Skip to main content

TO TRAŽI JAVNOM NABAVKOM

Vlada plaća vozilo s vozačem u inostranstvu 50.000 eura

Vlada plaća vozilo s vozačem u inostranstvu 50.000 eura


Za iznajmljivanje vozila s vozačem u inostranstvu, Generalni sekretarijat Vlade (GSV) opredijelio je 50.000 eura sa PDV-om. Uslugu iznajmljivanja vozila s vozačem GSV traži javnom nabavkom s periodom važenja ugovora od godinu dana.
Za iznajmljivanje vozila s vozačem u inostranstvu, Generalni sekretarijat Vlade (GSV) opredijelio je 50.000 eura sa PDV-om. Uslugu iznajmljivanja vozila s vozačem GSV traži javnom nabavkom s periodom važenja ugovora od godinu dana.


Vlada plaća vozilo s vozačem u inostranstvu 50.000 eura
Ilustracija, Foto: Freepik

GSV traži limo servis premijum kategorija vozila s maksimalno 4+1 sjedište i iznajljivanje vozila sa 7+1 sjedište.

“U skladu sa članom 87 stav 7 Zakona o javnim nabavkama, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, te se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa prethodno navedenim, ugovor o javnoj nabavci sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se na 12 mjeseci od dana zaključivanja istog ili do potrošnje opredijeljenih finansijskih sredstava, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponuđača. S obzirom na to da nije moguće definisati tačne destinacije za koje će se ukazati potreba za uslugom, naručilac zadržava pravo da zavisno od planiranih aktivnosti i službene potrebe zahtijeva uslugu u sklopu opšte određene destinacije”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

U javnoj nabavci objavljenoj u ponedjeljak, precizirano je da cijenu ponude za predmetne usluge čini vrijednost koju naručilac plaća za usluge agencije bez uračunatog PDV-a, a procijenjena vrijednost javne nabavke sadrži i iznos koji je naručilac predvidio za plaćanje cjelokupne usluge, jer u momentu sačinjavanja tenderske dokumentacije i dostavljanja ponude nije moguće uvrstiti cijene najma vozila koje su promjenjive i zavise od više faktora. Javnom nabavkom je definisan iznos od 41.322,31 euro za uslugu i 8.677,69 eura za PDV.

Ponuđač je u obavezi da u okviru ponude dostavi izjavu kojm garantuje da će uslugu vršiti na način što će kompaniju čija se vozila koriste za izvršenje usluge angažovati posredstvom predstavništva Crne Gore u predmetnoj državi posjete (ambasade, konzulata, misije i slično), na način da će od predstavništva Crne Gore zatražiti predlog kompanije čija vozila će se koristiti za najam i preuzeti dalje aktivnosti sa navedenom kompanijom.

“Ponuđač je dužan da sam ostvari komunikaciju sa predstavništvima Crne Gore u inostranstvu za potrebe realizacije usluge. Izuzetno, ukoliko ponuđač ne dobije predlog kompanije za najam vozila u državi posjete od strane predstavništva Crne Gore, sam će pristupiti izboru kompanije i rezervaciji najma vozila u predmetnoj državi”, precizirano je u tenderskoj dokumentaciji.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci