lekić

"Podrška od 49 poslanika važna, ali ne po svaku cijenu"

Učešće Socijaldemokrata (SD) u novoj vladi prevashodno zavisi od njenih prioriteta, poručila je potpredsjednica SD-a Milica Lekić, dodajući da je podrška 49 poslanika manjinskoj vladi važna, ali ne i po svaku cijenu.

"Podrška od 49 poslanika važna, ali ne po svaku cijenu"

Učešće Socijaldemokrata (SD) u novoj vladi prevashodno zavisi od njenih prioriteta, poručila je potpredsjednica SD-a Milica Lekić, dodajući da je podrška 49 poslanika manjinskoj vladi važna, ali ne i po svaku cijenu.
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Mina
Podnaslov: lekić
Tizer: Učešće Socijaldemokrata (SD) u novoj vladi prevashodno zavisi od njenih prioriteta, poručila je potpredsjednica SD-a Milica Lekić, dodajući da je podrška 49 poslanika manjinskoj vladi važna, ali ne i po svaku cijenu.
Prva polovina vijesti:

Lekić je, u intervjuu agenciji MINA, kazala da se konstituenti buduće vlade ne smiju premišljati oko civilizacijskih pitanja, već oko svakog pitanja moraju imati jasan stav, koji je usklađen sa evropskom i evroatlantskom orijentacijom.

Ona je, na pitanje da li u toj partiji kao bolje rješenje vide manjinsku ili političku vladu, navela da su Socijaldemokrate od početka političke krize jednakog stava da su izbori “najčistije” rješenje, u idealnoj situaciji.

„Pošto situacija ne da nije idealna, već imamo paralisanu izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast, imamo veliki broj političkih partija koje pregovaraju oko mogućih rješenja, i činjenicu da bi priprema izbora unijela dodatne turbulencije, da ona zahtijeva vrijeme, ali i izmjenu izbornog zakonodavstva, jasno je da bismo bili neracionalni da smo insistirali samo na toj opciji“, smatra Lekić.

Ona je navela da se manjiska vlada očigledno već iskristalisala kao model koji bi imao podršku u ovom momentu, dodajući da je sada nevrsishodno upoređivati ga sa političkom vladom.

„Ono što je sigurno jeste da mi nećemo blanko napadati opciju manjinske vlade, niti ćemo blanko u njoj učestvovati“, poručila je Lekić.

Ona je kazala da će u toj stranci sačekati ishode dogovora oko koncipiranja i prioriteta vlade, za koje, kako je istakla, smatraju da treba da budu sasvim jasni.

Ti prioriteti su, kako je precizirala, vraćanje na put EU integracija, potpuno usklađivanje vanjske, bezbjednosne i odbrambene politike sa EU i NATO savezom, građanska vlada lišena bilo kakvog ekstremizma i klero-nacionalizma, kao i ekonomija, obrazovanje, zdravstvo i socijala.

Lekić je podsjetila da su u toj stranci, kao i većina drugih političkih subjekata, razgovarali sa mandatarom za sastav 43. Vlade Dritanom Abazovićem na temu manjinske vlade.

„Mandatara treba procjenjivati kroz političke i programske prioritete vlade koju nastoji da formira, i naravno budući rad, a trenutno smo svi u očekivanju upravo koncepta Vlade i načina rada“, navela je Lekić.

Ona je rekla da će učešće SD-a u novoj vladi, u slučaju da se ona formira, zavisi prevashodno od toga da li neko planira da ta nova vlada „nastavi da građane dijeli po nacionalnom ključu i robuje retrogradnim svjetonazorima poput prethodne“.

„Ili ipak planira da jasno kaže šta su joj politički, ekonomski i društveni prioriteti, oroči ih i krene da radi, čemu se iskreno nadamo.

Dakle, ovdje je suštinsko pitanje da li SD želi da bude dio nove vlade ili ne“, navela je Lekić.

To, kako je podsjetila, dominantno zavisi od prioriteta te vlade, kao i njenih budućih konstituenata.

„Oni ne smiju da se premišljaju da li treba osuditi bezobzirnu vojnu agresiju koja se sprovodi nad Ukrajinom, da li je dozvoljeno ili nije da se u Beograd ide po „sopstveno“ mišljenje, te da li ćemo se izgrađivati kao sekularno ili teokratsko društvo“, smatra Lekić.

Konstituenti, kako je dodala, još manje smiju da se premišljaju oko civilizacijskih stvari, poput one da li je u Srebrenici bilo genocida, ili da li Crnogorci kao narod imaju svoje istorijsko utemeljenje.

„Zato oni na čiji stav oko ulaska u manjinsku vladu se odavno čeka, treba prije svega da na Glavnom odboru partije zauzmu stav jesu li spremni da naprave ovaj demokratski i vrijednosni iskorak, i pridruže se nama koji pune tri decenije istrajavamo na takvom – evropskom sistemu vrijednosti“, smatra Lekić.

Napiši komentar
Izvor vijesti: Mina
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Mina
Podnaslov: lekić
Tizer: Učešće Socijaldemokrata (SD) u novoj vladi prevashodno zavisi od njenih prioriteta, poručila je potpredsjednica SD-a Milica Lekić, dodajući da je podrška 49 poslanika manjinskoj vladi važna, ali ne i po svaku cijenu.
Prva polovina vijesti:

Lekić je, u intervjuu agenciji MINA, kazala da se konstituenti buduće vlade ne smiju premišljati oko civilizacijskih pitanja, već oko svakog pitanja moraju imati jasan stav, koji je usklađen sa evropskom i evroatlantskom orijentacijom.

Ona je, na pitanje da li u toj partiji kao bolje rješenje vide manjinsku ili političku vladu, navela da su Socijaldemokrate od početka političke krize jednakog stava da su izbori “najčistije” rješenje, u idealnoj situaciji.

„Pošto situacija ne da nije idealna, već imamo paralisanu izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast, imamo veliki broj političkih partija koje pregovaraju oko mogućih rješenja, i činjenicu da bi priprema izbora unijela dodatne turbulencije, da ona zahtijeva vrijeme, ali i izmjenu izbornog zakonodavstva, jasno je da bismo bili neracionalni da smo insistirali samo na toj opciji“, smatra Lekić.

Ona je navela da se manjiska vlada očigledno već iskristalisala kao model koji bi imao podršku u ovom momentu, dodajući da je sada nevrsishodno upoređivati ga sa političkom vladom.

„Ono što je sigurno jeste da mi nećemo blanko napadati opciju manjinske vlade, niti ćemo blanko u njoj učestvovati“, poručila je Lekić.

Ona je kazala da će u toj stranci sačekati ishode dogovora oko koncipiranja i prioriteta vlade, za koje, kako je istakla, smatraju da treba da budu sasvim jasni.

Ti prioriteti su, kako je precizirala, vraćanje na put EU integracija, potpuno usklađivanje vanjske, bezbjednosne i odbrambene politike sa EU i NATO savezom, građanska vlada lišena bilo kakvog ekstremizma i klero-nacionalizma, kao i ekonomija, obrazovanje, zdravstvo i socijala.

Lekić je podsjetila da su u toj stranci, kao i većina drugih političkih subjekata, razgovarali sa mandatarom za sastav 43. Vlade Dritanom Abazovićem na temu manjinske vlade.

„Mandatara treba procjenjivati kroz političke i programske prioritete vlade koju nastoji da formira, i naravno budući rad, a trenutno smo svi u očekivanju upravo koncepta Vlade i načina rada“, navela je Lekić.

Ona je rekla da će učešće SD-a u novoj vladi, u slučaju da se ona formira, zavisi prevashodno od toga da li neko planira da ta nova vlada „nastavi da građane dijeli po nacionalnom ključu i robuje retrogradnim svjetonazorima poput prethodne“.

„Ili ipak planira da jasno kaže šta su joj politički, ekonomski i društveni prioriteti, oroči ih i krene da radi, čemu se iskreno nadamo.

Dakle, ovdje je suštinsko pitanje da li SD želi da bude dio nove vlade ili ne“, navela je Lekić.

To, kako je podsjetila, dominantno zavisi od prioriteta te vlade, kao i njenih budućih konstituenata.

„Oni ne smiju da se premišljaju da li treba osuditi bezobzirnu vojnu agresiju koja se sprovodi nad Ukrajinom, da li je dozvoljeno ili nije da se u Beograd ide po „sopstveno“ mišljenje, te da li ćemo se izgrađivati kao sekularno ili teokratsko društvo“, smatra Lekić.

Konstituenti, kako je dodala, još manje smiju da se premišljaju oko civilizacijskih stvari, poput one da li je u Srebrenici bilo genocida, ili da li Crnogorci kao narod imaju svoje istorijsko utemeljenje.

„Zato oni na čiji stav oko ulaska u manjinsku vladu se odavno čeka, treba prije svega da na Glavnom odboru partije zauzmu stav jesu li spremni da naprave ovaj demokratski i vrijednosni iskorak, i pridruže se nama koji pune tri decenije istrajavamo na takvom – evropskom sistemu vrijednosti“, smatra Lekić.

Napiši komentar
Izvor: Mina
*

"Podrška od 49 poslanika važna, ali ne po svaku cijenu"
Foto: SD
Foto: SD

Lekić je, u intervjuu agenciji MINA, kazala da se konstituenti buduće vlade ne smiju premišljati oko civilizacijskih pitanja, već oko svakog pitanja moraju imati jasan stav, koji je usklađen sa evropskom i evroatlantskom orijentacijom.

Ona je, na pitanje da li u toj partiji kao bolje rješenje vide manjinsku ili političku vladu, navela da su Socijaldemokrate od početka političke krize jednakog stava da su izbori “najčistije” rješenje, u idealnoj situaciji.

„Pošto situacija ne da nije idealna, već imamo paralisanu izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast, imamo veliki broj političkih partija koje pregovaraju oko mogućih rješenja, i činjenicu da bi priprema izbora unijela dodatne turbulencije, da ona zahtijeva vrijeme, ali i izmjenu izbornog zakonodavstva, jasno je da bismo bili neracionalni da smo insistirali samo na toj opciji“, smatra Lekić.

Ona je navela da se manjiska vlada očigledno već iskristalisala kao model koji bi imao podršku u ovom momentu, dodajući da je sada nevrsishodno upoređivati ga sa političkom vladom.

„Ono što je sigurno jeste da mi nećemo blanko napadati opciju manjinske vlade, niti ćemo blanko u njoj učestvovati“, poručila je Lekić.

Ona je kazala da će u toj stranci sačekati ishode dogovora oko koncipiranja i prioriteta vlade, za koje, kako je istakla, smatraju da treba da budu sasvim jasni.

Ti prioriteti su, kako je precizirala, vraćanje na put EU integracija, potpuno usklađivanje vanjske, bezbjednosne i odbrambene politike sa EU i NATO savezom, građanska vlada lišena bilo kakvog ekstremizma i klero-nacionalizma, kao i ekonomija, obrazovanje, zdravstvo i socijala.

Lekić je podsjetila da su u toj stranci, kao i većina drugih političkih subjekata, razgovarali sa mandatarom za sastav 43. Vlade Dritanom Abazovićem na temu manjinske vlade.

„Mandatara treba procjenjivati kroz političke i programske prioritete vlade koju nastoji da formira, i naravno budući rad, a trenutno smo svi u očekivanju upravo koncepta Vlade i načina rada“, navela je Lekić.

Ona je rekla da će učešće SD-a u novoj vladi, u slučaju da se ona formira, zavisi prevashodno od toga da li neko planira da ta nova vlada „nastavi da građane dijeli po nacionalnom ključu i robuje retrogradnim svjetonazorima poput prethodne“.

„Ili ipak planira da jasno kaže šta su joj politički, ekonomski i društveni prioriteti, oroči ih i krene da radi, čemu se iskreno nadamo.

Dakle, ovdje je suštinsko pitanje da li SD želi da bude dio nove vlade ili ne“, navela je Lekić.

To, kako je podsjetila, dominantno zavisi od prioriteta te vlade, kao i njenih budućih konstituenata.

„Oni ne smiju da se premišljaju da li treba osuditi bezobzirnu vojnu agresiju koja se sprovodi nad Ukrajinom, da li je dozvoljeno ili nije da se u Beograd ide po „sopstveno“ mišljenje, te da li ćemo se izgrađivati kao sekularno ili teokratsko društvo“, smatra Lekić.

Konstituenti, kako je dodala, još manje smiju da se premišljaju oko civilizacijskih stvari, poput one da li je u Srebrenici bilo genocida, ili da li Crnogorci kao narod imaju svoje istorijsko utemeljenje.

„Zato oni na čiji stav oko ulaska u manjinsku vladu se odavno čeka, treba prije svega da na Glavnom odboru partije zauzmu stav jesu li spremni da naprave ovaj demokratski i vrijednosni iskorak, i pridruže se nama koji pune tri decenije istrajavamo na takvom – evropskom sistemu vrijednosti“, smatra Lekić.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

google play

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services