Tužilaštvo sele u staru zgradu Vlade

Tužilaštvo sele u staru zgradu Vlade


Vlada je danas Usvojila Informaciju o potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog tužilaštva, Višeg tužilaštva u Podgorici i Specijalnog policijskog odjeljenja. Tako se u tu namjenu daje na korišćenje stara zgrada Vlade.
Vlada je danas Usvojila Informaciju o potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog tužilaštva, Višeg tužilaštva u Podgorici i Specijalnog policijskog odjeljenja. Tako se u tu namjenu daje na korišćenje stara zgrada Vlade.


Tužilaštvo sele u staru zgradu Vlade
Stara zgrada Vlade

Kako se navodi u saopštenju, Vlada je na sjednici utvrdila Urbanističko tehničke uslove za izgradnju objekta socijalnog stanovanja – Dječija kuća, u  Tološima, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica.

„U skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti projekat je predviđen za uslugu smještaja koja podrazumijeva, između ostalog, i boravak korisnika u prihvatilištu – skloništu. Istaknuto je mišljenja da će osnivanje usluge prihvatilišta – skloništa biti od izuzetne važnosti i koristi, imajući u vidu da se kao država svakodnevno susrećemo sa velikim brojem izazova usljed nedostatka usluga za podršku djeci i porodicama u riziku“, navodi se u saopštenju.

Vlada usvojila ponudu Crnogorskog elektroprenosnog sistema

Na sjednici usvojena je Informacija o otuđenju sopstvenih akcija, kao i kupovini akcija od strane većinskog vlasnika Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica.

„U Informaciji se navodi da je Vlada usvojila ponudu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica u vezi otkupa i kupovine 550.047 sopstvenih akcija ovog društva, saglasno prosječnoj cijeni utvrđenoj Pravilima o načinu trgovanja blokom akcija, na dan izvršenja transakcije kupovine akcija. Podržavajući uvećanje državnog kapitala po ovom osnovu, Vlada je za kupovinu sopstvenih akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica opredijelila 489.881,50 eura iz tekuće budžetske rezerve“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovedenim aktivnostima u postupku izbora snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca električne energije za period 2023-2025. godine i donijela Odluku o izboru snabdjevača za 2023, 2024. i 2025. godinu.

„Nakon sprovedenog javnog postupka, za Snabdijevača je izabrana „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić. U skladu sa odredbama Zakona o energetici propisana je obaveza izbora Snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca koji vrši snabdijevanje električnom energijom domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva priključenih na distributivne sisteme električne energije na 0,4 kV, koji bez svoje krivice ostanu bez snabdjevača ili ugovora o snabdijevanju, odnosno one koji izaberu snabdijevanje preko snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca; kao i ranjive kupce koji su zdravstveno i socijalno ugroženi“, navodi se u saopštenju.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije
Adria TV

Adria Management Services