Skip to main content

veoma malo žena na rukovodećim pozicijama u policiji

Policajka tražila unapređenje, dobila mobing i degradaciju

Policajka tražila unapređenje, dobila mobing i degradaciju


Zaštitnik ljudskih prava i sloboda dao je uputstvo Regionalnom centru granične policije “Sjever” da ubuduće vodi računa o zastupljenosti žena na rukovodećim mjestima, odnosno mjestima sa visokom stručnom službom, jer su ustanovili da ih ima veoma malo na rukovodećim pozicijama, na nivou statističke greške.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda dao je uputstvo Regionalnom centru granične policije “Sjever” da ubuduće vodi računa o zastupljenosti žena na rukovodećim mjestima, odnosno mjestima sa visokom stručnom službom, jer su ustanovili da ih ima veoma malo na rukovodećim pozicijama, na nivou statističke greške.


Policajka tražila unapređenje, dobila mobing i degradaciju
Malo žena u policiji (Ilustracija)

To je uslijedilo nakon pritužbe jedne službenice koja se žalila da je diskriminisana prilikom napredovanja, jer je i pored visoke stručne spreme i iskustva degradirana u službi, a u 30 od 31 slučaja rješenja o napredovanju unapređenje su dobijali muškarci.

Ona je u pritužbi koju je podnijela ombudsmanu ukazala da je nakon žalbe koju je podnijela Zaštitniku ljudskih prava zbog diskriminacije doživjela i mobing i degradirana u službi, zbog čega je pokrenut još jedan postupak.

U pritužbi ukazuje da je podnositeljka zaposlena u Upravi policije od 1998. godine u činu policajke prve klase u GP Bijelo Polje, te da sve vrijeme svoj posao obavlja odgovorno i bez disciplinske kažnjavanosti. Dalje, ističe da je završila Pravni fakultet 2018, sa namjerom da radi na poslovima sa visokom stručnom spremom. S obzirom na to da je završila Pravni fakultet, ima jednu godinu radnog iskustva sa VII1 stepenom i položen državni ispit za rad u državnim organimaima stekla je uslove za čin mlađeg policijskog inspektora.

Tim povodom se u više navrata obraćala pretpostavljenima tj. načelnicima Regionalnog centra – Sjever, kojih je bilo trojica, a koji su bez obzira na njene kvalifikacije dovodili druge ljude, odnosno muškarce na upražnjena mjesta za koja je ona posjedovala kvalifikacije. Takođe, ukazala je da u Regionalnom centru Sjever u stanicama Bijelo Polje, Berane, Rožaje i Plav nema nijedna žena na rukovodećim pozicijama, a jedan od ciljeva kojem Uprava policije teži je veća zastupljenost žena na pozicijima odlučivanja.

Novi načelnik se u izjašnjenju pred ombudsmanom branio od optužbi za diskriminaciju da od momenta kada je preuzeo dužnost nije bilo rješenja o unapređenju, ali je Uprava policije dostavila 31 rješenje, iz kojih proizilazi da je od 2019. godine, odnosno do kada podnositeljka pritužbe traži unapređenje, samo jedna žena sa VSS unaprijeđena.

“U kontekstu razmatranja razlike u postupanju iz svih dostavljenih rješenja za 31 službenika/cu u Regionalnom centru granične policije “Sjever” proizilazi da je za period od 2019. godine raspoređena jedna žena sa VSS. Iz ispitnog postupka kod Zaštitnika proizilazi da je u RCGP “Sjever” raspoređeno 30 službenika i jedna službenica sa VSS u periodu od 2019. godine do dana dostavljanja izjašnjenja 8. jula 2022. godine, te da je za isti period raspoređeno 14 službenika sa VSS u Stanici granične policije Bijelo Polje. U toku ispitnog postupka kod Zaštitnika, podnositeljka je dostavila dopunu u kojoj ističe da je raspoređena na teže radno mjesto nakon podnošenja pritužbe Zaštitniku. U odnosu na ove navode, Zaštitnik će otvoriti novi predmet i sprovesti ispitni postupak, a u smislu odredbe Zakona o zabrani diskriminacije da niko ne može da trpi štetne posledice zbog prijavljivanja slučaja diskriminacije, davanja iskaza pred nadležnim organom ili nuđenja dokaza u postupku u kojem se ispituje slučaj diskriminacije”, navodi se u mišljenju ombudsmana.

Žena u policiji svega 10 odsto

Zaštitnik podsjeća na podatke da u Upravi policije od ukupnog broja zaposlenih, 10 odsto čine žene, dok je svega šest odsto službenica na svim pozicijama zaposleno u Sektoru granične policije.

“Imajući u vidu ove podatke, Zaštitnik ukazuje da samo jedna žena na rukovodećoj poziciji,u Sektoru Granične policije nije dovoljan pokazatelj za dostizanje rodne ravnopravnosti, a na šta je ukazala i podnositeljka u pritužbi. U publikaciji Rodna ravnopravnost u Upravi policije navodi se da žene čine polovinu crnogorske populacije, te da bi trebale biti srazmjerno zastupljene u svim društvenim sferama kako bi njihova znanja i vještine doprinijele uspostavljanju socijalne pravde i održivog razvoja. Međutim, broj žena u crnogorskoj policiji je neznatan, posebno na rukovodećim mjestima”, navodi ombudsman.

Zaštitnik podsjeća na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Boyraz protiv Turske, u kojoj sud navodi da država ima vrlo usku slobodu prilikom određivanja razloga koji opravdavaju razliku u postupanju koja se zasnivaju na polu i da je ravnopravnost polova jedan od najvažnijih ciljeva država članica. Stoga je neophodno da Uprava policije preduzme mjere i radnje kojim će se podstaći zastupljenost žena na rukovodećim mjestima, odnosno mjestima sa VSS, a u skladu sa internim aktima i stručnim kvalifikacijama i sposobnostima žena.Komentari

Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Da je srece ovakve bi davno bile suspendovane. Nema ovo veze sa diskriminacijom, nego pao dps pa nije stigla da napreduje, diplomirala 2018 dok je obavila pripravnicki i drzavni pade vlada, a onda vise rodbinske veze ne pomazu pa sad krivi svi. Samo nemoj da joj sad izadju prljave stvari pa da se pita ko ju je cuvao sve ove godine


Povezani članci