti postojećih internih kontrolnih mehanizama.
Prva polovina vijesti:

Iz te nevladine organizacije (NVO) su poslanicima crnogorskog parlamenta uputili predloge za intenziviranje kontrolnih aktivnosti.

Oni su kazali da većina odbora još nije usvojila planove rada za ovu godinu, dok je razmatranje važnih izvještaja, poput polugodišnjeg izvještaja direktora policije o borbi protiv organizovanog kriminala, u potpunosti izostalo.

Kako su naveli iz IA, poslanicima su ukazali na važnost njihove veće uloge u praćenju pregovora sa Evropskom unijom (EU), posebno u svijetlu najava nedavno formirane Vlade o intenziviranju aktivnosti na tom planu.

Iz te NVO rekli su da je i prethodna vlada donijela Akcioni plan za adresiranje preporuka iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije, u čije donošenje i praćenje Skupštine nije bila uključena.

"Posljednje afere i navodi o umiješanosti visokih javnih funkcionera u organizovani kriminal i korupciju zahtijevaju sistemski odgovor i uvid u odgovor internih kontrolnih mehanizama (generalni inspektor u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i unutrašnja kontrola policije)", navodi se u saopštenju.


>>Šehović: Akcize trebalo smanjiti za 50 odsto, gorivo je moglo biti jeftinije<<


Iz IA su kazali da su zbog toga pozvali odbore za antikorupciju i bezbjednost i odbranu da kroz zajednička kontrolna saslušanja doprinesu rasvjetljavanju korupcionaških afera i slabosti postojećih internih kontrolnih mehanizama, koji očigledno nijesu bili dovoljno efikasni da spriječe zabrinjavajuću spregu između organizovanog kriminala i javnih funkcionera.

"Takođe, prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, direktor policije podnosi nadležnom odboru poseban izvještaj o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dva puta godišnje, a najkasnije 1. juna i 1. decembra", dodaje se u saopštenju.

Iz IA su rekli da prema informacijama o sjednicama, dostupnim na sajtu Skupštine, nije poznato da je taj izvještaj razmatran na sjednicama Odbora za bezbjednost i odbranu.

Zbog toga, kako su naveli, pozivaju Odbor da razmotri izvještaj policije o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i traži eventualne dopune, naročito u svijetlu posljednjih informacija, koje ukazuju na inflitraciju pojedinih organizovanih kriminalnih grupa u bezbjednosni sektor i pravosuđe.

"Poslanike i poslanice smo podsjetili i da su izvještaji o radu tužilaštva i sudova, uključujući i Tužilački savjet i Sudski savjet, predati u skupštinsku proceduru", navodi se u saopštenju.

Iz IA su rekli da se nadaju da će poslanici ovog puta temeljenije raspravljati o sadržini izvještaja i ponuditi zaključke i preporuke u odnosu na predstavljene informacije.

U toj NVO smatraju da je aktivnija uloga odbora i Skupštine u praćenju izvršenja budžeta tokom godine imperativ efikasnijeg parlamentarnog nadzora.

"S obzirom na to da je ove godine stupila na snagu i ambiciozna reforma Evropa sad, time je odgovornost poslanika i poslanica da se uključe u pravovremeno praćenje izvršenja budžeta veća", kazali su iz IA.

Oni su predložili i kontrolna i konsultativna saslušanja u vezi sa temama i politikama koje su predmet važnih reformi, planiranih zakona i nedavno usvojenih strategija.

Iz IA su pozvali poslanike da se uključe u razmatranje i regulisanje pozicije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, sukoba interesa u javnim nabavkama, nabavkama u sektoru bezbjednosti i odbrane.

"Kao i u realizaciju Strategije za reformu javne uprave i preporuka Ombudsmana, rješavanja po žalbama kandidata za posao u državnim organima, i u korišćenje mjera ranih integracija u EU za unapređenje rodne ravnopravnosti", naveli su iz te NVO.

