Skip to main content

ADRIA TV


Osnivač ADRIA TV:

A Media Team doo
Adresa: 27. marta br. 58 – Podgorica

Vlasnička struktura osnivača:

ADRIA Management Services d.o.o.
Adresa: Pera Ćetkovića br. 86 – Podgorica
Udio: 70%
PIB: 02883252

A Media Invest
Adresa: 27. marta br. 58 – Podgorica
Udio: 30%
PIB: 03346285

Adresa ADRIA TV:

19 decembar br. 70, Podgorica, Montenegro

Redakcija:
info@adria.tv

Marketing
marketing@adria.tv

Portal ADRIA


Osnivač:
ADRIA Management Services d.o.o.
Adresa: Pera Ćetkovića br. 86 – Podgorica
Udio: 100%
PIB: 02883252

Adresa portala:

19. decembar br. 70, Podgorica, Montenegro

Redakcija:
redakcija@adria.tv

Marketing
marketing@adria.tv


Programska direktorka Adria TV

Rajka Raičević

rajka.raicevic@adria.tv

Glavni i odgovorni urednik portala

Nemanja Lacman

nemanja.lacman@adria.tv