Skip to main content

Završena Rasprava pred Disciplinskim vijećem Sudskog savjeta

Odluka o disciplinskoj odgovornosti Suzane Mugoše 11. marta

Odluka o disciplinskoj odgovornosti Suzane Mugoše 11. marta


Rasprava pred Disciplinskim vijećem Sudskog savjeta završena je, a odluka o disciplinskoj odgovornosti sutkinje Suzane Mugoše biće donijeta 11. marta.
Rasprava pred Disciplinskim vijećem Sudskog savjeta završena je, a odluka o disciplinskoj odgovornosti sutkinje Suzane Mugoše biće donijeta 11. marta.


Odluka o disciplinskoj odgovornosti Suzane Mugoše 11. marta
Mugoša – Foto: Filip Filipović/ADRIA

Sutkinja Suzana Mugoša istakla je pred Vijećem da je trebalo izvršiti uvid u prvostepenu i drugostepenu presudu u predmetu poznatom pod nazivom „državni udar“.

“Ako ne zavrište uvid ne možete imati odgovor na to je sam li ja rekla istinu ili nijesam”, istakla je Mugoša.

Disciplinska tužiteljka Dijana Radulović, istakla je da je tačno da je predložila uvid u spise međutim, razlog takvog predloga je bio da bi se utvrdilo da li je ovaj postupak pravosnažno okončan.

Radulovićeva se protivila predlogu Mugoše da se u dopuni dokaznog postupka izvrši uvid u prvostepenu presudu Višeg suda i drugostepenu presudu Apelacionog suda.

“Smatram da je provođenje tih dokaza, bez uticaja na konačnu odluku i utvrđivanje činjeničnog stanja”, kazala je Radulovićeva.

Na kraju, vijeće je odbilo predlog Mugoše da se pročitaju presude Višeg i Apelacionog suda suda

“Navedeni dokaz nije od uticaja na donošenje odluke imajuci u vidu elemente prekršaja koji su sutkinji Mugoši stavljeni na teret” istakao je predsjednik vijeća, Fikret Kurgaš.

Uslijedile su završne riječi.

Disciplinska tužiteljka je precizirala činjenični opis disciplinskog prekršaja.

“Na način što na strani 1 optužnog predloga, prije riječi pod navodnicima dana 20.11.23 dodajem riječi na javnom mjestu se ponašala “na način koji nije primjeren vršenju sudijske funkcije i javno iznijela mišljenje o predmetu koji nije postao pravosnažan”, kazala je Radulovićeva.

S druge strane, Mugoša je istakla da u trenutku kad je dala izjavu nije bila na javnom mjestu već u svojoj kući te da se nije nikad u životu neprimjereno ponašala pa ni tada.

Radulovićeva je istakla da iz provedenih dokaza proizilazi zaključak o odgovornosti sudije za disciplinske prekršaje koji su joj stavljeni na teret.

“Odbranu sudije cijenim kao neosnovanu iz navedenih razloga i iz razloga koji su navedeni na prethodnoj raspravi predlažem vijeću da usvoji predlog i izrekne disciplinsku sankciju koja je predložena u optužnom predlogu“, istakla je Radulovićeva.

U završnim riječima, Mugoša je između ostalog istakla sljedeće:

„Iako nemam od čega da se branim jer stojim iza svake svoje riječi osvrnuću se na nekoliko stvari. Poslije skoro 30 godina rada ja dolazim u situaciju da odgovoram za izgovorenu riječ.

Moje uvjerenje i razumna sumnja je proizvod svega sto sam navela u svojoj odbrani jer je odluka Apelacionog suda presedan. Ne zanima me hoće li bilo koji optuženi biti osuđen ili ne i ovdje se ne radi o tome kakva će biti odluka već se radi o tome da odluka Apelacionog suda nije proizvod spisa predmeta gdje su posebno indikativni djelovi da se u drugostepenoj odluci ubacuje nesto što ne postoji i onda se tvrdi da to nije dokazano kao i da djelimično priznanje za njih je pretpostavka“, kazala je Mugoša.

Dodala jje da političari sebi daju za pravo ono što im ne pripada i sudije etiketiraju zavisno od njima željene odluke da bi sticali političke poene ili sebe branili ali na sve to pravosuđe ćuti „iako su okrivljeni – okrivljeni bez obzira koju funkciju obavljaju“.

„Smatram da nijesam izvršila nijedan od ova dva prekršaja jer nijesam iznijela činjenice iz predmeta niti mišljenje o odluci u tom predmetu vec ukazala na moguću korupciju što je tema od javnog interesa. Smatram da sam u potpunosti argumentovala svoje uvjerenje i da treba ispitati način donošenja drugostepene odluke jer je donijeta suprotno ZKP-u. I na kraju, kakvu god odluku da donesete potpuno sam sigurna kolege da kad ostanete sami sa sobom znate da ja govorim istinu“, istakla je Mugoša.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci