Skip to main content

Pitajte ombutsmana

“A Media Team” doo Podgorica Adresa sjedišta: 27.marta br. 58 Podgorica PIB/Matični broj: 03320260 U skladu sa  član 9, stav 9, tačka 9 Statuta društva “A Media Team” doo Podgorica, izvršni direktor Blagan Mandžić, dana 17.januara 2022.godine, donosi sljedeći: PRAVILNIK O RADU OMBUDSMANA “ADRIA TV” Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se nadležnost i način rada Ombudsmana televizije Adria Tv, imenovanje, trajanje mandata, nadležnost kao i prestanak funkcije Ombudsmana televizije Adria TV(u daljem tekstu: ombudsman). Član 2. Ombudsman je nezavisna institucija televizije Adria Tv. Ombudsman...

Nastavi sa čitanjem

Impressum

ADRIA TV Osnivač ADRIA TV: A Media Team dooAdresa: 27. marta br. 58 – Podgorica Vlasnička struktura osnivača: ADRIA Management Services d.o.o.Adresa: Pera Ćetkovića br. 86 – PodgoricaUdio: 70%PIB: 02883252 A Media InvestAdresa: 27. marta br. 58 – PodgoricaUdio: 30%PIB: 03346285 Adresa ADRIA TV: 19 decembar br. 70, Podgorica, Montenegro Redakcija:info@adria.tv Marketingmarketing@adria.tv Portal ADRIA Osnivač:ADRIA Management Services d.o.o.Adresa: Pera Ćetkovića br. 86 – PodgoricaUdio: 100%PIB: 02883252 Adresa portala: 19. decembar br. 70, Podgorica, Montenegro Redakcija:redakcija@adria.tv Marketingmarketing@adria.tv Programska...

Nastavi sa čitanjem

Terms and Conditions

POLITIKA PRIVATNOSTI Korisnik razumije i prihvata da portal Adria može prikupljati Podatke o Korisniku koji su tehničke prirode i koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju kao što su: internet domen i IP adresa Korisnika; vrstu internet browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno Portalu; vrijeme pristupa i dužinu posjete; dio Sadržaja kojem Korisnik pristupa; internet adresu Spoljne veze koja je uputila na Sadržaj, ako je Korisnik pristupio Sadržaju putem Spoljne veze na drugom internet sajtu.Korisnik razume da će Izdavač ovako prikupljene...

Nastavi sa čitanjem

Uslovi korišćenja

Korišćenjem bilo kog sadržaja na web sajtu i aplikaciji portala Adria, smatra se da ste upoznati sa Uslovima korišćenja.Cjelokupan sadržaj, dokumenti, podaci, informacije, fotografije i video zapisi objavljeni na portalu Adria (www.adria.tv) ne smije da se distribuira ili na bilo koji način koristiti bez dozvole uredništva portala Adria. Sadržaj portala može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela sadržaja dostupnog na sajtu, ili aplikaciji, smatra se povredom autoskog prava i podliježe mаterijаlnom...

Nastavi sa čitanjem

Pravila komentarisanja

Korisnik može da komentariše objavljeni sadržaj putem usluge “ostavi komentar”, a portal Adria ne garantuje za tačnost, porijeklo, vjerodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.Sadržaj komentara ne predstavlja mišljenje, odluku ili stav uredništva portala Adria, već predstavlja isključivo mišljenje i stav autora komentara, tako da objavljivanje komentara ne znači da se portal Adria pridružuje sadržini komentara.Portal Adria zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao i bez bilo kakvog ograničenja...

Nastavi sa čitanjem