Napiši komentar
Izvor vijesti: Mina
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Mina
Podnaslov: Institut Alternativa
Tizer: Institut alternativa (IA) pozvao je skupštinske odbore za antikorupciju i bezbjednost i odbranu da, kroz zajednička kontrolna saslušanja, doprinesu rasvjetljavanju korupcionaških afera i slabosti postojećih internih kontrolnih mehanizama.
Prva polovina vijesti:

Iz te nevladine organizacije (NVO) su poslanicima crnogorskog parlamenta uputili predloge za intenziviranje kontrolnih aktivnosti.

Oni su kazali da većina odbora još nije usvojila planove rada za ovu godinu, dok je razmatranje važnih izvještaja, poput polugodišnjeg izvještaja direktora policije o borbi protiv organizovanog kriminala, u potpunosti izostalo.

Kako su naveli iz IA, poslanicima su ukazali na važnost njihove veće uloge u praćenju pregovora sa Evropskom unijom (EU), posebno u svijetlu najava nedavno formirane Vlade o intenziviranju aktivnosti na tom planu.

Iz te NVO rekli su da je i prethodna vlada donijela Akcioni plan za adresiranje preporuka iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije, u čije donošenje i praćenje Skupštine nije bila uključena.

"Posljednje afere i navodi o umiješanosti visokih javnih funkcionera u organizovani kriminal i korupciju zahtijevaju sistemski odgovor i uvid u odgovor internih kontrolnih mehanizama (generalni inspektor u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i unutrašnja kontrola policije)", navodi se u saopštenju.


>>Šehović: Akcize trebalo smanjiti za 50 odsto, gorivo je moglo biti jeftinije<<


Iz IA su kazali da su zbog toga pozvali odbore za antikorupciju i bezbjednost i odbranu da kroz zajednička kontrolna saslušanja doprinesu rasvjetljavanju korupcionaških afera i slabosti postojećih internih kontrolnih mehanizama, koji očigledno nijesu bili dovoljno efikasni da spriječe zabrinjavajuću spregu između organizovanog kriminala i javnih funkcionera.

"Takođe, prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, direktor policije podnosi nadležnom odboru poseban izvještaj o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dva puta godišnje, a najkasnije 1. juna i 1. decembra", dodaje se u saopštenju.

Iz IA su rekli da prema informacijama o sjednicama, dostupnim na sajtu Skupštine, nije poznato da je taj izvještaj razmatran na sjednicama Odbora za bezbjednost i odbranu.

Zbog toga, kako su naveli, pozivaju Odbor da razmotri izvještaj policije o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i traži eventualne dopune, naročito u svijetlu posljednjih informacija, koje ukazuju na inflitraciju pojedinih organizovanih kriminalnih grupa u bezbjednosni sektor i pravosuđe.

"Poslanike i poslanice smo podsjetili i da su izvještaji o radu tužilaštva i sudova, uključujući i Tužilački savjet i Sudski savjet, predati u skupštinsku proceduru", navodi se u saopštenju.

Iz IA su rekli da se nadaju da će poslanici ovog puta temeljenije raspravljati o sadržini izvještaja i ponuditi zaključke i preporuke u odnosu na predstavljene informacije.

U toj NVO smatraju da je aktivnija uloga odbora i Skupštine u praćenju izvršenja budžeta tokom godine imperativ efikasnijeg parlamentarnog nadzora.

"S obzirom na to da je ove godine stupila na snagu i ambiciozna reforma Evropa sad, time je odgovornost poslanika i poslanica da se uključe u pravovremeno praćenje izvršenja budžeta veća", kazali su iz IA.

Oni su predložili i kontrolna i konsultativna saslušanja u vezi sa temama i politikama koje su predmet važnih reformi, planiranih zakona i nedavno usvojenih strategija.

Iz IA su pozvali poslanike da se uključe u razmatranje i regulisanje pozicije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, sukoba interesa u javnim nabavkama, nabavkama u sektoru bezbjednosti i odbrane.

"Kao i u realizaciju Strategije za reformu javne uprave i preporuka Ombudsmana, rješavanja po žalbama kandidata za posao u državnim organima, i u korišćenje mjera ranih integracija u EU za unapređenje rodne ravnopravnosti", naveli su iz te NVO.

Napiši komentar
Izvor: Mina
*

Nagomilani problemi i afere imperativ za aktivniju ulogu Skupštine
Sa sjednice Skupštine
Sa sjednice Skupštine

Iz te nevladine organizacije (NVO) su poslanicima crnogorskog parlamenta uputili predloge za intenziviranje kontrolnih aktivnosti.

Oni su kazali da većina odbora još nije usvojila planove rada za ovu godinu, dok je razmatranje važnih izvještaja, poput polugodišnjeg izvještaja direktora policije o borbi protiv organizovanog kriminala, u potpunosti izostalo.

Kako su naveli iz IA, poslanicima su ukazali na važnost njihove veće uloge u praćenju pregovora sa Evropskom unijom (EU), posebno u svijetlu najava nedavno formirane Vlade o intenziviranju aktivnosti na tom planu.

Iz te NVO rekli su da je i prethodna vlada donijela Akcioni plan za adresiranje preporuka iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije, u čije donošenje i praćenje Skupštine nije bila uključena.

"Posljednje afere i navodi o umiješanosti visokih javnih funkcionera u organizovani kriminal i korupciju zahtijevaju sistemski odgovor i uvid u odgovor internih kontrolnih mehanizama (generalni inspektor u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i unutrašnja kontrola policije)", navodi se u saopštenju.


>>Šehović: Akcize trebalo smanjiti za 50 odsto, gorivo je moglo biti jeftinije<<


Iz IA su kazali da su zbog toga pozvali odbore za antikorupciju i bezbjednost i odbranu da kroz zajednička kontrolna saslušanja doprinesu rasvjetljavanju korupcionaških afera i slabosti postojećih internih kontrolnih mehanizama, koji očigledno nijesu bili dovoljno efikasni da spriječe zabrinjavajuću spregu između organizovanog kriminala i javnih funkcionera.

"Takođe, prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, direktor policije podnosi nadležnom odboru poseban izvještaj o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dva puta godišnje, a najkasnije 1. juna i 1. decembra", dodaje se u saopštenju.

Iz IA su rekli da prema informacijama o sjednicama, dostupnim na sajtu Skupštine, nije poznato da je taj izvještaj razmatran na sjednicama Odbora za bezbjednost i odbranu.

Zbog toga, kako su naveli, pozivaju Odbor da razmotri izvještaj policije o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i traži eventualne dopune, naročito u svijetlu posljednjih informacija, koje ukazuju na inflitraciju pojedinih organizovanih kriminalnih grupa u bezbjednosni sektor i pravosuđe.

"Poslanike i poslanice smo podsjetili i da su izvještaji o radu tužilaštva i sudova, uključujući i Tužilački savjet i Sudski savjet, predati u skupštinsku proceduru", navodi se u saopštenju.

Iz IA su rekli da se nadaju da će poslanici ovog puta temeljenije raspravljati o sadržini izvještaja i ponuditi zaključke i preporuke u odnosu na predstavljene informacije.

U toj NVO smatraju da je aktivnija uloga odbora i Skupštine u praćenju izvršenja budžeta tokom godine imperativ efikasnijeg parlamentarnog nadzora.

"S obzirom na to da je ove godine stupila na snagu i ambiciozna reforma Evropa sad, time je odgovornost poslanika i poslanica da se uključe u pravovremeno praćenje izvršenja budžeta veća", kazali su iz IA.

Oni su predložili i kontrolna i konsultativna saslušanja u vezi sa temama i politikama koje su predmet važnih reformi, planiranih zakona i nedavno usvojenih strategija.

Iz IA su pozvali poslanike da se uključe u razmatranje i regulisanje pozicije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, sukoba interesa u javnim nabavkama, nabavkama u sektoru bezbjednosti i odbrane.

"Kao i u realizaciju Strategije za reformu javne uprave i preporuka Ombudsmana, rješavanja po žalbama kandidata za posao u državnim organima, i u korišćenje mjera ranih integracija u EU za unapređenje rodne ravnopravnosti", naveli su iz te NVO.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

google play

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services