Abazović: Usvojen predlog Temeljnog ugovora

Vlada je na današnjoj sjednici, nakon višečasovne rasprave, usvojila predlog Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sjednici je prisustvovalo 18 ministara, 13 je glasalo za, a pet izuzelo mišljenje.

Abazović: Usvojen predlog Temeljnog ugovora

Vlada je na današnjoj sjednici, nakon višečasovne rasprave, usvojila predlog Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sjednici je prisustvovalo 18 ministara, 13 je glasalo za, a pet izuzelo mišljenje.


Abazović: Usvojen predlog Temeljnog ugovora
Detalj sa današnje sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Detalj sa današnje sjednice, Foto: Vlada Crne GorePortal Adria prenosi uživo tok sjednice:

U UIKS-u veća plata

Zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija imaće plate uvećene za 10 odsto, odlučila je Vlada.

Odluka o rješavanju stambenih pitanja funkcionera stavljena van snage

Odluka o prestanku važenja odluke o načinu i kriterijumima rješavanja stambenih pitanja funkcionera stavljena je danas na sjednici van snage.

"Ova vlada nije imala namjeru da bilo kome daje stan naročito onima koji za to nemaju potrebu. Želimo da proces bude transparentan i oko prijašnjih odluka. Žao mi je što jedan dio javnosti podliježe velikoj buci koja se izaziva bez argumenata", rekao je premijer Dritan  Abazović.

Kovač: Ugovor u skladu sa Ustavom


Regulisanje odnosa sa vjerskim zajednicama – Predlog ugovora sa SPC je tačka 17. 

Ministar pravde Marko Kovač rekao je da smatra da je ovakav tekst Temeljnog ugovora u potpunosti u redu i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore.

"Tehnička stvar i prašina se nepotrebno digla. Preko 95 odsto odrebi ugovora isto je kao sa drugim vjerskim zajednicama. Nisam čuo pravnu kritiku na normativni dio teksta, već političke komentare na pravnio dio teksta", rekao je on, dodajući da je predlog ugovora u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Priznaje se kontinuitet Hrišćanske crkve, a ne SPC


Premijer Dritan Abazović kazao je da narod najviše interesuje životni standard i povećanje cijena, a ne Temeljni ugovor koji nije "top priority".

Najveća dilema, kako je rekao, bila je vezana za stavove 3 i 4 u preambuli ugovora.

Premijer je kazao da je mnogima sporan dio u Ugovoru kojim se navodno priznaje kontituitet SPC od apostolskih vremena, dodajući da su to interpretacije. On je pojasnio da pominje Hrišćanska crkva,  a Srpska pravoslavna crkva.

52201106172 b6301d7e8f c
Abazović

Kazao je i da je dilema bila i za stavove 2. i 11.

Rekao je i da nijedno kulturno dobro ne može da se otuđi, proda ili izmjesti.

"Ne postiji ugovor koji je iznad zakona i Ustava, bilo da se radi o ekonomskom ili religijskom angažmanu", rekao je on.

On je kazao da je čuo i primjedbu da uniformisana policija ne može da uđe hramove.

"Pa unuformisana policija da ulazi nigdje, ni u hotele, obrazovne insitutucije, vaš privatni stan, osim kada je ugrožena bezbjednost ili zdravlje ljudi", pojasnio je on.

Dodao je da vjerske zajednice funkcionišu i bez ugovora.

"Mi zajednički moramo, ako bude volje, da se mi bavimo drugačijim pitanjima, koje opterećuju društvo svakodnevno", naveo je on.

Rekao je i da nije prevelika žurba, a ovo pitanje može se tretirati i za dva mjeseca.

Konjević: Ne znamo šta tačno podrazumijeva javno - pravno ovlašćenje

Ministar odbrane Raško Konjević iznio je niz primjedbi na tekst Ugovora, i kazao da sve to treba da bude provjereno od ljudi koji znaju materiju.

"Nije naša obaveza u državi koja je odvojena od crkve, kao što kaže Akcija za ljudska prava, da znamo i pozivamo se na zakone SPC. Znam sigurno da SPC nema javno pravno ovlašćenje u Hrvatskoj, a mislim da nema ni u Srbiji", rekao je Konjević.

Rekao je i da ugovorom nije jasno šta tačno podrazumijeva javno - pravno ovlašćenje.

52202377344 ce342eaf47 c
Konjević

"Krštenice  crkva izdaje i bez ovog ugovora", rekao je on.

On smatra da treba da se formira tim, koji će se baviti ovim pitanjem.

"Da ti ljudu pogledaju ovaj tekst. Recimo, advokat Siniša Gazivoda, koji je član Tužilačkog savjeta, i njegovu analizu sam spreman da odmah potpišem", rekao je on, dodajući da nije prioritetna tema, ali je ne treba ni zaboraviti.

Abazović Konjeviću: Hvala na diskusiji, iako je bilo teških riječi između nas


Abazović je Konjeviću zahvalio na diskusiji.

"Iako je bilo teških riječi između Vas i mene, zahvalan sam na dijalogu. Ovako treba tretirati sve teme", rekao je Abazović Konjeviću.

On je dodao da se slaže s Konjevićem u onome što je respekt prema NVO.

"Imamo posebne simpatije prema NVO koja je dostavila primjedbe. Temeljni ugovor, ovakav ugovor, onakav ugovor - svaka zemlja bira svoj put i naziv. Najvažnija rečenica koju sam pročitao u tom izvještaju (HRA) je prvi pasus. On je sve objasnio. Oni su rekli da Vlada nijednim ugovorom ne može da poništi zakonodavstvo Crne Gore. Tu je početak i kraj svake priče. Ako je nesutavan, tretiraće ga Ustavni sad. Da li su neke stvari mogle da se formulišu drugačije - vjerovatno. Sto pravnika, sto mišljenja. Kad je riječ o kanonskom pravu, mi se pozivamo na Ustav, a Crkva na kanonsko pravo", poručio je Abazović.

On je dodao da je sve riješeno u članu 1, gdje se kaže da su Crkva i država odvojene i da nemaju prava da se miješaju u tuđe stvari.

"Isto važi i za ispovijedanje, koje je prepisano iz temeljnog ugovora s Katoličkom crkvom. Pa, kako može vjeronauka da se uvodi suprotno zakonu? Nonsens je da ugovor uvodi nova pravila u obrazovanje države. Ponekad sam vrlo iznanađen od nekih ljudi“, rekao je on.

On je poručio da je početak i kraj svake priče da  je Ugovor u skladu sa zakonom.

"Ovakav ugovor ne može da ima supermaciju. Ako ste vi u tom ugovoru napisali nešto, ne znači suspenciju zakona Crne Gore. Taj dio oko ispovijedanja prepisan je iz ugovora sa Katoličkom ckrvom", rekao je Abazović.

Kovač: Ckrva ne može izdavati nikakva zvanična dokumenta


Kovač je rekao da ckrva ne može izdavati nikakva zvanična dokumenta, već to rade državne institucije. On je govoreći o tajnosti ispovijesti, kazao da ista situacija kao sa ljekarima i advokatima.

To će se, dodaje, prekršiti ako postoji osnov za to.

Adžić: Preambula Ugovora nema pravno svojstvo

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da Temeljni ugovor nema pravno svojstvo temeljnog ugovora.

"Samo ima Temeljni ugovor u nazivu. On ne može biti iznad Ustava i zakona, ovo je ugovor ispod Ustava i zakona. Pa da li treba da nas neko zbog sitnog politikastva dovodi do velikih problema, nas kao države. Ovo nije stvar zbog kojeg Vlada treba da završi svoj evropski put", rekao je on.

Napomenuo je da ima problematičnih stvari kad je preambula u pitanju, ali da ipak ona nema pravno dejstvo.

"Evo, ja neću glasati ako mi neko kaže da u crkvi mogu da se vrše krivična djela a da policija ne može da reaguje", rekao je on, navodeći da to nijesu tačna tumačenja.

Krivokapić: Ima ugovora koji  su iznad zakona, a to su međunarodni ugovori

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je kazao da niko nema ništa protiv SPC, već se postavlja pitanje pravne sigurnosti za Crnu Goru. To važi, dodaje, za sve zajednice.

Krivokapić je naveo da je imao privilegiju da usvaja dva ustava Crne Gore, a da je neke i pisao.

"Mi smo se ovdje okupili jer je pala jedna vlada zbog ovog pitanja. Pala je na Cetinju 5. septembra. Ja sam mislio da smo se ministar pravde i ja usaglasili. Ovo je vjerska zajednica van Crne Gore i tako se treba pravno ponašati", naveo je on.

Preambula, dodaje, iako postoje raličita mišljenja postoje standardi.

"Ako se ona bavi nekim bitnim činjenicama iz istorije ona dobija elemente obaveznosti. Ovdje je u pitanju vrlo ozbiljna institucija SPC. U ovoj preambuli treba da piše ko su subjekti dogovaranja", naveo je on.

On je kazao da su premijer i on saglasni - ruski uticaj ruši Vladu.

Damjanović:  Ugovor apsolutno u skladu sa Ustavom i zakonima

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je ukazao da je ovo pitanje na stolu već deset godina, te da se došlo do kompromisa dvije strane.

"Ne gleda se ono što je suština - da je ovaj ugovor apsolutno u skladu sa Ustavom i zakonima", istakao je.

Kako je rekao, to pitanje Crna Gora treba da riješi upravo zbog evropskog puta.

Odlaganje, ocijenio je, neće donijeti ništa novo, već će samo pokazati neozbiljnost Crne Gore kao zemlje kandidata, koja ne može to sama da riješi.

"Da negdje pokušamo da pošaljemo poruku: Crna Gora, uz sve razlike, ide naprijed, rješava sva pitanja koja su bila sporna, ne ostavlja ništa nezavršeno i ovu Vladu je to zapalo", dodao je.

Miljanić: Isti ugovor potpisati i sa CPC

Ministar bez portfelja Zoran Miljanić rekao je da mu se čini da je na ovoj temi pala samo 42. Vlada, nego i 41.

"Ako se oklizne i ova 43. pitanje je veliko ta 44, koja bi bila formirana, koju bi agendu imala", naglasio je Miljanić.

On je istakao da treba izaći iz ovoga i brinuti o životnom standardu građana.

"Sve treba završiti kao i sa ostalim vjerskim zajednicama i isti takav ugovor treba da se potpiše i sa CPC", zaključio je Miljanić.

Joković: Više bi štete nanijeli da ovo odložimo nego da danas usvojimo

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković rekao je da su svi, kada se formirala ova Vlada, imali svoje prioritete, a da je SNP ulaskom u Vladu pretrpio najviše štete.

"Ali vjerovali smo u rezultat. Jedan od prioriteta je i ugovor sa SPC", naglasio je.

Kazao je da je danas na dnevnom redu ispravljanje nepravde, jer s jednom vjerskom zajednicom nije potpisan temeljni ugovor.

"Više štete bi nanijeli da ovo odgađamo, nego da to učinimo danas", zaključio je.

Đeka: Ugovor sličan onim sa Islamskom zajednicom i Katoličkom crkvom

Ministar ljudskih i manjinskih parva Fatmir Đeka je rekao da je bio dosta kritičan prema SPC, ranije, dok nije bio ministar. 

"Vidim da je ugovor sličan onim sa Islamskom zajednicom i Katoličkom crkvom", istakao je, dodajući da se ovim ugovorom doprinosi ulasku SPC ulazi u pravni okvir države Crne Gore.

Ibrahimović: Ne treba žuriti s ovom odlukom

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kazao je da nema nijednog ministra koji ne želi da se uspostavi ugovorni odnos između Crne Gore i SPC.

"Poslali smo građanima poruku - iako imamo različite programe, ipak svi želimo mir i dobro Crnoj Gori. Mislim da ne treba da žurimo s ovom odlukom", naveo je Ibrahimović.

Kako je rekao, ako dođe do usvajanja ovakvog ugovora, boji se da će to usporiti evropski put.

"Ako nam je cilj EU, hajde da usresredimo energiju ka tom pravcu", dodao je, poručujući da su ih građani birali da ne pogriješe tamo gdje je pogriješila 42. Vlada. 

Vuksanović: Ne ići u beskonačnost, ali odložiti

Ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović kazao je da je politička stabilnost uzrok svih drugih stabilnosti.

"Nama treba politička stabilnost. Po prvi put imamo Vladu koja je heterogena i vjerujem da smo se okupili oko zajedničkog interesa -  dobra Crne Gore", naglasio je.

On je apelovao da se odloži rješavanje ovog pitanja, ali da to odlaganje bude u razumnom roku.

52202131968 20122f302b k

"Ne u beskonačnost, ali prolongirati proces kako bismo došli do dokumenta koji će umanjiti sumnje koje smo čuli", napomenuo je.

Šćekić: Konačno riješiti ovo pitanje, da Vlada može da se ponosi

Minsitar zdravlja Dragoslav Šćekić je rekao da je SNP prilikom potpisivanja Memoranduma bio kritikovan, ali da su znali da će doći trenutak kada će sve biti jasno zbog čega su to uradili.

"Ovdje potvrđujem da sam punim kapacitetom uz premijera, jer cijenim ono što radi u ovom periodu", istakao je.

On je rekao da je ovo pitanje konačno treba riješiti.

"Da se možemo ponositi kao jedna vlada koja je napravila ozbiljne korake za budućnost Crne Gore", poručio je.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović kazao je da nisu bez razloga insistirali na ovom pitanju kad su stavili potpis na evropski put Crne Gore.

"Bez obzira na različitosti ovo pitanje je moralo kad-tad da se nađe na dnevnom redu. Javnost je imala priliku da vidi kako može jedna vlada da ide svojim evropskim putem", istakao je Vojinović.

Kovač: Stojimo iza ovog koncepta i smatramo da smo zaštitili pravni interes

Ministar pravde Marko Kovač ponovio je da temeljni ugovor ima 20 članova, koji su u velikoj mjeri identični članovima ugovora koji su potpisani s ostalim vjerskim zajednicama.

Marko Kovac 1

"Ovaj akt, kao i svaki drugi, može biti predmet ocjene pred Ustavnim sudom. Nečija bojazan da nešto nije u skladu s Ustavom, nije razlog da ne usvojimo ovaj akt. Mi stojimo iza ovog koncepta i smatramo da smo zaštitili pravni interes i pravni poredak", rekao je.

Abazović: Dostojanstvo pravoslavnog crnogorskog naroda štitiće premijera

Premijer Dritan Abazović je istakao da političari od ovoga prave top temu, a ne javnost.

"Ali ako mi pravimo da je ovo tema "biti ili ne biti", bilo za vladu ili društvo, onda ona poprima neke druge obrise", dodao je.

Poručio je i da će dostojanstvo pravoslavnog crnogorskog naroda štititi premijera.

"Ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci braniće Dritana Abazovića. Želim da naglasim da je CPC sve do 42. vlade bila NVO, a da je sada vjerska organizacija", rekao je Abazović.

On je apelovao da se ne širi zla krv između ljudi.

"Živim za dan kad 6. januara ne bude ograde na Cetinju", istakao je predsjednik Vlade, p

Poručio je da su se oni založili da mire društvo.

"Mi smo prešli Rubikon. U Crnoj Gori je politički Rubikon pređen, to će vam pokazati naredni izbori, kad god bili - na jesen, na proljeće ili za dvije godine", zaključio je.

Konjević: Ukoliko usvojite ovakav tekst - ova Vlada će izgubiti većinu

Konjević je istakao da nije tačno da je CPC bila NVO do skoro, kao što je to rekao Abazović, te je pročitao dokument o osnivanju CPC kao vjerske organizacije još iz 2000. godine.

On je rekao da je predloženi Temeljni ugovor neustavan i da krši druge zakone, a da preambula ozbiljno narušava istorijske činjenice.

"Ukoliko odbijete dodatne konsultacije i usvojite ovakav tekst - ova Vlada je izgubila većinu", poručio je.

Abazović: Ako ne bude bilo druge varijante, ići će se na izbore

Abazović je rekao da će se, ako ne bude bilo druge varijante, ići na izbore.

"Nemojte da mislite da se ja oko nečega sad kolebam. Ja se ne kolebam jedne sekunde", dodao je.

Obaranje Vlade, rekao je, odgovara određenim strukturama koje, možda, imaju neke konekcije sa političkim subjektima.

"Jedan dio tih struktura povezan je sa našim akcijama koje se odnose na suzbijanje šverca cigarete. Ako već tražite da budemo transparentni, ja nisam htio da otvaram...", dodao je Abazović.

Kako je istakao, malo ovdje ima veze sa crkvom, a najmanje sa vjernicima.

"Ovo je, poštovani građani, pokušaj da se vrati biznis koji je u Crnoj Gori vrijedio 500 miliona eura godišnje", naglasio je.

Nakon glasanja, premijer je kazao da je ta tačka prošla.

Konjević je ukazao da je 13 ljudi glasalo "za", a Abazović je istakao da je petoro izuzelo mišljenje, te da ne želi da ulazi u to kako bi glasali ljudi koji nisu na sjednici.

"Možemo na narednoj sjednici da se izjasnimo ili elektronski", rekao je Abazović.

Krivokapić je istakao da nije bilo kvalifikovane većine, a Abazović je kazao da je tačka usvojena.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services