Skip to main content

UNIVERZITET CRNE GORE

Za upis na Muzičku akademiju u novoj studijskoj godini predviđeno 28 mjesta

Za upis na Muzičku akademiju u novoj studijskoj godini predviđeno 28 mjesta


Za upis na Muzičku akademiju Univerziteta Crne Gore u novoj studijskoj 2024/2025. godini predviđeno je ukupno 28 mjesta za nove studente.
Za upis na Muzičku akademiju Univerziteta Crne Gore u novoj studijskoj 2024/2025. godini predviđeno je ukupno 28 mjesta za nove studente.


Za upis na Muzičku akademiju u novoj studijskoj godini predviđeno 28 mjesta
Foto: Fejsbuk

Muzička akademija nudi dva osnovna studijska programa: Izvođačke umjetnosti, sa 20 mjesta i Opšta muzička pedagogija, sa osam mjesta. Unutar programa Izvođačkih umjetnosti, studenti mogu birati između modula Koncertni izvođač i Pedagoški modul. Program Opšte muzičke pedagogije nudi module Metodika nastave solfeđa i opšte muzičke pedagogije te Metodika stručno teorijske nastave.

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili gimnaziju ili srednju muzičku školu. Izuzetno, na Akademiju se može upisati i kandidat bez završene srednje škole, ukoliko položi prijemni ispit. Prijemni ispit je obavezan za sve kandidate i uključuje provjeru individualnih sposobnosti za izvođaštvo, kao i teorijskih i praktičnih znanja. Svi kandidati polažu eliminatorni test iz Teorije muzike. Detaljnije informacije o prijemnim ispitima dostupne su u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.

Praktična nastava se organizuje u saradnji sa nižim i srednjim muzičkim školama, opšteobrazovnim školama, kulturnim centrima, te u Muzičkom centru Crne Gore. Svršeni studenti Muzičke akademije imaju širok spektar mogućnosti za zapošljavanje. Muzička akademija distribuira gotovo cijelokupni kadar koji se tiče muzičke umjetnosti u Crnoj Gori.

Bez profesora i studenata ove Akademije, nezamislivo je postojanje muzičke scene i institucija. Mnogi muzički projekti u Crnoj Gori u posljednjih 40 godina realizovani su uz pomoć kadrova s Akademije.

Iako postoji prostor za daljnje uključivanje studenata i profesora u rad Crnogorskog simfonijskog orkestra i drugih obrazovnih i kulturnih ustanova, studenti Akademije imaju potencijal da značajno doprinesu razvoju umjetničke muzike u zemlji i šire.

Pod okriljem Univerziteta Crne Gore, koji ove godine slavi 50 godina rada i postojanja, Muzička akademija je ušla u njegov sastav 1980. godine, kao jedan od fakulteta, u tadašnjem Titogradu, da bi tri godine kasnije njeno sjedište bilo premješteno na Cetinju, u zgradu bivšeg Engleskog poslanstva.

Smještena u srcu prijestonice Cetinja, Muzička akademija predstavlja integralni dio crnogorskog identiteta. Već decenijama, Akademija edukuje visokokvalitetne, kreativne i međunarodno kompetitivne profesionalce koji oblikuju kulturnu scenu Crne Gore. Svojim radom doprinosi kontinuitetu muzičkog stvaralaštva i naučne misli o muzičkoj umjetnosti, formirajući kadrove koji imaju značajan uticaj na kulturnu scenu, ne samo u Crnoj Gori, već i šire.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci