Skip to main content

Komisija za praćenje istraga o napadima na novinare

Preko Interpola provjeriti DNK tragove o ubistvu Jovanovića

Preko Interpola provjeriti DNK tragove o ubistvu Jovanovića


Komisija za praćenje istraga o napadima na novinare očekuje od tužilaštva da im konkretno saopšti da li se DNK tragovi, stvari i predmeti u vezi ubistva Duška Jovanovića od kada su izuzeti do danas čuvaju na zakonom propisan način i na mjestu bez negativnog uticaja spoljnih faktora. Komisija je slala i urgencije tužilaštvu, a očekuju i odgovore na zahtjev da se ponovo provjere svi nađeni DNK tragovi i da se ponovo utvrdi da li su to stvarno ti DNK tragovi koji su izuzeti sa tih predmeta i mjesta događaja. Navodi se da treba posebno provjeriti oružje, municiju i vozilo iz koga je pucano na Jovanovića.
Komisija za praćenje istraga o napadima na novinare očekuje od tužilaštva da im konkretno saopšti da li se DNK tragovi, stvari i predmeti u vezi ubistva Duška Jovanovića od kada su izuzeti do danas čuvaju na zakonom propisan način i na mjestu bez negativnog uticaja spoljnih faktora. Komisija je slala i urgencije tužilaštvu, a očekuju i odgovore na zahtjev da se ponovo provjere svi nađeni DNK tragovi i da se ponovo utvrdi da li su to stvarno ti DNK tragovi koji su izuzeti sa tih predmeta i mjesta događaja. Navodi se da treba posebno provjeriti oružje, municiju i vozilo iz koga je pucano na Jovanovića.


Preko Interpola provjeriti DNK tragove o ubistvu Jovanovića

Portal RTCG imao je uvid u dopunu izvještaja o radu policije i tužilaštva u predmetu ubistva Duška Jovanovića. Predlog o dopuni predao je član komisije, advokat Nebojša Asanović, i ta njegova inicijativa je prihvaćena i komisija sada očekuje odgovore od tužilaštva. 

Inicijativa je veoma važna, obrazložio je advokat, jer su neka ubistva na osnovu DNK tragova u SAD rješavana i četiri decenije nakon što su počinjena.

Jovanović je ubijen ispred redakcije “Dana” u Podgorici 2004. godine, a do danas identifikovano je samo jedno lice, kasnije osuđeno za saizvršilaštvo. Nalogodavci, organizatori, ali i direktni počinioci ostaju nepoznati, međutim, puška iz koje je pucano, vozilo koje su koristili napadači, ali i drugi predmeti, trebalo bi da su i dalje dostupni istražnim organima. 

Prema predlogu u koji smo imali uvid, imajući u vidu kako je tekla istraga policije, tužilaštva, u početnoj fazi postupka i sudije za istragu o atentatu na Jovanovića, treba ispitati određene sumnje.

“S obzirom i na javna pogovaranja i sumnje šire javnosti, i čak i stručnog dijela javnosti i stručnjaka raznih profila, treba da se takve sumnje otklone ili možda i potvrde, a što se posebno odnosi na DNK tragove izuzete sa predmeta i mjesta događaja, a sve vezano za predmet ubistva Jovanovića”, navodi se u dopunskom predlogu. 

Asanović je predložio komisiji da od tužilaštva traži da se provjeri da li su se DNK tragovi i stvari i predmeti u vezi ubistva Jovanovića od dana kad su izuzeti i dalje do danas čuvali i da li se čuvaju na zakonom propisanom načinu i mjestu bez negativnog uticaja spoljnih faktora.

“Da se na stručan način i od priznatih stručnjaka ili stručnih organizacija, na stručan i zakonom propisani način ponovo provjere svi nađeni DNK tragovi na svim predmetima i mjestima i da se ponovo utvrde da li su to stvarno ti DNK tragovi koji su izuzeti sa tih predmeta i mjesta događaja, stvarno pripadaju i tu mislim na ime i prezime i sve druge podatke za svako lice na koga se odnosi svaki takav DNK trag”, navodi se u predlogu.

Opreza radi i da ne bude sumnje, ukazuje advokat, to ne treba da rade stručna lica koja su ranije radili na identifikaciji DNK tragova, već to treba da rade druga stručna lica. 

“Da se posebno na sve stručno poznate i priznate načine opet provjere svi DNK tragovi za koje još ne postoji saznanje kome pripadaju, dakle DNK tragovi za sada nepoznatih lica. S obzirom da se nauka, tehnika i metodologija i sve vezano za DNK stalno unapređuje i usavršava, da se od priznatih stručnjaka ili organizacija koje se sa tim bave i ako je to moguće uključujući i one najbolje, najstručnije i najmodernije koje se nalaze u inostranstvu i za koje je poznato da su mnogo napredovali (iz SAD i drugih), da se opet provjere svi predmeti i stvari”, navodi se u predlogu.

Kada su provjere u pitanju, treba posebno provjeriti oružje, municiju, uključujući i šanžer-okvir od pištolja koji je Jovanović pronašao u svojoj pošti, razna pismena, vozilo, ali i sve drugo dostupno i sačuvano.

“I da se tako pokušaju naći novi i do sada nepoznati DNK tragovi koji mogu pripadati već poznatim licima ili možda za sada i nepoznatim licima. Da nam se odgovori kada su posljednji put i to tačno datumski od nadležnih organa Crne Gore ažurirani i provjeravani svi DNK tragovi koji pripadaju za sada još neidentifikovanim ili nepoznatim licima i na koji način je to urađeno”, piše u predlogu. 

Kada su tragovi u pitanju, ukazano je, važne su posebno provjere vezano za pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, a posebno onih koje su djelovale u vremenu ubistva Jovanovića i to posebno one koje su registrovane ili evidentirane da djeluju u Crnoj Gori, Srbiji, BiH, Hrvatskoj, Kosovu, Albaniji i Italiji. 

“I da su takvi DNK tragovi sigurno evidentirani u evidencijama službama ili organima tih država, a preko Interpola i drugih relevantnih organizacija provjeriti sve druge poznate registre DNK tragova ili profila. Prethodni uslov svih provjera u vezi DNK tragova je taj da su se isti i predmeti i stvari u vezi istih čuvali i da se čuvaju na propisani način i na propisanom mjestu bez negativnog uticaja spoljnih faktora”, navodi se u predlogu. Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci