Skip to main content

Država se poravnala sa Ljubom Bigovićem, isplatiće mu 2,3 hiljade eura

Država se poravnala sa Ljubom Bigovićem, isplatiće mu 2,3 hiljade euraDržava se poravnala sa Ljubom Bigovićem, isplatiće mu 2,3 hiljade eura
Ljubo Bigović, Foto: Pobjeda

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić, kazala je da se crnogorska Vlada obavezala da će Bigoviću na ime nematerijalne štete isplatiti 1,8 hiljada eura, kao i 500 eura za troškove postupka.

„Državi Crnoj Gori je predočena i obaveza obezbjeđivanja hitnog premještaja podnosioca predstavke, iz ćelije u kojoj trenutno boravi, u ćeliju u kojoj uslovi odgovaraju onima u kojoj je boravio nakon avgusta 2009. godine, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana objave ove odluke“, navela je Pavličić u saopštenju.

Kako je kazala, Sud u Strazburu je odluku da predstavku izbriše sa liste predmeta nakon što se uvjerio da je prijateljsko poravnanje zasnovano na poštovanju ljudskih prava zajemčenih Konvencijom i pratećim protokolima.

„Isplata navedenih iznosa naknade nematerijalne štete i troškova postupka, kao i premještaj podnosioca predstavke u drugu ćeliju, predstavljaće konačno razrješenje predmetnog slučaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Evropski sud primjenom nove metodologije rada, koja se odnosi na vanraspravno rješavanje predmeta, 29. juna prošle godine obavijestio Kancelariju zastupnika da je Bigović podnio novu pojedinačnu predstavku.

On je, kako se navodi, u predstavci iznio žalbene navode u pogledu dužine trajanja pritvora i loših materijalnih uslova u pritvoru, suđenja u razumnom roku i hitnog ispitivanja zakonitosti pritvora, prava na pravično suđenje, na poštovanje porodičnog života i na djelotvorni pravni lijek.

„Međutim, Evropski sud je odlučio da istu komunicira državi Crnoj Gori po osnovu žalbenih navoda iz člana 3 Konvencije, odnosno materijalnih uslova u pritvoru“, navela je Pavličić.

On je podsjetila da je Evropski sud u svojoj prvoj presudi Bigović protiv Crne Gore od 19. marta 2019.godine, već jednom utvrdio povredu člana 3 Konvencije, u pogledu uslova u pritvoru i u pogledu dužine trajanja pritvora.

Kako je navela, ta presuda od sudova Crne Gore, kada je u pitanju individualna mjera, još nije izvršena, pa se taj predmet nalazi pod standardnim nadzorom Komiteta ministara Savjeta Evrope, koji sa naročitom pažnjom prati dalje postupanje svih nadležnih državnih organa u predmetnom postupku.

Pavličić je naglasila da se radi o krivičnom predmetu u kojem je Vrhovno državno tužilaštvo još 2006.godine podiglo optužnicu protiv više osoba i zbog više krivičnih djela, uključujući i krivično djelo teško ubistvo putem podstrekavanja izvršenog na štetu visokog policijskog funkcionera.

Ona je podsjetila da su crnogorski sudovi, do sada, po osnovu predmetne optužnice donosili presude na različitim nivoima nadležnosti, više od deset puta.

Pavličić je istakla i da je navedeni predmet 2019.godine od Ustavnog suda Crne Gore vraćen na ponovno odlučivanje zbog povrede prava na pravično suđenje u odnosu na lica obuhvaćena optužnicom iz 2006.godine.

Vrhovni sud je, kako je navela, rješenjem od septembra 2020. godine usvojio kontrolni zahtjev branilaca podnosioca predstavke i drugih okrivljenih i naložio prioritetno rješavanje predmeta.

„Predmet se i dalje nalazi u radu pred Apelacionim sudom Crne Gore i postupak još uvijek nije okončan“, kazala je Pavličić.

Prema njenim riječima, imajući to u vidu, predmet je od Evropskog suda dobio oznaku hitnog, s obzirom na to da se naznačene pritužbe odnose na uslove u pritvoru i dužinu trajanja pritvora.

„Predstavka je stoga Kancelariji zastupnika komunicirana uz postavljena pitanja od strane Evropskog suda, a koja su se isključivo odnosila na uslove u pritvoru“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Kancelariji zastupnika Evropski sud ,uz pojedinačnu predstavku, komunicirao i predlog deklaracije o prijateljskom poravnanju, što je u skladu sa novom procedurom rada koja je u primjeni pred Evropskim sudom.

Kako je kazala Pavličić, nakon temeljnog i sveobuhvatnog ispitivanja i analiziranja dostavljene dokumentacije i utvrđivanja relevantnih činjenica od značaja za predmetni postupak, a u nedostatku procesnih osnova za osporavanje predstavke po osnovu neprihvatljivosti, prihvaćen je predlog deklaracije o prijateljskom poravnanju, koji je državi Crnoj Gori ponudio Evropski sud.

„Prijateljsko poravnanje u predmetu Bigović protiv Crne Gore zaključeno je nakon što je Vlada prethodno dala saglasnost za zaključenje istog, a u cilju poštovanja ljudskih prava ustanovljenih Konvencijom i Protokolima uz nju, koji obavezuju državu Crnu Goru“, zaključuje se u sopštenju.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci