Skip to main content

intervju

Prijestonica sljedeće godine rekonstruiše vodovodnu mrežu

Prijestonica sljedeće godine rekonstruiše vodovodnu mrežu


Prijestonica će sjutra obilježiti Dan grada, a dočekuje ga sa ostvarenjem budžeta od skoro 97 odsto i planom da, prvi put u istoriji, budžet za 2024. godinu bude iznad 10 miliona eura, kazao je u razgovoru za Radio Crne Gore zamjenik gradonačelnika Cetinja Marko Brnović .
Prijestonica će sjutra obilježiti Dan grada, a dočekuje ga sa ostvarenjem budžeta od skoro 97 odsto i planom da, prvi put u istoriji, budžet za 2024. godinu bude iznad 10 miliona eura, kazao je u razgovoru za Radio Crne Gore zamjenik gradonačelnika Cetinja Marko Brnović .


Prijestonica sljedeće godine rekonstruiše vodovodnu mrežu
Cetinje, foto: Filip Filipović/Adria

Za sljedeću godinu Brnovic najavljuje nastavak već započetih projekata rekonstrukcije vodovodne mreže, rješavanje pitanja otpadnih voda, unapređenje putne infrastrukture.

Ono što posebno izdvaja su projekti izgradnje hotela lokanda, sa izgradnjom podzemne garaže sa dvije etaže i uređenjem studentskog trga, uređenje gradskih parkova „13 jul“ i „Njegošev park“, ali i izgradnja nove sportske dvorane.

Brnović poručuje da će i dalje voditi računa o potrebama svih stanovnika Cetinja, ali i potrebama grada i kreirati sadržaje po mjeri građana.

RCG:Za funcionisanje grada i realizaciju projekata najvažnije su stabilne finansije.Kako ste zadovoljni ostvarenjem budžeta za ovu godinu?

Na početku bih napravio jasnu razliku između Budžetu Prijestonice i njegovog ostvarenja i kapitalnog budžeta, odnosno sredstava koja se shodno Zakonu o Prijestonici izdvajaju iz državnog budžeta za potrebe razvoja Prijestonice.Kada govorimo o našem budžetu mogu sa zadovoljstvom konstatovati da sve ono što smo planirali za 2023. godinu je u najvećoj mjeri realizovano i ostvareno.

Podsjetio bih vas da smo za 2023. godinu predložili najveći budžet do sada, za pola miliona veći nego 2022. godine, optimistično planirali sve vrste prihoda, sto je predstavljalo i određeni rizik, ali da smo dobro planirali i dobro radili u godini koja je na izmaku pokazuje i ostvarenje budžeta.

Dakle za 2023. godinu budžet je bio planiran na iznos od 8 miliona i 920 hiljada eura, a na današnji dan njegovo ostvarenje iznosi 96.84 odsto. Da bi građanima bilo jasnije da su napravljeni ozbilji rezultati i iskoraci dao bih uporedno podatak za 2022. godinu na isti ovaj dan.

Dakle, na današnji dan smo na realizaciji do 8 miliona i 210 hiljada eura dok smo 2022. godine imali milion i 330 hiljada eura manje nego ove godine, procentualno nekih 15 %.

RCG:U prethodnom periodu evidentna je bila lošija naplata potraživanja i mali prihodi od naplate poreza i taksi.Kakvo je sada stanje?

Kad govorimo o toj prihodnoj strani budžeta, naplata sopstvenih potraživanja je takođe nešto na što smo posebno ponosi, jer smo u ovom trenutku, posebno kada su u pitanju porezi, na preko 100 odsto od planiranog, a svakako posebnu zahvalnost dugujemo na trudu i radu zaposlenih u Upravi lokalnih javnih prihoda, ali svih drugim organima lokalne uprave.

Dao bih samo nekoliko podataka i napravio paralelu sa prethodnom godinom na isti ovaj period. Za ovu godinu prihodi od poreza planirani su na iznos od 2 miliona i 60 hiljada, a na 1.11. realizovano je skoro dva i po miliona eura odnosno 133,35 %.

Naplata svih vrsta taksi je u ovom trenutku je na 52 hiljade 969 eura od planiranih 72 hiljade, što je opet za nekih 10 hiljada eura više u odnosu na prethodnu godinu.

RCG:Da li ste već planirali budžet za iduću godinu i koji su prioriteti lokalne uprave?

Cilj je da iz godine u godinu budemo bolji, a da smo na dobrom putu jasno pokazuje budžet za 2024. godinu koji smo kreirali i koji ćemo predložiti do kraja ove godine,i nakon sprovedene zakonske procedure dostaviti odbornicima u našem parlamentu na usvajanje, za koji sam gotovo siguran da će dobiti jednoglasnu podršku.

Prvi put u istoriji Prijestonice preskočićemo cifru od 10 miliona i predložiti budžet oko 10 miliona i 900 hiljada eura. Ono što karakteriše ovaj budžet, pored izdvajanja sredstava za obezbjeđivanje redovnog poslovanja, rada i funkcionisanja organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi, javnih službi čiji je osnivač Prijestonica, jeste njegova društveno-socijalna komponenta, unapređenje socijalne i dječje zaštite kroz razvijanje servisa i pružanja podrške svim ranjivim kategorijama stanovništva.

Pored serevisa podrške OSI, djece bez roditeljskog staranja, vršnjačkog nasilja, prevencija narkomanije, izdvajanja za novorođenčad, besplatan prevoz đaka, uvodimo dva nova srevisa:medicinski potpomognuta oplodnja i besplatan vrtić za svu djecu.

Takođe, subvencije za podršku preduzetništvu i poljoprivredu, koje smo prvi put planirali budžetom za 2023. godinu, planirali smo u još većem iznosu za 2024. godinu i još dodatno planirali smo subvencije za najranjivije kategorije stanovništva u cilju pomoći u obezbjeđivanju osnovnih životnih potreba.Planirana su sredstva za novoformiranu JU „Centar za kulturu“, koji treba dodatno da unaprijedi kulturni život Prijestonice.

Ono na što smo posebno ponosni je sport i sportska infrastruktura u Prijestonici, koja je gotovo prije par godina bila pred gašenjem.

Opravdanost uloženih sredstava u sport posebno leži u činjenici da naši sportski kolektivi, čiji je osnivač ili suosnivač Prijestonica Cetinje broje preko 500 članova ,naših najmlađih sugrađana.

Sve što sam naveo govori da smo kreirali budžet po mjeri građana Prijestonice, pažljivo vodeći računa o njihovim potrebama i potrebama grada.

RCG:Prijestonicu opterećuju velika dugovanja iz prethodnih godina pa je u tom cilju Skupština Prijestonica donijela odluku da se uradi revizija poslovanja,kako bi se utvrdio tačan iznos duga ?Da li je završena revizija?

U toku 2022. godine imali smo dva sprovedena tenderska postupka za izbor ovlašćene revizorske kuće koja bi sprovela reviziju finansijskog poslovanja Prijestonice za period 2011-2021, međutim ni jedan ni drugi postupak nije bio uspješan.

O tome smo upoznali odbornike u lokalnom parlamentu i na jednoj od sjednica, mislim da je bila u junu mjesecu, dogovoreno je da gradonačelnik obrazuje posebnu komisiju, koja će biti sastavljena od predstavnika lokalne uprave i predstavnika svih partija koje participiraju u lokalnom parlamentu koja će izvršiti analizu finansijskog poslovanja i dati određene preporuke.

Ovih dana očekujemo da komisija počne sa radom i da ćemo na početku 2024. godine imati već prve rezultat.

RCG:Prijestonice dobija 1% državnog budžeta za infarstrukturne projekte ,ali u prethodnom periodu sav novac koji je bio namjenjen Cetinju nije iskoršten.Ipak u posljednje dvije godine desio se određeni pomak ,a posebno u ovoj godini. U kojoj mjeri je ostvaren Plan razvoja za 2023. godinu i šta je najvažnije što je planirano za narednu godinu?

Kada govorimo o kapitalnom budžetu, dakle sredstvima koja nas sleduju shodno Zakonu o Prijestonici, i njegovoj realizaciji, realizaciji projekata planiranih Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2023. godinu, već sada smo na 157 % realizacije kapitalnog budžeta, od čega je 63 % realizovano i plaćeno, dok je 94 % ugovoreno čija je realizacija u toku.

U odnosu na isti ovaj period od prošle godine realizacija je za neki 15 % veća, a u odnosu na 2021. godinu čak za 30 %. Sve govori ga će do kraja godine realizacija kapitalnog budžeta biti gotovo stoprocentna i da će svi oni projekti koji su planirani Programom biti realizovani ili biti započeta njihova realizacija.

Gotovo da ne postoji dio grada gdje se ne izvode određeni radovi, a ako krenemo od Bajica, završili smo drugu fazu rekonstukcije Bajičke ulice i započeta je treća završna faza i konačno će do proljeća ova saobraćajnica biti završena.

Potpisan je ugovor za rekonstrukciju vodvodne mreže u vrijednosti od milion eura koji podrazumijeva prvu fazu koja će upravo krenuti iz Bajica, rekonstruisane su brojne gradske saobraćajnice ili je njihova rekonstrukcija u završnoj fazi, uređeni brojni parking prostori i zelene površine, a do kraja godine će gotovo sva naselja dobiti dječja igrališta.

Završena je sanacija krovnog pokrivača Sportskog centra, zamjena krovnog pokrivača na dječjem vrtiću“ Zagorka Ivanović“ , adaptirana Ljetnja pozornica te završena izgradnja Trga na Njegušima.

Poslije višedecenijskih obećanja, potpisan je ugovor za rekonstrukciju dijela Vučedolske ulice, kanalisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od glavnog ponora do tunela Belveder sa sanacijom glavnog ponora.

Radovi na prvoj faza rekonstrukcije treba da krenu nakon imenovanja stručnog nadzora.Za sljedeću godinu imaćemo najveći kapitani budžet do sada, oko 9 miliona eura,a pored nastavka već započetih projekata rekonstrukcije vodovodne mreže, rješavanje pitanja otpadnih voda, unapređenje putne infrastrukture gradske i seoske, ono što posebno mogu da izdvojim jesu tri nova projekta čijom ćemo realizacijom imati višestruke benefite.

Ti projekti su -izgradnja hotela Lokanda, sa izgradnjom podzemne garaže sa dvije etaže i uređenjem studentskog trga,uređenje gradskih parkova „13 jul“ i „Njegošev park“ izgradnja nove sportske dvorane.

RCG :Višegodišnnji problem Cetinja je vodosnadbijevanje ,kako u gradu tako i na seoskom područiju .Što je tu moguće uraditi i kako dodatno oživjeti sela?

Ono što posebno raduje je činjenica da iz godine u godinu bilježimo sve veću zainteresovanost građana za povratak na selo, poljoprivrednu proizvodnju, stočarstvo, pčelarstvo, ali i razvoj novih biznisa u vodu seoskog turizma. Cijeneći ogroman potencijal koji imaju i Katunska i Riječka nahija,a u ovoj godini izdvojili smo rekordna sredstva u cilju unapređenja seoske infrastrukture.

Adaptirano je, rekonstruisano ili izgrađeno više do 35km putne infrastrukture i uloženo do sada samo u ovoj godini oko milion i 300 hiljada eura, a do kraja godine ćemo utrošiti još dodatnih 500 hiljada eura. Tokom 2023.godine kroz Program podsticanja projekata u vodoprivredi koji donosi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije podržan ni jedan projekat.

U toku je izgradnja vodovoda u selima Ceklin, Rvaši, Gornji i Donji Pipac, Obzovica i Strugari. Tokom 2024.godine očekujemo da neće izostati porška Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kako bi se nastavilo sa započetim radovima i da će mještani ovih područja dobiti vodu u svim domaćinstvima.

Trudili smo se da u najvećoj mogućoj mjeri izađemo u susret zahtjevima građana, ali ono što mogu da kažem jeste da ćemo iz kapitalnog budžeta za 2024. godinu posebna sredstva izdvojiti za unapređenje vodovodne infrastrukture na seoskim područjima.

RCG:Evidentan je odliv stanovništva,posebno mladih koji sve više odlaze iz grada.Da li imate plan kako da to zaustavite?

Definitivno tema koja zabrinjava i koja zahtijeva posebnu pažnju, ne samo nas u Prijestonici, već svih drugih opština i generalno države, jer ovo nije problem lokalnog karaktera, već cijele države, ne odlaze mladi samo iz Prijestonice, već iz svih drugih gradova.

Problem zahtijeva posebnu intervenciju i strategiju države, jer bez pomoći države teško može bilo koja opština samostalno riješiti ovaj problem.Ono što mogu reći kada je Prijestonica u pitanju, u prethodne dvije godine, posvetili smo posebnu pažnju na kreiranju novih javnih politika koje imaju za cilj valorizaciju potencijala i dinamičniji ekonomski rast i razvoj.

Prvi korak na tom putu bilo je kreiranje privlačnog poslovnog ambijenta za potencijalne investitore. Kroz definisanje pravnog okvira i usvajanja paketa stimulativnih mjera, izradu planske dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izgradnjom putne infrsatrukture kreiran je atraktivan poslovni ambijent koji Prijestonicu čini prepoznatljivom i privlačnom destinacijom za investiranje i otvaranje novih radnih mjesta. Na predlog lokalne uprave Skupština Prijestonice Cetinje donijela je izmjene i dopune Odluke o načinu i postupku davanju u zakup poslovnih prostora čime smo dodatno stimulisali potencijalne investiture za investiciona ulaganja na teritoriji Prijestonice Cetinje, posebno kada je u pitanju poslovna zona “Obod”.

Znate da smo potpisali ugovor o dugoročnom zakupu dvije hale u poslovnoj zoni obod, sa ukrajinskom firmom, koja predviđa otvaranje 20 novih radnih mjesta.

Nezahvalno je izlaziti u javnost sa informacijama, dosta stvari treba da se urade i poklope da bi došlo do realizacije određene investicije, ali ono što mogu reći u toku su ozbiljni pregovori sa jednom jako ozbiljnom inostranom firmom, velike su šanse za uspostaljanje poslovne saradnje, koja će već u prvoj godini podrazumijevati otvaranje oko 30 novih radnih mjesta. Očekujem da ćemo do kraja godine imati sve informacije i moći da upoznamo javnost o čemu se konkretno radi, ali opet kažem jako smo oprezni kad su ove stvari u pitanju, i ne želimo nista da obećavamo dok sve detalje ne dogovorimo.

Završena je izgradnja pristupnog puta na lokaciji Zagrablje koji će poslovnu zonu “Zagrablje” povezati sa glavnom saobraćajnicom i omogućiti prostup nepokretnostima u vlasništvu Prijestonice Cetinje, čija je ukupna površina oko 2 miliona m2, gdje je, između ostalog započeta izgradnja Azila za napuštene kućne ljubimce, reciklažno dvorište i niz drugih sadržaja.

Sprovedena je kompletna procedura i završena izrada Analize opravdanosti Javno privatnog partnertva za izgradnju hotela Lokanda, sa izgradnjom podzemne garaže i uređenjem studentskog trga. Do kraja ovog mjeseca očekujemo dobijanje svih potrebnih saglasnosti čime stvaramo sve pretpostavke da već na početku 2024. godine raspišemo tenderski postupak za izbor privatnog partnera.

Po prvi put smo kreirali podsticaje za proizvodnju i pružanje usluga, u iznosu od 100 hiljada eura, čija je implementacija u toku, kroz tri mjere podrške (podrška startup biznisima, podrška ženskom preduzetništvu i podrška programima iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja).

Posebnu pažnju posvećujemo unapređenju turističke ponude grada, a posebno manifestacionom turizmu, kao posebnom obliku turističkih kretanja. Organizacijom brojnih manifestacija uspjeli smo da unaprijedimo turističku ponudu, povećamo broj gostiju, što je imalo višestruke benefite na lokalnu privredu.

Posebno smo ponosni na “Novogodišnju priču”, koju smo prošle godine prvi put organizovali, koja je prevazišla sva naša očekivanja, intezivno radimo na pripremi i ovogodišnjeg bazara, koji će duže trajati i koji će kada je program u pitanju biti bogatiji i sadržajniji.

Na kraju, iako je državni projekat ne treba zanemariti potencijal koji žičara Kotor-Lovćen ima za Prijestonicu.

Intezivno radimo na nastavaku izgradnje žičare do Ivanovih korita i konačno do Cetinja, a upoznali smo o značaju tog projekta i predsjednika države te Vladu, i očekujemo pomoć države u realizaciji ove kapitalne investicije za Prijestonicu ali i za državu.

 
 
 


Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci