Skip to main content

vLADA CRNE GORE

Usvojen set kratkoročnih mjera za suzbijanje nasilja među djecom i mladima

Usvojen set kratkoročnih mjera za suzbijanje nasilja među djecom i mladima


Savjet za prava djeteta je, na danas održanoj drugoj sjednici kojom je predsjedavao premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, usvojio Set mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima 2023.
Savjet za prava djeteta je, na danas održanoj drugoj sjednici kojom je predsjedavao premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, usvojio Set mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima 2023.


Usvojen set kratkoročnih mjera za suzbijanje nasilja među djecom i mladima
Foto: Vlada

„Iako je država preduzela važne korake u unapređenju svojih institucionalnih, zakonodavnih i administrativnih kapaciteta kako bi se osiguralo poštovanje i zaštita prava djece, na sjednici je istaknuto da ova Vlada prepoznaje da i dalje postoji potreba za efikasnim odgovorom na izazove nasilja nad i među djecom, adolescentima i mladima“, saopšteno je iz Savjeta za prava djeteta.

Stoga je, na osnovu zaduženja sa prethodne hitne sjednice Savjeta, te pristiglih komentara, sugestija i ideja, kao i sprovedenih konsultacija sa različitim stranama, uključujući partnere iz UNICEF-a, koncipiran set mjera.

One podrazumijevaju razvoj i unapređenje strateškog okvira za prevenciju i zaštitu djece u slučajevima nasilja, finansiranje i monitoring; povećanje dostupnosti stručne podrške unutar školskih eskosistema za prevenciju, suzbijanje i djelovanje u slučajevima nasilja; osnaživanje sektora socijalne i dječje zaštite za efikasnu koordinaciju zaštite djece od nasilja; unapređenje sistema prevencije i zaštite zdravstvene dobrobiti djece, podrške mentalnom zdravlju djece i mladih i žrtvama nasilja; obezbjeđivanje veće dostupnosti pravosuđa po mjeri djeteta; unapređenje društvene akcije za kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz kreativne, sportske i naučne programe za djecu i adolescente; unapređenje zaštite djece u korišćenju elektronskih i digitalnih medija i unapređenje djelovanja sektora policije u cilju prevencije i suzbijanja nasilja među i nad djecom i mladima.

Savjet se, kako je saopšteno, rukovodio ciljem da se, do donošenja strateških dokumenata čija izrada je u toku, osmisle mjere kratkoročnog djelovanja i najkasnije do početka naredne školske godine stvori ambijent u kojem se djeca osjećaju sigurno i bezbijedno, te snažnije doprinese ostvarivanju kvalitetnih uslova za njihov rast i razvoj, prije svega u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali i šire.

„Paket kratkoročnih mjera ne zamjenjuje niti umanjuje značaj kreiranja dugoročnih sistemskih rješenja od kojih su neka i obuhvaćena predloženim paketom mjera, već doprinosi njihovom kontinuiranom ostvarivanju. Dokumentom se direktno prepoznaju one institucije sistema koje moraju intenzivirati napore unutar svojih nadležnosti, te identifikuju situacije u kojima je neophodno unaprijediti međuresornu i međusektorsku saradnju, kako bi se doprinijelo kreiranju održivog sistema u kojem se potrebe djece pravovremeno prepoznaju i smisleno adresiraju, te ostvarivanje dječjih prava dostiže svoj puni potencijal“, objašnjeno u saopštenju.

Na sjednici je usvojen i Poslovnik o radu Savjeta, a razgovaralo se i o Garancijama za djecu za finansiranje kroz IPA III Operativni program za period 2025-2027.

Pored ostalog, zadužen je Sekretarijat Savjeta da nastavi intenzivnu saradnju sa zainteresovanim nevladinim organizacijama i stručnjacima iz oblasti dječjih prava i zaštite prava djeteta, kao i da formira radnu grupu koja bi pružala ekspertsku podršku radu Savjeta.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci