Skip to main content

Inspekcija u Višem sudu

Upitna slučajna raspodjela predmeta, moguće preispitivanje odgovornosti Borisa Savića

Upitna slučajna raspodjela predmeta, moguće preispitivanje odgovornosti Borisa Savića


Pravosudna inspekcija izvršila vanredni inspekcijski nadzor u podgoričkom Višem sudu i dala mišljenje da usmeni nalozi bilo kog predsjednika suda u pogledu dodjele predmeta, kojima se zaobilazi slučajna dodjela, ugrožava osnovna prava na tzv. „prirodnog sudiju“ koje je zagarantovano Ustavom i međunarodnim konvencijama. To se navodi u zaključku inspekcije, koju je naložilo Ministarstvo pravde.
Pravosudna inspekcija izvršila vanredni inspekcijski nadzor u podgoričkom Višem sudu i dala mišljenje da usmeni nalozi bilo kog predsjednika suda u pogledu dodjele predmeta, kojima se zaobilazi slučajna dodjela, ugrožava osnovna prava na tzv. „prirodnog sudiju“ koje je zagarantovano Ustavom i međunarodnim konvencijama. To se navodi u zaključku inspekcije, koju je naložilo Ministarstvo pravde.


Upitna slučajna raspodjela predmeta, moguće preispitivanje odgovornosti Borisa Savića
Savić

Ministar pravde će, dodaje se, o svemu obavijestiti v.d. predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore u cilju eventualnog pokretanja postupka za uvrđivanje odgovornosti predsjednika Višeg suda u Podgorici pred Sudskim savjetom, u skladu sa zakonom.

Pravosudna inspekcija je, postupajući po Rješenju ministra pravde donijetog na osnovu predloga vršioca dužnosti predsjednice Vrhovnog suda, izvršila vanredni inspekcijski nadzor u Višem sudu u Podgorici, prilikom čega je provjeravana slučajna raspodjela predmeta.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, utvrđeno je da je predsjednik suda donio Godišnji raspored poslova kojim je definisan raspored sudija koje postupaju u krivičnim odjeljenjima i sudskim vijećima, kao i da je mijenjao taj raspored, što je sve dostavljeno administratoru pravosudno-informacionog sistema (PRIS).

Navodi se da je ustanovljeno da je predsjednik suda izdavao usmeni nalog svom stručnom saradniku koji je administrator PRIS-a, a koji na osnovu naloga ažurira Plan raspodjele, što utiče na algoritam slučajne raspodjele.

“Ovakav način ažuriranja plana raspodjele na osnovu naloga predsjednika suda ostavlja mogućnost da se utiče na izbor određenog sudije iz Upisnika ili da se određenom sudiji ne dodijeli predmet slučajnom raspodjelom”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je utvrđeno da postoji istorijat izmjena Plana raspodjele u PRIS-u, u kojem je vidljiv datum izmjene spiska sudija iz Upisnika i procenat njihovog umanjenja, ali se ne unose podaci ko je inicirao izmjenu Plana raspodjele i koji je razlog za izmjenu.

“Utvrđeno je da u PRIS-u nije data mogućnost da se izbor članova Vijeća vrši metodom slučajne raspodjele. Iz tog razloga, utvrđeno je da se samo postupajući sudija bira metodom slučajne raspodjele, a zatim on bira ostale sudije koje će biti članovi Vijeća”, precizira se u saopštenju.

Kako se dodaje, utvrđeno je da sastav tog Vijeća nije stalan i da dolazi do odstupanja u odnosu na sastav utvrđen Godišnjim rasporedom poslova, što je potvrđeno i kroz usmenu komunikaciju sa predsjednikom Višeg suda.

Iz Ministarstva su kazali da je u slučajevima kada dolazi do odstupanja u sastavu Krivičnog vijeća u odnosu na sastav koji je utvrđen Godišnjim rasporedom poslova, utvrđeno da je predsjednik suda na osnovu sopstvene procjene birao članove Vijeća.

“Ministarstvo pravde je mišljenja da je navedenim postupanjem dovedena u pitanje slučajna raspodjele predmeta, odnosno delegiranje sudija u vijećima, što je zakonska obaveza i pravilo, a uvedena je praksa da predsjednik suda sam odlučuje o sastavu vijeća što ostavlja mogućnost za eventualne zloupotrebe”, navodi se u saopštenju tog Vladinog resora.

Kako se ističe, jedna od mogućih zloupotreba, odnosno primjer kada je isključena slučajna dodjela, odnosi se i na formiranje vijeća u predmetu u kom je optužena Medenica.

“Utvrđeno je da je kroz sistem slučajne dodjele predmeta iz vijeća izuzet predsjednik suda, Boris Savić u predmetu Kv-S 482/22 kojim se odlučivalo o produženju pritvora iz razloga što je u istom predmetu postupao u istrazi i donio Naredbu o pretresu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je iz istog razloga izuzet i drugi član vijeća sudija, Dragoje Jović koji je u istrazi donio Rješenje o određivanju pritvora, dok je treći član vijeća sudija, Vesna Pean od 16. do 21. oktobra prošle godine, kada se odlučivalo o produženju pritvora, bila odsutna zbog prisustva seminaru u Turskoj.

Iz Ministarstva su ocijenili da usmeni nalozi bilo kog predsjednika suda u pogledu dodjele predmeta, odnosno formiranja vijeća, a kojim se zaobilazi slučajna dodjela istih, ugrožava osnovna prava na takozvanog „prirodnog sudiju“ koje je zagarantovano Ustavom i međunarodnim konvencijama.

“Zbog svega navedenog, ministar pravde će o svemu obavijestiti v.d. predsjednice Vrhovnog suda u cilju eventualnog pokretanja postupka za uvrđivanje odgovornosti predsjednika Višeg suda u Podgorici pred Sudskim savjetom, u skladu sa zakonom”, zaključuje se u saopštenju.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci