Istraživanje

Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje

Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje za izlazak iz političke krize, a više od polovine da ih treba organizovati odmah ili u što skorijem roku, pokazalo je istraživanje Agencije MINA i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje

Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje za izlazak iz političke krize, a više od polovine da ih treba organizovati odmah ili u što skorijem roku, pokazalo je istraživanje Agencije MINA i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).
Pozicija: 4
Izvor vijesti: Mina
Podnaslov: Istraživanje
Tizer: Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje za izlazak iz političke krize, a više od polovine da ih treba organizovati odmah ili u što skorijem roku, pokazalo je istraživanje Agencije MINA i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).
Prva polovina vijesti:

Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je od 5. do 22. marta, na uzorku od 961 ispitanika.

Pokazalo je da 21,2 odsto građana smatra da je vanredne izbore potrebno organizovati nakon izborne reforme, izbora vrhovnog državnog tužioca i sudija Ustavnog suda.

Prema istraživanju, 13,9 odsto crnogorskih građana misli da vanredne izbore ne treba organizovati.

"Da vanredni izbori treba da se organizuju odmah, ili u što skorijem roku smatra 50,5 odsto građana, dok 14,4 odsto ne zna ili ne može da procijeni“, pokazali su rezultati istraživanja.

Većina simpatizera Demokratskog fronta (DF) i Demokrata smatra da vanredni izbori treba da budu organizovani odmah, kao i gotovo većina simpatizera Demokratske partije socijalista (DPS) odnosno njih 49 odsto.

Na pitanje koje rješenje političke krize biste najprije podržali - 57,3 odsto građana Crne Gore odgovorilo je da su novi izbori jedino rješenje, dok je 13,4 odsto odgovorilo da ne zna ili nema stav.

Prema istraživanju, 14,3 odsto njih najprije bi podržalo manjinsku vladu uz podršku DPS-a i njenih partnera.

Novu vladu koju bi formirale stranke trenutne parlamentarne većine podržalo bi 7,5 odsto građana, a manjinsku vladu bez podrške DPS-a i njegovih partnera 7,4 odsto.

Istraživanje je pokazalo da 19,3 odsto građana smatra da manjinska vlada treba da se oformi i ima ograničen mandat na godinu, a 9,5 odsto da treba da se oformi i ima pun mandat do 2024. godine.

Jedan od ova dva koncepta podržava većina simpatizera URA, Socijaldemokratske partije (SDP) i manjinskih stranaka, te preko 40 odsto simpatizera DPS-a, Socijaldemokrata (SD).

Dio ispitanika, njih 16,9 odsto, smatra da je potrebna tehnička vlada koja će u što skorijem roku sprovesti vanredne izbore, a u koju bi ušle partije vlasti i opozicije.

Prema istraživanju, 16 odsto građana misli da je potrebna vlada sa stabilnom većinom sastavljena od partija sadašnje vlasti, dok je 6,1 odsto njih stava da je potrebna vlada sa stabilnom većinom, sastavljena od partija sadašnje opozicije i Građanskog pokreta URA.

Na pitanje kakav je vaš stav o konceptu manjinske vlade u Crnoj Gori, gotovo polovina, 47,8 odsto odgovorilo je da ne zna ili ne može da procijeni.

Rezultati istraživanja pokazuju da 17,3 odsto građana smatra da u sastavu manjinske vlade treba da budu predstavnici URA-e, Socijalističke narodne partije (SNP), manjinskih partija, Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska partija (SDP) i DPS.

„Da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a, Demokrata, manjinskih partija, podržani od Demokrata smatra 9,5 odsto građana, a da u njenom sastavu treba da budu samo nestranačke ličnosti (ekspertska vlada) misli 7,7 odsto građana“, pokazuje istraživanje.

Prema istraživanju, 5,8 odsto građana ima stav da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a i manjinskih partija, podržani od DF-a i Demokrata.

„Da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e i manjinskih partija smatra 3,3 odsto crnogorskih građana. Isti procenat građana misli da u njenom sastavu treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a, manjinskih partija, SD-a i SDP-a“, pokazali su rezultati istraživanja.

Prema istraživanju javnog mnjenja, 3,2 odsto građana smatra da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e, dok dva odsto njih misli da u njenom sastavu treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a i manjinskih partija.

Većina ispitanih simpatizera SD-a, SDP-a, BS-a i DPS-a najbliže je rješenjima da partije za koje bi glasali na sledećim izborima, budu dio buduće manjinske Vlade.

Većina simpatizera DF-a i Demokrata nema stav ili ne želi da ga da, na pitanje koji model manjinske vlade bi bio njima najbliži. U isto vrijeme svakom četvrtom simpatizeru Demokrata najbliži je stav o manjinskoj Vladi onaj koji podrazumijeva participaciju predstavnika te stranke u istoj.

Svakom četvrtom ispitanom simpatizeru moguće nove partije Milojka Spajića i Jakova Milatovića najbliži je stav da manjinska Vlada bude ekspertska.

Za 43 odsto građana Crne Gore protesti dijela političkih partija protiv formiranja manjinske vlade nijesu opravdani.

Na pitanje da li smatrate opravdanim proteste dijela političkih partija protiv formiranja manjinske vlade, 42,1 odsto njih odgovorilo je potvrdno, dok je 14,9 odsto kazalo da ne zna ili je odbilo da odgovori.

Simpatizeri DF-a, Demokrata i moguće nove partije Spajića i Milatovića većinom podržavaju opravdanost protesta, dok ih većina simpatizera DPS-a, SD-a, SDP-a, URA i manjinskih partija ne smatra opravdanim.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji agencija MINA realizuje sa Centrom za monitoring i istraživanje, a koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Napiši komentar
Izvor vijesti: Mina
| *
Pozicija: 4
Izvor vijesti: Mina
Podnaslov: Istraživanje
Tizer: Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje za izlazak iz političke krize, a više od polovine da ih treba organizovati odmah ili u što skorijem roku, pokazalo je istraživanje Agencije MINA i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).
Prva polovina vijesti:

Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je od 5. do 22. marta, na uzorku od 961 ispitanika.

Pokazalo je da 21,2 odsto građana smatra da je vanredne izbore potrebno organizovati nakon izborne reforme, izbora vrhovnog državnog tužioca i sudija Ustavnog suda.

Prema istraživanju, 13,9 odsto crnogorskih građana misli da vanredne izbore ne treba organizovati.

"Da vanredni izbori treba da se organizuju odmah, ili u što skorijem roku smatra 50,5 odsto građana, dok 14,4 odsto ne zna ili ne može da procijeni“, pokazali su rezultati istraživanja.

Većina simpatizera Demokratskog fronta (DF) i Demokrata smatra da vanredni izbori treba da budu organizovani odmah, kao i gotovo većina simpatizera Demokratske partije socijalista (DPS) odnosno njih 49 odsto.

Na pitanje koje rješenje političke krize biste najprije podržali - 57,3 odsto građana Crne Gore odgovorilo je da su novi izbori jedino rješenje, dok je 13,4 odsto odgovorilo da ne zna ili nema stav.

Prema istraživanju, 14,3 odsto njih najprije bi podržalo manjinsku vladu uz podršku DPS-a i njenih partnera.

Novu vladu koju bi formirale stranke trenutne parlamentarne većine podržalo bi 7,5 odsto građana, a manjinsku vladu bez podrške DPS-a i njegovih partnera 7,4 odsto.

Istraživanje je pokazalo da 19,3 odsto građana smatra da manjinska vlada treba da se oformi i ima ograničen mandat na godinu, a 9,5 odsto da treba da se oformi i ima pun mandat do 2024. godine.

Jedan od ova dva koncepta podržava većina simpatizera URA, Socijaldemokratske partije (SDP) i manjinskih stranaka, te preko 40 odsto simpatizera DPS-a, Socijaldemokrata (SD).

Dio ispitanika, njih 16,9 odsto, smatra da je potrebna tehnička vlada koja će u što skorijem roku sprovesti vanredne izbore, a u koju bi ušle partije vlasti i opozicije.

Prema istraživanju, 16 odsto građana misli da je potrebna vlada sa stabilnom većinom sastavljena od partija sadašnje vlasti, dok je 6,1 odsto njih stava da je potrebna vlada sa stabilnom većinom, sastavljena od partija sadašnje opozicije i Građanskog pokreta URA.

Na pitanje kakav je vaš stav o konceptu manjinske vlade u Crnoj Gori, gotovo polovina, 47,8 odsto odgovorilo je da ne zna ili ne može da procijeni.

Rezultati istraživanja pokazuju da 17,3 odsto građana smatra da u sastavu manjinske vlade treba da budu predstavnici URA-e, Socijalističke narodne partije (SNP), manjinskih partija, Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska partija (SDP) i DPS.

„Da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a, Demokrata, manjinskih partija, podržani od Demokrata smatra 9,5 odsto građana, a da u njenom sastavu treba da budu samo nestranačke ličnosti (ekspertska vlada) misli 7,7 odsto građana“, pokazuje istraživanje.

Prema istraživanju, 5,8 odsto građana ima stav da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a i manjinskih partija, podržani od DF-a i Demokrata.

„Da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e i manjinskih partija smatra 3,3 odsto crnogorskih građana. Isti procenat građana misli da u njenom sastavu treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a, manjinskih partija, SD-a i SDP-a“, pokazali su rezultati istraživanja.

Prema istraživanju javnog mnjenja, 3,2 odsto građana smatra da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e, dok dva odsto njih misli da u njenom sastavu treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a i manjinskih partija.

Većina ispitanih simpatizera SD-a, SDP-a, BS-a i DPS-a najbliže je rješenjima da partije za koje bi glasali na sledećim izborima, budu dio buduće manjinske Vlade.

Većina simpatizera DF-a i Demokrata nema stav ili ne želi da ga da, na pitanje koji model manjinske vlade bi bio njima najbliži. U isto vrijeme svakom četvrtom simpatizeru Demokrata najbliži je stav o manjinskoj Vladi onaj koji podrazumijeva participaciju predstavnika te stranke u istoj.

Svakom četvrtom ispitanom simpatizeru moguće nove partije Milojka Spajića i Jakova Milatovića najbliži je stav da manjinska Vlada bude ekspertska.

Za 43 odsto građana Crne Gore protesti dijela političkih partija protiv formiranja manjinske vlade nijesu opravdani.

Na pitanje da li smatrate opravdanim proteste dijela političkih partija protiv formiranja manjinske vlade, 42,1 odsto njih odgovorilo je potvrdno, dok je 14,9 odsto kazalo da ne zna ili je odbilo da odgovori.

Simpatizeri DF-a, Demokrata i moguće nove partije Spajića i Milatovića većinom podržavaju opravdanost protesta, dok ih većina simpatizera DPS-a, SD-a, SDP-a, URA i manjinskih partija ne smatra opravdanim.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji agencija MINA realizuje sa Centrom za monitoring i istraživanje, a koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Napiši komentar
Izvor: Mina
*

Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje

Skoro 60 odsto građana smatra da su izbori jedino rješenje

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je od 5. do 22. marta, na uzorku od 961 ispitanika.

Pokazalo je da 21,2 odsto građana smatra da je vanredne izbore potrebno organizovati nakon izborne reforme, izbora vrhovnog državnog tužioca i sudija Ustavnog suda.

Prema istraživanju, 13,9 odsto crnogorskih građana misli da vanredne izbore ne treba organizovati.

"Da vanredni izbori treba da se organizuju odmah, ili u što skorijem roku smatra 50,5 odsto građana, dok 14,4 odsto ne zna ili ne može da procijeni“, pokazali su rezultati istraživanja.

Većina simpatizera Demokratskog fronta (DF) i Demokrata smatra da vanredni izbori treba da budu organizovani odmah, kao i gotovo većina simpatizera Demokratske partije socijalista (DPS) odnosno njih 49 odsto.

Na pitanje koje rješenje političke krize biste najprije podržali - 57,3 odsto građana Crne Gore odgovorilo je da su novi izbori jedino rješenje, dok je 13,4 odsto odgovorilo da ne zna ili nema stav.

Prema istraživanju, 14,3 odsto njih najprije bi podržalo manjinsku vladu uz podršku DPS-a i njenih partnera.

Novu vladu koju bi formirale stranke trenutne parlamentarne većine podržalo bi 7,5 odsto građana, a manjinsku vladu bez podrške DPS-a i njegovih partnera 7,4 odsto.

Istraživanje je pokazalo da 19,3 odsto građana smatra da manjinska vlada treba da se oformi i ima ograničen mandat na godinu, a 9,5 odsto da treba da se oformi i ima pun mandat do 2024. godine.

Jedan od ova dva koncepta podržava većina simpatizera URA, Socijaldemokratske partije (SDP) i manjinskih stranaka, te preko 40 odsto simpatizera DPS-a, Socijaldemokrata (SD).

Dio ispitanika, njih 16,9 odsto, smatra da je potrebna tehnička vlada koja će u što skorijem roku sprovesti vanredne izbore, a u koju bi ušle partije vlasti i opozicije.

Prema istraživanju, 16 odsto građana misli da je potrebna vlada sa stabilnom većinom sastavljena od partija sadašnje vlasti, dok je 6,1 odsto njih stava da je potrebna vlada sa stabilnom većinom, sastavljena od partija sadašnje opozicije i Građanskog pokreta URA.

Na pitanje kakav je vaš stav o konceptu manjinske vlade u Crnoj Gori, gotovo polovina, 47,8 odsto odgovorilo je da ne zna ili ne može da procijeni.

Rezultati istraživanja pokazuju da 17,3 odsto građana smatra da u sastavu manjinske vlade treba da budu predstavnici URA-e, Socijalističke narodne partije (SNP), manjinskih partija, Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska partija (SDP) i DPS.

„Da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a, Demokrata, manjinskih partija, podržani od Demokrata smatra 9,5 odsto građana, a da u njenom sastavu treba da budu samo nestranačke ličnosti (ekspertska vlada) misli 7,7 odsto građana“, pokazuje istraživanje.

Prema istraživanju, 5,8 odsto građana ima stav da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a i manjinskih partija, podržani od DF-a i Demokrata.

„Da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e i manjinskih partija smatra 3,3 odsto crnogorskih građana. Isti procenat građana misli da u njenom sastavu treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a, manjinskih partija, SD-a i SDP-a“, pokazali su rezultati istraživanja.

Prema istraživanju javnog mnjenja, 3,2 odsto građana smatra da u sastavu manjinske vlade treba da budu samo predstavnici URA-e, dok dva odsto njih misli da u njenom sastavu treba da budu samo predstavnici URA-e, SNP-a i manjinskih partija.

Većina ispitanih simpatizera SD-a, SDP-a, BS-a i DPS-a najbliže je rješenjima da partije za koje bi glasali na sledećim izborima, budu dio buduće manjinske Vlade.

Većina simpatizera DF-a i Demokrata nema stav ili ne želi da ga da, na pitanje koji model manjinske vlade bi bio njima najbliži. U isto vrijeme svakom četvrtom simpatizeru Demokrata najbliži je stav o manjinskoj Vladi onaj koji podrazumijeva participaciju predstavnika te stranke u istoj.

Svakom četvrtom ispitanom simpatizeru moguće nove partije Milojka Spajića i Jakova Milatovića najbliži je stav da manjinska Vlada bude ekspertska.

Za 43 odsto građana Crne Gore protesti dijela političkih partija protiv formiranja manjinske vlade nijesu opravdani.

Na pitanje da li smatrate opravdanim proteste dijela političkih partija protiv formiranja manjinske vlade, 42,1 odsto njih odgovorilo je potvrdno, dok je 14,9 odsto kazalo da ne zna ili je odbilo da odgovori.

Simpatizeri DF-a, Demokrata i moguće nove partije Spajića i Milatovića većinom podržavaju opravdanost protesta, dok ih većina simpatizera DPS-a, SD-a, SDP-a, URA i manjinskih partija ne smatra opravdanim.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji agencija MINA realizuje sa Centrom za monitoring i istraživanje, a koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services