Skip to main content

U 2023. godini

Sud za prekršaje u Budvi naplatio više od 1.8 miliona eura novčanih kazni i troškova postupka; Ažurnost stoprocentna

Sud za prekršaje u Budvi naplatio više od 1.8 miliona eura novčanih kazni i troškova postupka; Ažurnost stoprocentna


Sud za prekršaje u Budvi je u 2023. godini imao ukupno u radu 22.022 predmeta od čega 15.991 ili 72,61% prvostepenih prekršajnih predmeta i 6.031 ili 27,39% predmeta u izvršnom postupku. Ukupno je riješeno 15.925 predmeta ili 72,31%, pri čemu je za ukazati da je u 75,17% riješenih prvostepenih prekršajnih predmeta izrečena novčana kazna.
Sud za prekršaje u Budvi je u 2023. godini imao ukupno u radu 22.022 predmeta od čega 15.991 ili 72,61% prvostepenih prekršajnih predmeta i 6.031 ili 27,39% predmeta u izvršnom postupku. Ukupno je riješeno 15.925 predmeta ili 72,31%, pri čemu je za ukazati da je u 75,17% riješenih prvostepenih prekršajnih predmeta izrečena novčana kazna.


Sud za prekršaje u Budvi naplatio više od 1.8 miliona eura novčanih kazni i troškova postupka; Ažurnost stoprocentna
Ilustracija

“Prosječan mjesečni priliv predmeta po sudiji iznosio je 111,10 predmeta. Stopa ažurnosti na nivou suda u 2023. godini iznosila je 99,14 %, što predstavlja povećanje za više od 10 % u odnosu na 2022. godinu, iako je skoro četvrtinu godine postupao bez jednog sudije, a dva mjeseca i bez dvoje sudija. Po podacima Ministarstva finansija Crne Gore, sud je na ime izrečenih novčanih kazni i troškova postupka, kao i na ime sudskih taksi naplatio ukupno 1.806.303,30 €, što predstavlja povećanje naplate u odnosu na 2022. godinu za više od 200.000,00 €. U postupku izvršenja prekršajnih sankcija, izvršeni su predmeti u kojima je izrečene direktne kazne zatvora u ukupnom trajanju od 978 dana, a takođe u 82 IPS predmeta, neplaćene novčane kazne su zamijenjene u kazne zatvora. Broj predmeta u kojima je nastupila zastarjelost vođenja prekršajnog postupka iznosio svega 1,13%, što upućuje na zaključak da se postupak iz godine u godinu kontinuirano ubrzava”, saopštio je predsjednik suda Marko Đukanović.

U strukturi predmeta dominiraju predmeti iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima – 69,01%, potom predmeti iz oblasti Zakona o javnom redu i miru – 8,57%. Predmeti iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici čine 3,96%, predmeti iz oblasti  Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga – 3,73% i predmeti iz oblasti Zakona o sprječavanju korupcije – 3,55%, dok na ostale oblasti ide 11,18%.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci