Skip to main content

Sjednica Koordinacionog tijela

Kontrola kladionica u blizini škola: Od oduzimanja koncesije do pokretanja krivične odgovornosti

Kontrola kladionica u blizini škola: Od oduzimanja koncesije do pokretanja krivične odgovornosti


Prva sjednica Koordinacionog tijela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću održana je danas. Tom prilikom usvojen je Poslovnik o radu ovoga tijela, kojim je definisan precizan okvir za rad i izvršavanje zadataka, kao i mogućnost da građani imaju pravo podnošenja predstavke Koordinacionom tijelu, a u cilju detekcije svih zloupotreba, nepravilnosti i propusta.
Prva sjednica Koordinacionog tijela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću održana je danas. Tom prilikom usvojen je Poslovnik o radu ovoga tijela, kojim je definisan precizan okvir za rad i izvršavanje zadataka, kao i mogućnost da građani imaju pravo podnošenja predstavke Koordinacionom tijelu, a u cilju detekcije svih zloupotreba, nepravilnosti i propusta.


Kontrola kladionica u blizini škola: Od oduzimanja koncesije do pokretanja krivične odgovornosti
Foto: Vlada Crne Gore

Kako je saopšteno iz Vlade sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju i ujedno predsjednik Koordinacionog tijela Momo Koprivica. 

Na sjednici je poropisana i jasna procedura za postupanje po predstavkama u cilju stvaranja što šireg fronta za sveukupnu borbu protiv bezakonja.

Koordinaciono tijelo poziva građane da ovu mogućnost koriste, te da će razvijati partnerski odnos sa njima.

“Tokom dvosatnog zasijedanja, mapirani su ključni izazovi sa kojima se država susrijeće kada su u pitanju igre na sreću i definisani prvi polazni koraci i zaduženja nadležnih institucija, pojedinih članova, kao i Koordinacionog tijela u cjelini”, stoji u saopštenju.

Kada je riječ o objektima za klađenje, koji se nalaze u blizini škola, a kojih je, svjedočimo, mnogo, potpredsjednik Koprivica je kazao da će se izvršiti revizija svakog pojedinačnog slučaja, te da će se raspon mogućih mjera kretati od oduzimanja koncesije do pokretanja krivične odgovornosti.

Koprivica je kazao da će u narednom periodu raditi na uvođenju online sistema nadzora, koji bi evidentirao internet transakcije u realnom vremenu i omogućavao svakom igraču da u svakom trenutku provjeri zakonitost, kao i da li je evidentirana njegova uplata kod nadležnog organa.

Takav jedan sistem, kako je kazao, imao bi mehanizam da detektuje sporne transakcije i omogući kontrolu i obračun naknada koje se uplaćuju.

Članovi Koordinacionog tijela su prezentovali konstruktivne analize i rasvijetlili brojne aspekte od naslijeđenih problema tokom višegodišnjeg, pa i višedecenijskog sistemskog zanemarivanja značaja ove oblasti iz čega su proistekle brojne negativne socijalne, zdravstvene, pravne i budžetske posljedice.

“Zadatak Koordinacionog tijela biće uspostavljanje i sprovođenje mehanizama s ciljem zaštite javnog interesa, a naročito maloljetnika, a rad će biti maksimalno inteziviran kako kroz opšte sjednice, tako i kroz formiranje operativnih timova, te preduzimanjem konkretnih aktivnosti”, saopšteno je iz Vlade.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci