Skip to main content

POTREBNA POMOĆ PREDSTAVNIKA VLASTI

Šćekić: Kroz unapređenje zakonskih okvira dužni smo stvoriti bolji ambijent za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju

Šćekić: Kroz unapređenje zakonskih okvira dužni smo stvoriti bolji ambijent za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju


Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, sastao se sa predstavnicima Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – ,,NARDOS”.
Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, sastao se sa predstavnicima Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – ,,NARDOS”.


Šćekić: Kroz unapređenje zakonskih okvira dužni smo stvoriti bolji ambijent za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju

Na sastanku predstavnici ,,NARDOS-a” upoznali su potpredsjednika Ščekića, koji je i predsjednik Savjeta za prava djeteta, o problemima sa kojim se suočava njihovo udruženje.

Predsjednik NARDOS-a istakao je istorijat postojanja i važnost Asocijacije, čemu svjedoče godine postojanja i broj članova roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju, kao i misiju Asocijacije kroz doprinos uključivanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju u društvenu i radnu sredinu podrškom razvoju usluga socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, jačanja porodice, kao i podizanje nivoa svijesti društva o njihovim pravima i mogućnostima.

Šćekić se saglasio da se mora posvećenije i kvalitetnije pristupiti zastupanju prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nacionalnom nivou kako bi se unaprijedila saradnja sa resornim ministarstvima i institucijama, koje na pomebutom nivou rade na unapređenju statusa djece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Predstavnici Asocijacije su takođe napomenuli važnosti njihovog djelovanja o čemu svjedoče njihova učestvovanja u pripremama i otvaranju Dnevnih centara, kao i to da su dali veliki doprinos dobrom funkcionisanju samog servisa podrške, te istakli servise podrške funkcionisanja, kao što su: dnevni i poludnevni boravci, fizikalna, defektološka i okupaciona terapija, saradnici-asistenti za pomoć, psihološka podrška roditeljima, edukativno-kreativne radionice.

Šćekić je zaključio da je pomoć predstavnika vlasti potrebna organizacijama koji se isključivo bave servisima podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, te i da će kroz Savjet za prava djeteta inicirati sve teme i predočiti probleme sa kojima se susreću ova udruženja i korisnici, te i kroz unapredjenje zakonskih okvira pomoći u stvaranju boljeg sveukupnog ambijenta.

Sastanku su pored predsjednika NARDOS-a Knežević Sava, prisustvovali i Dujović Svetlana izvršna direktorica, Sabra Decević predsjednica UO ,,Decević”, Milenko Đurišić predsjednik NVU ,, Staze” i savjetnica u kabinetu potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade, Sanja Jokić.

 

 Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci