"Hitno usvojiti izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika"

Vujičić Abazoviću: Vjerujem da Vam je neprijatno, mandat ste dobili korupcijom i diskriminacijom biračkog prava

Grupa građana “Građanska akcija” pozvala je premijera Dritana Abazovića da podnese predlog Skupštini da po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu biračkog prava i time pokaže da želi da se bori sa uzrocima sistemske korupcije i organizovanog kriminala.

Vujičić Abazoviću: Vjerujem da Vam je neprijatno, mandat ste dobili korupcijom i diskriminacijom biračkog prava

Grupa građana “Građanska akcija” pozvala je premijera Dritana Abazovića da podnese predlog Skupštini da po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu biračkog prava i time pokaže da želi da se bori sa uzrocima sistemske korupcije i organizovanog kriminala.
Pozicija: 1
Izvor vijesti: PR Centar
Podnaslov: "Hitno usvojiti izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika"
Tizer: Grupa građana “Građanska akcija” pozvala je premijera Dritana Abazovića da podnese predlog Skupštini da po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu biračkog prava i time pokaže da želi da se bori sa uzrocima sistemske korupcije i organizovanog kriminala.
Prva polovina vijesti:

Predstavnik Grupe građana "Građanska akcija", Božidar Vujičić, u otvorenom pismu, upitao je premijera Dritana Abazovića da li zaista misli da se, kako je rekao, Vlada, koju bira neustavna i na korupciji i diskriminaciji biračkog prava zasnovana Skupština, može izboriti sa organizovanim kriminalom i korupcijom.

“Nijedan poslanik Skupštine, pa ni poslanici koji podržavaju manjinsku vladu, nisu izabrani u skladu sa Ustavom i međunarodnim propisima. Vjerujem da ste saglasni da raspodjela mandata kandidatima po redosljedu na izbornoj listi predstavlja diskriminaciju i korupciju biračkog prava. Dajući glas izbornoj listi birači su dali glas svim kandidatima na izbornoj listi, a kako neki kandidati dobiju mandat, a neki ne, odgovor je jasan - diskriminacijom i korupcijom”, smatra Vujičić.

Kako je rekao, korupcijom i diskriminacijom biračkog prava, kandidati koji su dobili mandat, postaju državljani-kandidati sa većim pravom od državljana-kandidata, koji nisu dobili mandat.

“Vi ste upravo dobili mandat premijera od poslanika, koji su mandat dobili korupcijom i diskriminacijom biračkog prava, vjerujem da to znate i da Vam je bar malo neprijatno zbog te činjenice”, poručio je Vujičić.

Prema njegovim riječima, “neustavna Skupština” bira većinu članova u Sudskom i Tužilačkom Savjetu i na taj način, kako smatra, suprotno preporukama GREKO-a, ne dozvoljava sudstvu i tužilaštvu nezavisnost, koju bi imali kad bi većinu činili tužioci i sudije, izabrani od kolega sudija i tužilaca, “a ne “ugledni pravnici“ zajedno sa ministrom pravde, koje bira neustavna Skupština”.

“Ako želite istinski da se borite protiv korupcije i organizovanog kriminala imate priliku da prihvatite inicijativu Građanske akcije, podnijetu Vladi, da predložite neustavnoj Skupštini da po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, čime bi se Zakon uskladio sa Ustavom i međunarodnim propisima, u vezi korišćenja biračkog prava. Na taj način bi Crna Gora dobila osnov za borbu protiv korupcije i kriminala, ustavnu Narodnu Skupštinu, koja bi većinu u Tužilačkom i Sudskom Savjetu prepustila tužiocima i sudijama”, istakao je Vujičić.

Prema njegovom mišljenju, usklađivanje biračkog prava sa Ustavom i međunarodnim propisima moguće je jedino otvaranjem izbornih listi, odnosno da umjesto za listu birači glasaju za kandidate na listi.

“Tako bi poslanički mandat dobio kandidat sa izborne liste, koji dobije najviše glasova. Otvaranjem izbornih listi, omogućilo bi se ostvarivanje jednakog i neposrednog biračkog prava, uskladilo bi se osnovno ljudsko i političko pravo sa Ustavom i mađunarodnim propisima, a ne bi se mijenjao izborni sistem, tako da je za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika, u dijelu koji se odnosi na ostvarenje biračkog prava, potrebna većina od 41 poslanika (Amandman IV, stav 1 na Ustav CG), odnosno nije potrebna dvotrećinska većina poslanika”, naveo je Vujičić.

Pojasnio je da bi, izmjenama odredbi, koje se odnose na biračko pravo, izborni sistem ostao isti-proporcionalni izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom, koji je i sada određen Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

“Poštovani predsjedniče Vlade, učinite pravi iskorak za ostvarenje vladavine prava, podnesite neustavnoj Skupštini predlog za usaglašavanje biračkog prava sa Ustavom i međunarodnim propisima i pokažite da ste spremni da se borite sa uzrokom sistemske korupcije i organizovanog kriminala, umjesto što se borite sa posljedicama korupcije i kriminala”, poruka je Vujičića.

Napiši komentar
Izvor vijesti: PR Centar
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: PR Centar
Podnaslov: "Hitno usvojiti izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika"
Tizer: Grupa građana “Građanska akcija” pozvala je premijera Dritana Abazovića da podnese predlog Skupštini da po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu biračkog prava i time pokaže da želi da se bori sa uzrocima sistemske korupcije i organizovanog kriminala.
Prva polovina vijesti:

Predstavnik Grupe građana "Građanska akcija", Božidar Vujičić, u otvorenom pismu, upitao je premijera Dritana Abazovića da li zaista misli da se, kako je rekao, Vlada, koju bira neustavna i na korupciji i diskriminaciji biračkog prava zasnovana Skupština, može izboriti sa organizovanim kriminalom i korupcijom.

“Nijedan poslanik Skupštine, pa ni poslanici koji podržavaju manjinsku vladu, nisu izabrani u skladu sa Ustavom i međunarodnim propisima. Vjerujem da ste saglasni da raspodjela mandata kandidatima po redosljedu na izbornoj listi predstavlja diskriminaciju i korupciju biračkog prava. Dajući glas izbornoj listi birači su dali glas svim kandidatima na izbornoj listi, a kako neki kandidati dobiju mandat, a neki ne, odgovor je jasan - diskriminacijom i korupcijom”, smatra Vujičić.

Kako je rekao, korupcijom i diskriminacijom biračkog prava, kandidati koji su dobili mandat, postaju državljani-kandidati sa većim pravom od državljana-kandidata, koji nisu dobili mandat.

“Vi ste upravo dobili mandat premijera od poslanika, koji su mandat dobili korupcijom i diskriminacijom biračkog prava, vjerujem da to znate i da Vam je bar malo neprijatno zbog te činjenice”, poručio je Vujičić.

Prema njegovim riječima, “neustavna Skupština” bira većinu članova u Sudskom i Tužilačkom Savjetu i na taj način, kako smatra, suprotno preporukama GREKO-a, ne dozvoljava sudstvu i tužilaštvu nezavisnost, koju bi imali kad bi većinu činili tužioci i sudije, izabrani od kolega sudija i tužilaca, “a ne “ugledni pravnici“ zajedno sa ministrom pravde, koje bira neustavna Skupština”.

“Ako želite istinski da se borite protiv korupcije i organizovanog kriminala imate priliku da prihvatite inicijativu Građanske akcije, podnijetu Vladi, da predložite neustavnoj Skupštini da po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, čime bi se Zakon uskladio sa Ustavom i međunarodnim propisima, u vezi korišćenja biračkog prava. Na taj način bi Crna Gora dobila osnov za borbu protiv korupcije i kriminala, ustavnu Narodnu Skupštinu, koja bi većinu u Tužilačkom i Sudskom Savjetu prepustila tužiocima i sudijama”, istakao je Vujičić.

Prema njegovom mišljenju, usklađivanje biračkog prava sa Ustavom i međunarodnim propisima moguće je jedino otvaranjem izbornih listi, odnosno da umjesto za listu birači glasaju za kandidate na listi.

“Tako bi poslanički mandat dobio kandidat sa izborne liste, koji dobije najviše glasova. Otvaranjem izbornih listi, omogućilo bi se ostvarivanje jednakog i neposrednog biračkog prava, uskladilo bi se osnovno ljudsko i političko pravo sa Ustavom i mađunarodnim propisima, a ne bi se mijenjao izborni sistem, tako da je za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika, u dijelu koji se odnosi na ostvarenje biračkog prava, potrebna većina od 41 poslanika (Amandman IV, stav 1 na Ustav CG), odnosno nije potrebna dvotrećinska većina poslanika”, naveo je Vujičić.

Pojasnio je da bi, izmjenama odredbi, koje se odnose na biračko pravo, izborni sistem ostao isti-proporcionalni izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom, koji je i sada određen Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

“Poštovani predsjedniče Vlade, učinite pravi iskorak za ostvarenje vladavine prava, podnesite neustavnoj Skupštini predlog za usaglašavanje biračkog prava sa Ustavom i međunarodnim propisima i pokažite da ste spremni da se borite sa uzrokom sistemske korupcije i organizovanog kriminala, umjesto što se borite sa posljedicama korupcije i kriminala”, poruka je Vujičića.

Napiši komentar
Izvor: PR Centar
*

Vujičić Abazoviću: Vjerujem da Vam je neprijatno, mandat ste dobili korupcijom i diskriminacijom biračkog prava
Foto: PR Centar
Foto: PR Centar

Predstavnik Grupe građana "Građanska akcija", Božidar Vujičić, u otvorenom pismu, upitao je premijera Dritana Abazovića da li zaista misli da se, kako je rekao, Vlada, koju bira neustavna i na korupciji i diskriminaciji biračkog prava zasnovana Skupština, može izboriti sa organizovanim kriminalom i korupcijom.

“Nijedan poslanik Skupštine, pa ni poslanici koji podržavaju manjinsku vladu, nisu izabrani u skladu sa Ustavom i međunarodnim propisima. Vjerujem da ste saglasni da raspodjela mandata kandidatima po redosljedu na izbornoj listi predstavlja diskriminaciju i korupciju biračkog prava. Dajući glas izbornoj listi birači su dali glas svim kandidatima na izbornoj listi, a kako neki kandidati dobiju mandat, a neki ne, odgovor je jasan - diskriminacijom i korupcijom”, smatra Vujičić.

Kako je rekao, korupcijom i diskriminacijom biračkog prava, kandidati koji su dobili mandat, postaju državljani-kandidati sa većim pravom od državljana-kandidata, koji nisu dobili mandat.

“Vi ste upravo dobili mandat premijera od poslanika, koji su mandat dobili korupcijom i diskriminacijom biračkog prava, vjerujem da to znate i da Vam je bar malo neprijatno zbog te činjenice”, poručio je Vujičić.

Prema njegovim riječima, “neustavna Skupština” bira većinu članova u Sudskom i Tužilačkom Savjetu i na taj način, kako smatra, suprotno preporukama GREKO-a, ne dozvoljava sudstvu i tužilaštvu nezavisnost, koju bi imali kad bi većinu činili tužioci i sudije, izabrani od kolega sudija i tužilaca, “a ne “ugledni pravnici“ zajedno sa ministrom pravde, koje bira neustavna Skupština”.

“Ako želite istinski da se borite protiv korupcije i organizovanog kriminala imate priliku da prihvatite inicijativu Građanske akcije, podnijetu Vladi, da predložite neustavnoj Skupštini da po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, čime bi se Zakon uskladio sa Ustavom i međunarodnim propisima, u vezi korišćenja biračkog prava. Na taj način bi Crna Gora dobila osnov za borbu protiv korupcije i kriminala, ustavnu Narodnu Skupštinu, koja bi većinu u Tužilačkom i Sudskom Savjetu prepustila tužiocima i sudijama”, istakao je Vujičić.

Prema njegovom mišljenju, usklađivanje biračkog prava sa Ustavom i međunarodnim propisima moguće je jedino otvaranjem izbornih listi, odnosno da umjesto za listu birači glasaju za kandidate na listi.

“Tako bi poslanički mandat dobio kandidat sa izborne liste, koji dobije najviše glasova. Otvaranjem izbornih listi, omogućilo bi se ostvarivanje jednakog i neposrednog biračkog prava, uskladilo bi se osnovno ljudsko i političko pravo sa Ustavom i mađunarodnim propisima, a ne bi se mijenjao izborni sistem, tako da je za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika, u dijelu koji se odnosi na ostvarenje biračkog prava, potrebna većina od 41 poslanika (Amandman IV, stav 1 na Ustav CG), odnosno nije potrebna dvotrećinska većina poslanika”, naveo je Vujičić.

Pojasnio je da bi, izmjenama odredbi, koje se odnose na biračko pravo, izborni sistem ostao isti-proporcionalni izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom, koji je i sada određen Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

“Poštovani predsjedniče Vlade, učinite pravi iskorak za ostvarenje vladavine prava, podnesite neustavnoj Skupštini predlog za usaglašavanje biračkog prava sa Ustavom i međunarodnim propisima i pokažite da ste spremni da se borite sa uzrokom sistemske korupcije i organizovanog kriminala, umjesto što se borite sa posljedicama korupcije i kriminala”, poruka je Vujičića.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services