Skip to main content

na trgu nezavisnosti

Podgorički proljećni pazar od 29. aprila do 15. maja

Podgorički proljećni pazar od 29. aprila do 15. maja


Proljećni pazar biće održan od 29. aprila do 15. maja 2024. godine na Trgu nezavisnosti.
Proljećni pazar biće održan od 29. aprila do 15. maja 2024. godine na Trgu nezavisnosti.


Podgorički proljećni pazar od 29. aprila do 15. maja
Trg Nezavisnosti, ilustracija

Organizatori pazara, kako je predviđeno odlukom o organizaciji Proljećnog pazara 2024. godine o kojoj će se 21. marta izjasniti odbornici na sjednici Skupštine Glavnog grada su Sekretarijat za kulturu i Turistička organizacija Podgorice.

– Sredstva za organizovanje Proljećnog pazara obezbijeđena su budžetom Glavnog grada. Javne službe Grada učestvuju u organizaciji pazara. Gradonačelnica obrazuje Komisiju za sprovođenje javnog poziva za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata privremenog karaktera (kućica). Broj, sastav i zadaci komisije utvrđuju se posebnim aktom. Komisija donosi Poslovnik o svom radu. Kriterijume za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata privremenog karaktera utvrđuje komisija i objavljuje na internet stranici Glavnog grada najkasnije pet dana prije raspisivanja javnog poziva – piše u odluci.

Odlukom je predviđeno da Sekretarijat za komunalne poslove izdaje urbanističko-tehničke uslove za postavljanje kućica u skladu s Programom privremenih objekata Glavnog grada Podgorica,i uz prethodno sačinjen Elaborat glavnog gradskog arhitekte.

 Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci