Skip to main content

Tvrde da su uočili niz nepravilnosti

Dom zdravlja Podgorica: Jokić sam sebi isplaćivao naknade od 150 eura mjesečno, nedostaju reagensi…

Dom zdravlja Podgorica: Jokić sam sebi isplaćivao naknade od 150 eura mjesečno, nedostaju reagensi…


Novi menadžment podgoričkog Doma zdravlja saopštio je da je tokom prethodne godine zabilježen niz nepravilnosti – prethodni direktor Danilo Jokić sam sebi je isplaćivao naknade od 150 eura mjesečno, nedostataju reagensi za laboratorijske analize, dodijeljeni su prekovremeni sati i ugovor za dopunski rad kod jednog lica na probnom radu…
Novi menadžment podgoričkog Doma zdravlja saopštio je da je tokom prethodne godine zabilježen niz nepravilnosti – prethodni direktor Danilo Jokić sam sebi je isplaćivao naknade od 150 eura mjesečno, nedostataju reagensi za laboratorijske analize, dodijeljeni su prekovremeni sati i ugovor za dopunski rad kod jednog lica na probnom radu…


Dom zdravlja Podgorica: Jokić sam sebi isplaćivao naknade od 150 eura mjesečno, nedostaju reagensi…
Jokić

Saopštenje menadžmenta Doma zdravlja Glavnog grada prenosimo u cjelosti:

Smjena višedecenijske vlasti 30.08. 2020. godine očigledno nije značila automatski prekid sa lošim menadžerskim praksama upravljanja ni u ovoj ustanovi.

Od 31. 01. 2024. god. novi menadžment je napravio uvid i kontrolu poslovanja za prethodnu godinu, u skladu sa ovlašćenjima i uočio niz nepravilnosti koje ne idu u prilog racionalnog finansijskog poslovanja.

Firma „ Bell doo“ koja obezbjeđuje aparate sa toplim i hladnim napicima, ima ugovor sklopljen 2012. godine sa Domom zdravlja Podgorica, za 16 aparata i funkcioniše nesmetano do juna 2023. godine tako da ustanova nema prihode od ovih aktivnosti, već funkcioniše tako da vodovodni i električni priključak obezbjeđuje Dom zdravlja. Prema nezvaničnim informacijama, primjera radi, KCCG ostvaruje profit ovim aktivnostima. Od juna 2023. godine šalju se urgencije za raskid ugovora, dok aparati nesmetano funkcionišu, a profit za ustanovu je nula, uz utrošenu električnu energiju. Na kraju, novi menadžment saznaje da su aparati odnijeti iz Doma zdravlja bez zapisnika, prema izjavi tehničkog lica (otprilike u decembru 2023.).

Pregledom dokumentacije u okviru unutrašnje kontrole za 2023. godinu, utvrđeno je da je prethodni direktor od 10. 05. 2022 – 05. 05. 2023. godine sam sebi isplaćivao naknade u iznosu od 150 eura mjesečno na ime radnih sastanaka, kontrole i obilaska punktova, predlaganja, planiranja i rješavanja redovnih i vanrednih situacija u poslovanju i organizaciji rada, za učešće u radu Odbora direktora, za sprovođenje plana i programa rada u cilju razvoja ustanove i drugih poslova, van osmočasovnog radnog vremena. Odluka je 5.05. 2023. godine Stavljena van snage. Takođe je u 2023. godini ostvario 397 prekovremenih sati.

Glavna sestra je od 10. 05. 2022. do 05. 05. 2023. primala mjesečnu naknadu u vrijednosti od 150 eura na ime dodatnog obima posla: sprovođenje organizacionih zadataka, kontrole i sačinjavanja periodičnih izvještaja, sastanci sa odgovornim sestrama, briga o ispravnosti medicinskih apatrata, briga o snadbjevenosti inventarom i laboratorijskim materijalom, van osmočasovnog radnog vremena Odluka je stavljena van snage 5. 05. 2023. godine Prema pisanim evidencijama, u 2023. je ostvarila 460 prekovremenih sati.

Odluke o prekovremenom radu za mart i decembar 2023. godine u obimu od 40 h na povećan obim posla i organizaciju službe imala je sekretarka ustanove zbog saziva sjednica, kao i pripremu propratne dokumentacije za Odbor direktora, sačinjavanje Odluka po osnovu zapisnika, aktivnosti na organizaciji rada u službi za pravno –kadrovske poslove i priprema mnogobrojnih akata. U opisu poslova stoje ove aktivnosti. Ostvarila je 408 prekovremenih sati u 2023. godini.

Značajan broj tenderskih komisija u svom sastavu je imao službenike za javne nabavke koji su plaćeni za rad u komisiji, na osnovu ugovora o dopunskom radu u iznosu od 100 eura, iako u opisu posla stoji da učestvuju u pripremi tenderske dokumentacije, kontrolišu ispravnost dokumentacije i sprovode postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom. Konstatovana je dodjela prekovremenih sati i ugovor za dopunski rad kod jednog lica na probnom radu itd.

Prema dostavljenim podacima, stanje zaliha u centralnoj apoteci je bilo manje nego stvarno (89. 204. 75 prikazano, stvarno stanje 117.009.53 ), kao i u magacinu (84. 02 e prikazano, stvarno 35. 718.7o), sve na dan 31. 12. 2023.

Zaključujemo da je Dom zdravlja Glavnog grada je u vrlo izazovnoj situaciji za poslovanje u 2024. godini. Već smo preduzeli aktivnosti u cilju rješavanja gorućeg problema sa nabavkom reagenasa za laboratoriju, koji smo naslijedili, sa čijom se nestašicom pacijenti suočavaju od 5. januara 2024. godine. Zbog velikog opravdanog interesovanja javnosti, objavićemo posebno saopštenje sa preciznijim informacijama.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun je 29. januara sa funkcije podgoričkog Doma zdravlja smijenio Jokića, a na njegovo mjesto imenovana je dr Dragana Perović Durković.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci