Skip to main content

Romi i Srbi najčešće mete govora mržnje

Romi i Srbi najčešće mete govora mržnjeRomi i Srbi najčešće mete govora mržnje

U tom dokumentu se pozivaju na istraživanje koje je uradio Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), prema kojem 22,2 odsto građana smatra da su govoru mržnje najizloženiji muslimani, 20,3 odsto da su to Albanci, dok u najmanjoj mjeri smatraju da su govoru mržnje izloženi katolici.

Prema istraživanju “Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori 2020”, Romi i Egipćani predstavljaju najdiskriminisaniju društvenu grupu, dok je diskriminacija po osnovu nacionalnosti prisutna na nivou od 11,4 odsto, a po osnovu vjeroispovijesti na nivou od 13,2 odsto.

– Ovdje treba ukazati i da diskriminaciju na nacionalnoj osnovi češće navode građani dobi od 18 do 29 godina, dok je rjeđe uočavaju stariji od 60 godina – navodi se u izvještajima koje je usvojila i Vlada.

Kada je riječ o politikama zapošljavanja, većina građana smatra da su politike zapošljavanja u Crnoj Gori diskriminatorne prema pripadnicima nacionalnih manjina.

– Preciznije, 58 odsto se slaže sa ovim stavom, dok suprotno misli nešto više od trećine građana. Kao što je slučaj dugi niz godina, građani percipiraju Rome kao najugroženiju grupaciju i u ovoj oblasti. Diskriminacija Roma i Egipćana je izražena i u oblasti obrazovanja (31,1 odsto), kulture (33,3 odsto), rada javnih službi (30,7 odsto) i u oblasti zdravstvene zaštite (25,8 odsto). Diskriminacija u oblasti rada javnih službi i kulture je u značajnoj mjeri prisutna i kada je u pitanju nacionalna pripadnost, odnosno vjeroispovijest crnogorskih građana, dok je manje prisutna u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite – navodi se u izvještajima.

Sve će to strategija riješiti

Kao odgovor na evidentnu prisutnost diskriminacije prema Romima i Egipćanima i kao izraz kontinuiteta javnih politika u ovoj oblasti, Vlada Crne Gore je 2021. godine donijela Strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021–2025. Strategija adresira pitanje diskriminacije romske i egipćanske populacije i shodno tome planira da radi na smanjenju diskriminacije i etničke distance prema Romima i Egipćanima, kao i da umanji govor mržnje koji je izražen.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci