Vukčević predao inicijativu

SDP: Ustavni sud da obustavi primjenu Odluke o sticanju državljanstva

Član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) Miloš Vukčević predao je danas inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

SDP: Ustavni sud da obustavi primjenu Odluke o sticanju državljanstva

Član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) Miloš Vukčević predao je danas inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.
Pozicija: 1
Izvor vijesti: MINA
Podnaslov: Vukčević predao inicijativu
Tizer: Član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) Miloš Vukčević predao je danas inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.
Prva polovina vijesti:

Kako je saopšteno iz SDP-a, tu odluku Vlada je usvojila 4. februara u posljednjim satima punog mandata, na elektronskoj sjednici i mimo znanja ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića.

Vukčević je od Ustavnog suda zatražio da obustavi izvršenje pojedinačnih akata i radnji, koje su preduzete na osnovu Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, koja je stupila na snagu 19. februara.

On je u obrazloženju inicijative naveo da je nova Vladina odluka nezakonita, odnosno da nije u saglasnosti sa odredbama člana 8 Zakona o crnogorskom državljanstvu.

Te odredbe, kako je pojasnio, propisuju da crnogorsko državljanstvo prijemom može steći osoba koja, između ostalih, ispunjava i uslov da u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi deset godina prije podnošenja zahtjeva za prijem.

Vukčević je u inicijativi istakao da bi dalja primjena Odluke nanijela neotklonjive štetne posljedice po državu i njene građane, jer bi se velikom broju stranaca omogućilo nezakonito sticanje crnogorskog državljanstva, što bi značajno izmjenilo demografsku strukturu.

On je naveo da Crna Gora ima oko 480 hiljada punoljetnog stanovništva i da su procjene da u državi trenutno ima oko 30 hiljada stranaca sa privremenim boravkom i oko 30 hiljada stranaca sa stalnim boravkom.

To je, kako je dodao Vukčević, ukupno oko 60 hiljada ljudi, koji, prema osporenoj Odluci, mogu aplicirati i dobiti crnogorsko državljanstvo u bliskoj budućnosti.

On je ocijenio da je, ako se to uzme u obzir, jasno da će se u značajnoj mjeri promjeniti demografska struktura stanovništa i dovesti u pitanje bezbjednosni i nacionalni interesi Crne Gore i njenih građana.

“U prilog tome govore i neke procjene da bi od pet hiljada do sedam hiljada ljudi godišnje moglo po ovoj nezakonitoj Odluci dobiti crnogorsko državljanstvo, iako ne ispunjavaju uslove shodno zakonima o crnogorskom državljanstvu i o strancima”, naglasio je Vukčević.

On smatra da bi tom odlukom mogla biti značajno izmijenjena struktura birača u Crnoj Gori, i to već pred naredne, redovne parlamentarne izbore.

“Ovo sve može imati uticaja na promjenu stvarne volje birača u Crnoj Gori, jer će sva lica, koja nezakonito dobiju državljanstvo po osporenim odredbama Odluke, moći nezakonito da ostvare i biračko pravo, dvije godine nakon dobijanja državljanstva, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika”, naveo je Vukčević.

On je pojasnio da je Vladina Odluka, pod zakonitim i neprekidnim boravkom, propisala i privremeni boravak, koji po Zakonu o strancima nije neprekidan boravak, već je ograničen i može trajati do jedne godine.

“Samo stalni boravak može biti neprekidni boravak, shodno članu 91 Zakona o strancima, koji propisuje da se strancu u Crnoj Gori odobrava stalni boravak na neodređeno vrijeme”, kazao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, na ovaj način osporena odluka izašla je iz okvira Zakona o državljanstvu, ali i Zakona o strancima, jer je omogućila strancima u Crnoj Gori da dobiju crnogorsko državljanstvo, iako nemaju odobren stalni boravak, već samo privremeni.

Vukčević je dodao da se privremeni boravak, shodno članu 38 Zakona o strancima, može odobriti samo strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, ali u posebne svrhe – spajanje porodice, liječenje, školovanje.

On je naglasio da se privremeni boravak ne može koristiti u svrhu sticanja crnogorskog državljanstva, osim za ostvarenje nekih ciljeva – spajanje porodice, školovanje, ali da ne može biti osnov da se poslije decenije takvog boravka – stekne pravo na crnogorsko državljanstvo.

Prema riječima Vukčevića, takva mogućnost, koja je uvedena osporenom odlukom, direktno je suprotna Zakonu o strancima, koji propisuje da se na osnovu privremenog boravka može odobriti jedino stalni boravak stranca.

On je ocijenio da je osporena Odluka nezakonita jer uređuje materiju „zakonit i neprekidan boravak stranaca“, koja jedino može biti uređena Zakonom o strancima.

“Jasno je da je povrijeđen i član 145 Ustava jer drugi propis – osporene odredbe Odluke nijesu u saglasnosti sa odredbama Zakona o državljanstvu i Zakona o strancima”, naveo je Vukčević.

Vukčević smatra da je sporno što u Odluci nije precizirano šta se sve smatra privremenim boravkom.

On je naveo da je Vlada načinom usvajanje Odluke povrijedila i član 21 Zakona o državnoj upravi, koji propisuje da Ministarstvo vrši poslove predlaganja unutrašnje i vanjske politike, normativnu djelatnost i upravni nadzor u upravnoj oblasti za koju je nadležno.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je shodno Zakonu o crnogorskom državljanstvu i Uredbi o organizaciji državne uprave nadležno za upravnu oblast državljanstva, pa je samim tim taj resor jedino mogao biti ovlašćeni predlagač osporene Odluke”, rekao je Vukčević.

Kako je naveo, za donošenje Odluke ne postoji saglasnost MUP-a, a upitno je da li postoji i mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo.

Šef medijskog tima SDP-a Mirko Stanić, 14. februara ove godine, podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića zbog izmjena Odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

Napiši komentar
Izvor vijesti: MINA
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: MINA
Podnaslov: Vukčević predao inicijativu
Tizer: Član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) Miloš Vukčević predao je danas inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.
Prva polovina vijesti:

Kako je saopšteno iz SDP-a, tu odluku Vlada je usvojila 4. februara u posljednjim satima punog mandata, na elektronskoj sjednici i mimo znanja ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića.

Vukčević je od Ustavnog suda zatražio da obustavi izvršenje pojedinačnih akata i radnji, koje su preduzete na osnovu Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, koja je stupila na snagu 19. februara.

On je u obrazloženju inicijative naveo da je nova Vladina odluka nezakonita, odnosno da nije u saglasnosti sa odredbama člana 8 Zakona o crnogorskom državljanstvu.

Te odredbe, kako je pojasnio, propisuju da crnogorsko državljanstvo prijemom može steći osoba koja, između ostalih, ispunjava i uslov da u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi deset godina prije podnošenja zahtjeva za prijem.

Vukčević je u inicijativi istakao da bi dalja primjena Odluke nanijela neotklonjive štetne posljedice po državu i njene građane, jer bi se velikom broju stranaca omogućilo nezakonito sticanje crnogorskog državljanstva, što bi značajno izmjenilo demografsku strukturu.

On je naveo da Crna Gora ima oko 480 hiljada punoljetnog stanovništva i da su procjene da u državi trenutno ima oko 30 hiljada stranaca sa privremenim boravkom i oko 30 hiljada stranaca sa stalnim boravkom.

To je, kako je dodao Vukčević, ukupno oko 60 hiljada ljudi, koji, prema osporenoj Odluci, mogu aplicirati i dobiti crnogorsko državljanstvo u bliskoj budućnosti.

On je ocijenio da je, ako se to uzme u obzir, jasno da će se u značajnoj mjeri promjeniti demografska struktura stanovništa i dovesti u pitanje bezbjednosni i nacionalni interesi Crne Gore i njenih građana.

“U prilog tome govore i neke procjene da bi od pet hiljada do sedam hiljada ljudi godišnje moglo po ovoj nezakonitoj Odluci dobiti crnogorsko državljanstvo, iako ne ispunjavaju uslove shodno zakonima o crnogorskom državljanstvu i o strancima”, naglasio je Vukčević.

On smatra da bi tom odlukom mogla biti značajno izmijenjena struktura birača u Crnoj Gori, i to već pred naredne, redovne parlamentarne izbore.

“Ovo sve može imati uticaja na promjenu stvarne volje birača u Crnoj Gori, jer će sva lica, koja nezakonito dobiju državljanstvo po osporenim odredbama Odluke, moći nezakonito da ostvare i biračko pravo, dvije godine nakon dobijanja državljanstva, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika”, naveo je Vukčević.

On je pojasnio da je Vladina Odluka, pod zakonitim i neprekidnim boravkom, propisala i privremeni boravak, koji po Zakonu o strancima nije neprekidan boravak, već je ograničen i može trajati do jedne godine.

“Samo stalni boravak može biti neprekidni boravak, shodno članu 91 Zakona o strancima, koji propisuje da se strancu u Crnoj Gori odobrava stalni boravak na neodređeno vrijeme”, kazao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, na ovaj način osporena odluka izašla je iz okvira Zakona o državljanstvu, ali i Zakona o strancima, jer je omogućila strancima u Crnoj Gori da dobiju crnogorsko državljanstvo, iako nemaju odobren stalni boravak, već samo privremeni.

Vukčević je dodao da se privremeni boravak, shodno članu 38 Zakona o strancima, može odobriti samo strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, ali u posebne svrhe – spajanje porodice, liječenje, školovanje.

On je naglasio da se privremeni boravak ne može koristiti u svrhu sticanja crnogorskog državljanstva, osim za ostvarenje nekih ciljeva – spajanje porodice, školovanje, ali da ne može biti osnov da se poslije decenije takvog boravka – stekne pravo na crnogorsko državljanstvo.

Prema riječima Vukčevića, takva mogućnost, koja je uvedena osporenom odlukom, direktno je suprotna Zakonu o strancima, koji propisuje da se na osnovu privremenog boravka može odobriti jedino stalni boravak stranca.

On je ocijenio da je osporena Odluka nezakonita jer uređuje materiju „zakonit i neprekidan boravak stranaca“, koja jedino može biti uređena Zakonom o strancima.

“Jasno je da je povrijeđen i član 145 Ustava jer drugi propis – osporene odredbe Odluke nijesu u saglasnosti sa odredbama Zakona o državljanstvu i Zakona o strancima”, naveo je Vukčević.

Vukčević smatra da je sporno što u Odluci nije precizirano šta se sve smatra privremenim boravkom.

On je naveo da je Vlada načinom usvajanje Odluke povrijedila i član 21 Zakona o državnoj upravi, koji propisuje da Ministarstvo vrši poslove predlaganja unutrašnje i vanjske politike, normativnu djelatnost i upravni nadzor u upravnoj oblasti za koju je nadležno.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je shodno Zakonu o crnogorskom državljanstvu i Uredbi o organizaciji državne uprave nadležno za upravnu oblast državljanstva, pa je samim tim taj resor jedino mogao biti ovlašćeni predlagač osporene Odluke”, rekao je Vukčević.

Kako je naveo, za donošenje Odluke ne postoji saglasnost MUP-a, a upitno je da li postoji i mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo.

Šef medijskog tima SDP-a Mirko Stanić, 14. februara ove godine, podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića zbog izmjena Odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

Napiši komentar
Izvor: MINA
*

SDP: Ustavni sud da obustavi primjenu Odluke o sticanju državljanstva
Miloš Vukčević, foto: SDP
Miloš Vukčević, foto: SDP

Kako je saopšteno iz SDP-a, tu odluku Vlada je usvojila 4. februara u posljednjim satima punog mandata, na elektronskoj sjednici i mimo znanja ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića.

Vukčević je od Ustavnog suda zatražio da obustavi izvršenje pojedinačnih akata i radnji, koje su preduzete na osnovu Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, koja je stupila na snagu 19. februara.

On je u obrazloženju inicijative naveo da je nova Vladina odluka nezakonita, odnosno da nije u saglasnosti sa odredbama člana 8 Zakona o crnogorskom državljanstvu.

Te odredbe, kako je pojasnio, propisuju da crnogorsko državljanstvo prijemom može steći osoba koja, između ostalih, ispunjava i uslov da u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi deset godina prije podnošenja zahtjeva za prijem.

Vukčević je u inicijativi istakao da bi dalja primjena Odluke nanijela neotklonjive štetne posljedice po državu i njene građane, jer bi se velikom broju stranaca omogućilo nezakonito sticanje crnogorskog državljanstva, što bi značajno izmjenilo demografsku strukturu.

On je naveo da Crna Gora ima oko 480 hiljada punoljetnog stanovništva i da su procjene da u državi trenutno ima oko 30 hiljada stranaca sa privremenim boravkom i oko 30 hiljada stranaca sa stalnim boravkom.

To je, kako je dodao Vukčević, ukupno oko 60 hiljada ljudi, koji, prema osporenoj Odluci, mogu aplicirati i dobiti crnogorsko državljanstvo u bliskoj budućnosti.

On je ocijenio da je, ako se to uzme u obzir, jasno da će se u značajnoj mjeri promjeniti demografska struktura stanovništa i dovesti u pitanje bezbjednosni i nacionalni interesi Crne Gore i njenih građana.

“U prilog tome govore i neke procjene da bi od pet hiljada do sedam hiljada ljudi godišnje moglo po ovoj nezakonitoj Odluci dobiti crnogorsko državljanstvo, iako ne ispunjavaju uslove shodno zakonima o crnogorskom državljanstvu i o strancima”, naglasio je Vukčević.

On smatra da bi tom odlukom mogla biti značajno izmijenjena struktura birača u Crnoj Gori, i to već pred naredne, redovne parlamentarne izbore.

“Ovo sve može imati uticaja na promjenu stvarne volje birača u Crnoj Gori, jer će sva lica, koja nezakonito dobiju državljanstvo po osporenim odredbama Odluke, moći nezakonito da ostvare i biračko pravo, dvije godine nakon dobijanja državljanstva, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika”, naveo je Vukčević.

On je pojasnio da je Vladina Odluka, pod zakonitim i neprekidnim boravkom, propisala i privremeni boravak, koji po Zakonu o strancima nije neprekidan boravak, već je ograničen i može trajati do jedne godine.

“Samo stalni boravak može biti neprekidni boravak, shodno članu 91 Zakona o strancima, koji propisuje da se strancu u Crnoj Gori odobrava stalni boravak na neodređeno vrijeme”, kazao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, na ovaj način osporena odluka izašla je iz okvira Zakona o državljanstvu, ali i Zakona o strancima, jer je omogućila strancima u Crnoj Gori da dobiju crnogorsko državljanstvo, iako nemaju odobren stalni boravak, već samo privremeni.

Vukčević je dodao da se privremeni boravak, shodno članu 38 Zakona o strancima, može odobriti samo strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, ali u posebne svrhe – spajanje porodice, liječenje, školovanje.

On je naglasio da se privremeni boravak ne može koristiti u svrhu sticanja crnogorskog državljanstva, osim za ostvarenje nekih ciljeva – spajanje porodice, školovanje, ali da ne može biti osnov da se poslije decenije takvog boravka – stekne pravo na crnogorsko državljanstvo.

Prema riječima Vukčevića, takva mogućnost, koja je uvedena osporenom odlukom, direktno je suprotna Zakonu o strancima, koji propisuje da se na osnovu privremenog boravka može odobriti jedino stalni boravak stranca.

On je ocijenio da je osporena Odluka nezakonita jer uređuje materiju „zakonit i neprekidan boravak stranaca“, koja jedino može biti uređena Zakonom o strancima.

“Jasno je da je povrijeđen i član 145 Ustava jer drugi propis – osporene odredbe Odluke nijesu u saglasnosti sa odredbama Zakona o državljanstvu i Zakona o strancima”, naveo je Vukčević.

Vukčević smatra da je sporno što u Odluci nije precizirano šta se sve smatra privremenim boravkom.

On je naveo da je Vlada načinom usvajanje Odluke povrijedila i član 21 Zakona o državnoj upravi, koji propisuje da Ministarstvo vrši poslove predlaganja unutrašnje i vanjske politike, normativnu djelatnost i upravni nadzor u upravnoj oblasti za koju je nadležno.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je shodno Zakonu o crnogorskom državljanstvu i Uredbi o organizaciji državne uprave nadležno za upravnu oblast državljanstva, pa je samim tim taj resor jedino mogao biti ovlašćeni predlagač osporene Odluke”, rekao je Vukčević.

Kako je naveo, za donošenje Odluke ne postoji saglasnost MUP-a, a upitno je da li postoji i mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo.

Šef medijskog tima SDP-a Mirko Stanić, 14. februara ove godine, podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića zbog izmjena Odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

google play

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services