Skip to main content

sporna odluka

Podgorica: Petogodišnju žrtvu trgovine ljudima vratili porodici koja ju je tjerala na prosjačenje

Podgorica: Petogodišnju žrtvu trgovine ljudima vratili porodici koja ju je tjerala na prosjačenje


Centar za socijalni rad Podgorica donio je rješenje kojim su petogodišnju žrtvu trgovine ljudima vratili u porodicu koja ju je radno ekspolatisala, odnosno tjerala na prosjačenje. Prema dokumentaciji Centra, u koju je “Dan” imao uvid, petogodišnje dijete je 25. novembra ove godine pronađeno ispred jednog tržnog centra u Podgorici, a Uprava policije i Više državno tužilaštvo su, nakon što su utvrdili da je u pitanju žrtva trgovine ljudima, odnosno radne eksploatacije, naložili da se ono smjesti u Sklonište za žrtve trgovine ljudima pri NVO Ženska asocijacija.
Centar za socijalni rad Podgorica donio je rješenje kojim su petogodišnju žrtvu trgovine ljudima vratili u porodicu koja ju je radno ekspolatisala, odnosno tjerala na prosjačenje. Prema dokumentaciji Centra, u koju je “Dan” imao uvid, petogodišnje dijete je 25. novembra ove godine pronađeno ispred jednog tržnog centra u Podgorici, a Uprava policije i Više državno tužilaštvo su, nakon što su utvrdili da je u pitanju žrtva trgovine ljudima, odnosno radne eksploatacije, naložili da se ono smjesti u Sklonište za žrtve trgovine ljudima pri NVO Ženska asocijacija.


Podgorica: Petogodišnju žrtvu trgovine ljudima vratili porodici koja ju je tjerala na prosjačenje
Ilustracija – Foto: Roditelji.me

U rješenju o smještaju djeteta u sklonište od 29. novembra 2022. godine, koje je donio Centar za socijalni rad, stoji i priznanje majke da je maloljetnu djevojčicu baba u dužem vremenskom periodu sa Konika vodila do tržnog centra autobusom, gdje joj je naređivala da prosi i donosi joj novac.

“U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja utvrđeno je činjenično stanje da je dana 25.11.2022. godine na dežurni telefon Centra za socijalni rad, po pozivu dežurnog inspektora Danijele Dukić, potrebno prisustvo socijalnog radnika, jer se u prostorijama Centra bezbjednosti Podgorica nalazi maloljetna S.S., koja je boravila ispred “Delte” da prosi sama, dok se njena baba nalazila u blizini i uzimala novac od djeteta. Takođe, navodi majka N.S. u izjavi datoj Centru bezbjednosti da nije prvi put da joj svekrva uzima dijete i odvodi ga autobusom do odredišta – lokacija “Delta”. Izjava na zapisnik je uzeta i od babe P.S., koja je iste noći privedena. Od strane policije konsultovan je dežurni tužilac, koji je sugerisao da se dijete izmjesti iz porodice. Majci djeteta je saopšteno da će dijete biti izmješteno iz porodice”, piše, između ostalog, u rješenju o smještaju žrtve u sklonište.

Međutim, dan kasnije donijeto je novo rješenje, kojim žrtvi trgovine ljudima prestaje pravo na uslugu smještaja u skloništu i omogućava se da se vrati u porodicu koja ju je radno eksploatisala kroz prinudno prosjačenje.

“Rješenjem Centra za socijalni rad za Glavni grad Podgoricu od 29. novembra 2022. godine, S.S. je priznato pravo na uslugu smještaja u NVO Ženska asocijacija – sklonište za žrtve trgovine ljudima, počev od 25. novembra 2022. U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja konstatovano je da je dana 30. novembra 2022. sačinjeno stručno mišenje organa starateljstva, u kojem se zaključuje da je nakon razgovora sa roditeljima potrebno prekinuti smještaj S.S, iz razloga što se vraća u primarnu porodicu, a sa roditeljima će se i dalje voditi savjetodavni rad. Roditelji su spremni da preuzmu dijete i da se o njemu brinu. Imajući u vidu prednje navedeno, stečeni su zakonski uslovi za prestanak predmetnog prava. Shodno članu 73 stav 3 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, žalba ne odlaže rješenje”, navodi se u rješenju. Centra.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić poručio je krajem septembra da nijedno djelo trgovine ljudima ne smije ostati nezapaženo i nekažnjeno, a žrtvama moraju biti obezbijeđene adekvatna pomoć i zaštita. Otvarajući u Budvi radionicu na temu sprečavanja nekažnjivosti trgovaca ljudima i pružanja podrške žrtvama, on je podsjetio na aktivnosti koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova u prethodnom periodu preduzelo na planu borbe protiv trgovine ljudima, naglasivši rad operativnog tima za borbu protiv ove pojave i tima za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, koji je u prvih šest mjeseci ove godine dodijelio status žrtve za 13 lica, među kojima je čak 10 maloljetnih, usled seksualne eksploatacije, sklapanja nedozvoljenog braka i radne eksploatacije.

Na skupu koji je okupio regionalne eksperte iz ove oblasti, Adžić je kazao da je kontinuirano unapređivanje stručnih kapaciteta od naročitog značaja u borbi protiv trgovine ljudima, naročito u dijelu identifikacije žrtava usled sve sofisticiranijih metoda njihove eksploatacije i vrbovanja. Crna Gora, kako je tom prilikom istakao Adžić, ima jasnu viziju borbe protiv trgovine ljudima, kako na strateškom, tako i na operativnom planu.

Tužilaštvo vodi postupak

U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet protiv P.S. zbog krivičnog djela trgovina ljudima, izvršenog na štetu petogodišnjeg djeteta, koji se nalazi u fazi istrage. – Nakon dobijanja obavještenja da je dijete odvedeno iz prostorija nevladinog udruženja Ženska asocijacija, gdje je prethodno od strane službenika Centra za socijalni rad bilo smješteno, te da im je dostavljeno rješenje Centra kojim prestaje pravo djeteta na usluge smještaja u skloništu, od strane ovog tužilaštva odmah je upućen dopis Centru za socijalni rad da se izjasne iz kojih razloga je dijete vraćeno porodici, a imajući u vidu da je dijete žrtva trgovine ljudima, i to člana porodične zajednice lica P.S. – saopštili su iz tog tužilaštva. Država nema svoje sklonište, već taj posao prepušta NVO sektoru. To bi uskoro moglo da se promijeni jer Ministarstvo rada i socijalnog staranja do kraja 2024. godine planira da otvori tri skloništa za žrtve trgovine ljudima, a jedno bi moglo biti u sklopu Centra za djecu i mlade „Ljubović“. Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci