Skip to main content

APEL PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA

Lakušić: Hitno zaustaviti eksploataciju pijeska i šljunka u koritu rijeke Morače

Lakušić: Hitno zaustaviti eksploataciju pijeska i šljunka u koritu rijeke Morače


Predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda Zoran Lakušić oglasio se saopštenjem, u kojem je istakao zaključak sa nedavno održanog okruglog stola na temu „Trenutno stanje i mogućnosti Regionalnog vodovoda, izazovi i šanse za budući održivi razvoj, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni 2023. godine“, bio da je neophodno je hitno zaustaviti svaku eksploataciju pijeska i šljunka, kako u koritu rijeke Morače, tako i u priobalnom dijelu rijeke Morače.
Predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda Zoran Lakušić oglasio se saopštenjem, u kojem je istakao zaključak sa nedavno održanog okruglog stola na temu „Trenutno stanje i mogućnosti Regionalnog vodovoda, izazovi i šanse za budući održivi razvoj, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni 2023. godine“, bio da je neophodno je hitno zaustaviti svaku eksploataciju pijeska i šljunka, kako u koritu rijeke Morače, tako i u priobalnom dijelu rijeke Morače.


Lakušić: Hitno zaustaviti eksploataciju pijeska i šljunka u koritu rijeke Morače
Lakušić

Njegovo saopštenje prenosimo integralno.

„Regionalni vodovod Crnogorsko primorje je 26. oktobra 2022. godine u hotelu CUE Podgorica u Podgorici organizovao Okrugli sto na temu „Trenutno stanje i mogućnosti Regionalnog vodovoda, izazovi i šanse za budući održivi razvoj, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni 2023. godine“.

Najvažnija tema koja je ovom prilikom razmatrana je obuhvatila gorući problem pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“ i aktivnosti koje je neophodno preduzeti u cilju obezbjeđenja urednog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja tokom naredne turističke sezone.

Jedan od zaključaka Okruglog stola, koji je dobio nepodijeljenu podršku prisutnih predstavnika ministarstava, lokalnih samouprava i vodovodnih preduzeća sa područja Crnogorskog primorja, ali i predstavnika nevladinog sektora, je bio „neophodno je hitno zaustaviti svaku eksploataciju pijeska i šljunka, kako u koritu rijeke Morače, tako i u priobalnom dijelu rijeke Morače, odnosno u II zoni zaštite vodoizvorišta“. Predmetni zaključak je proizašao iz činjenice da su naučne analize pokazale da privredne aktivnosti koje se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u  II (Užoj) zoni sanitarne zaštite izvorišta, imaju direktan uticaj na izdašnost izvorišta „Bolje Sestre“. Na ovu činjenicu je nedvosmisleno ukazala i naučna studija „Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta „Bolje Sestre“ koju je uradio „Geoprojekt“ DOO, koja je finansirana iz sredstava IPA INTERREG CBC IT-AL-MNE programa, čiji rezultati su prezentovani na Okruglom stolu.

Međutim, i pored višegodišnjih upozorenja od strane Regionalnog vodovoda, te činjenice da je eksploatacija šljunka u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“ zabranjena Rješenjem o određivanju zona sanitarne zaštite br 060-327/08-02014-249 od 12.12.2008. godine, došlo je čak do intenziviranja ove nelegalne aktivnosti.

Predmetno Rješenje jasno definiše: „U Užoj zoni sanitarne zaštite zabranjeno je: vađenje pijeska i šljunka iz aluviona Morače i iz glaciofluvijalnih sedimenata Grbavaca na potezu od Lekića do Vukovačkog mosta, osim za potrebe regulacije rječnog toka; skladištenje čvrstog otpada bilo kog porijekla, transportovanje, skladištenje i upotreba otrovnih i štetnih materijala (nafta, naftni derivati, hemikalije i sl) i izgradnja industrijskih i drugih objekata koji bi mogli nepovoljno uticati na kvalitet voda izvorišta.“

Imajući u vidu navedene zabrane, Regionalni vodovod je, praktično od puštanja sistema u rad, upozoravao nadležne organe na nelegalne i nedozvoljene aktivnosti u Užoj zoni sanitarne zaštite izvorišta, a dodatno podnio na desetine prijava nadležnim inspekcijskim organima, pa i Upravi policije i Tužilaštvu. Međutim, adekvatna reakcija nadležnih organa je izostala, što je imalo za direktnu posljedicu ekspanziju eksploatacije pijeska i šljunka, a što je dovelo do sniženja kote korita rijeke Morače od oko 7 m. Ovim se značajno poremetio prirodan tok podzemnih i površinskih voda u Užoj zoni sanitarne zaštite, a što je za direktnu posljedicu imalo smanjenje izdašnosti izvorišta. Takođe, izvjesno je da je ovim poremećajem prouzrokovana dugoročna šteta, jer se prirodnim procesima stanje ne može vratiti u prethodno, a postoji značajna opasnost da će se prirodnim procesima dodatno nastaviti erozija rječnog korita. Treba napomenuti i da je Regionalni vodovod, usljed ocjene da su napravljeni propusti u izradi projektne dokumentacije, ali i u toku realizacije projekta, iznosio više puta svoje rezerve i prema projektu regulacije korita rijeke Morače, a koji se više godina sprovodio bez vidljivih rezultata. Takođe, podnijeto je i više prijava usljed nelegalnog deponovanja otpada u zoni sanitarne zaštite izvorišta.

Dodatno, Rješenjem o određivanju zona sanitarne zaštite se navodi: „U Široj zoni sanitarne zaštite je zabranjena izgradnja industrijskih i drugih objekata čije otpadne vode i druge materija iz tehnološkog procesa proizvodnje mogu zagaditi površinske i podzemne vode, osim objekata od posebnog značaja za odbranu zemlje“.

Regionalni vodovod je i u ovom smislu više puta reagovao prilikom saznanja da se u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta planira izgradnja objekata koji bi mogli dovesti u opasnost kvalitet ili kvantitet vode u izvorištu. Međutim, u okviru Uže i Šire  zone sanitarne zaštite je izgrađen značajan broj objekata bez dozvole, koji se bavi privrednim aktivnostima koje su zabranjene, u prvom redu separacije na lijevoj obali rijeke Morača. Nadležni inspekcijski organi su sprovodili akcije zabrane rada i izdavali naloge za uklanjanje objekata, ali iste nisu imale efekta jer se i dalje sprovode nelegalne privredne aktivnosti.

Regionalni vodovod zahtijeva da se uklone svi privredni objekati iz zona sanitarne zaštite kako bi se sprovele aktivnosti iz studije ,,Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta Bolje Sestre“, a u cilju testiranja uticaja vodostaja rijeke Morače na podzemne vode u Užoj zoni sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“. Na privremenom djelimičnom pregrađivanju toka rijeke Morače izradom pješčanih nasipa, što bi bilo od nemjerljivog značaja za izradu predloga konačnog rješenja za rješavanje pitanja pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre“.

Naime, u okviru navedene Studije su iznesene naučne pretpostavke da bi za potrebe zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“ bilo svrsishodno izgraditi brane, kojim bi se pokušala sanirati šteta koja je nastala od prekomjerne eksploatacije šljunka iz korita rijeke Morače. Dakle, predmetna istražna radnja bi prvenstveno imala za cilj dodatnu provjeru osnovanosti predmetne naučne pretpostavke. Takođe, ne manje bitno, ukoliko bi se ista pokazala kao tačna, to bi se u toku trajanja istražne radnje poboljšala izdašnost izvorišta,, Bolje Sestre“ i time značajno smanjila neizvjesnost koja trenutno postoji po pitanju urednog zadovoljenja svih zahtjeva za isporukom dodatnih količina vode Crnogorskom primorju.

Koristimo priliku da još jednom potenciramo da je neophodno u II zoni sanitarne zaštite spriječiti bilo kakve aktivnosti u koritu i na obalama rijeke Morače. Naravno da to podrazumijeva uklanjanje separacija i svih objekata koji se bespravno nalaze na tom prostoru“.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci