• Vijesti
  • Ekonomija
  • CEZAP: Sud utvrdio da je CKB banka povrijedila prava potrošača naplatom naknade za odobrenje kredita 

Dobili spor

CEZAP: Sud utvrdio da je CKB banka povrijedila prava potrošača naplatom naknade za odobrenje kredita 

CEZAP: Sud utvrdio da je CKB banka povrijedila prava potrošača naplatom naknade za odobrenje kredita 


Osnovni sud u Podgorici donio je presudu po kolektivnoj tužbi (tužba za zaštitu kolektivnih interesa potrošača) pokrenutoj u Crnoj Gori, kojom je utvrđeno da je Crnogorska komercijalna banka (CKB) ponovo povrijedila kolektivna prava potrošača, saopštili su danas iz Centra za zaštitu potrošača (CEZAP).
Osnovni sud u Podgorici donio je presudu po kolektivnoj tužbi (tužba za zaštitu kolektivnih interesa potrošača) pokrenutoj u Crnoj Gori, kojom je utvrđeno da je Crnogorska komercijalna banka (CKB) ponovo povrijedila kolektivna prava potrošača, saopštili su danas iz Centra za zaštitu potrošača (CEZAP).


CEZAP: Sud utvrdio da je CKB banka povrijedila prava potrošača naplatom naknade za odobrenje kredita 
Ilustracija

Kako ističu, utvrđeno je da je ta banka postupala suprotno članu 102 Zakona o zaštiti potrošača.

“Utvrđuje se, da je tužena povredila član 102 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača određujući naknadu za odobrenje kredita u iznosu od jedan odsto do 1,7 odsto iznosa odobrenog kredita, čime je ujedno povrijedila kolektivna prava potrošača. Zabranjuje se tuženoj da u ugovorima koje nudi potrošačima određuje naknadu za odobrenje kredita u procentu, zavisno od iznosa kredita koji se odobrava, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude. Tuženoj se zabranjuje takvo ili slično postupanje ubuduće”, navodi se u presudi Osnovnog suda, a prenose iz CEZAP-a.

Presuda je donijeta 18. novembra, po tužbi koju je ta nevladina organizacija, preko svog punomoćnika – advokata Miloša Vukčevića, podnijela u novembru prošle godine.

Prema tužbi CEZAP-a, CKB je narušila kolektivne interese i prava potrošača (postojećih i potencijalnih klijenata) jer svojom Listom uslova za kredite za fizička lica predviđa da je potrošač dužan da plati naknadu (proviziju) za obradu kredita u iznosu od jedan do 1,7 odsto od ukupnog iznosa kredita, zavisno od togakoja vrste kredita je u pitanju.

„Time, po Osnovnom sudu u Podgorici, iako CEZAP načelno nije sporio da banka ima pravo da naplati naknadu za obradu kredita, CKB banka određuje ovu naknadu u Listi uslova za kredite za fizička lica na način koji je suprotan načelu transparentnosti i to u mjeri da takve odredbe kod ugovora o kreditu predstavljaju nepoštenu ugovornu odredbu u smislu člana 102 Zakona o zaštiti potrošača, budući da, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, dovodi do neravnoteže u pravima i obavezama ugovornih strana na štetu potrošača“, dodaju u CEZAP-u.

Sud je u obrazloženju presude, između ostalih važnih elemenata, našao da je tužbeni zahtjev osnovan jer banka mora omogućiti potrošaču da iz cjelokupnog ugovora razumno shvati prirodu stvarno pruženih usluga, čime će mu se takođe omogućiti da može provjeriti postoji li preklapanje među različitim naknadama ili među uslugama za koje se one naplaćuju, ističući da u konkretnom slučaju potrošači nisu od strane tužene transparetno bili upoznati koje su im stvarno pružene usluge i koji su nastali troškovi prilikom obrade kredita.

Sud je takođe ukazao da CEZAP osnovano ukazuje šta sve podrazumijeva navedena naknada, da isto predstavlja pokazatelj postojanja sumnje u pogledu strukture troškova i stvarno pruženih usluga povodom kojih su nastali troškovi, odnosno da isti pored navedenih troškova obrade kredita obuhvata i neke dodatne troškove koji nisu suštinski u vezi sa inicijalnom radnjom kojom se započinje kreditni proces, a na šta je ukazala i sama tužena prilikom iscprne analize troškova neophonih za obradu kredita.

U CEZAP-u ističu da takvo viđenje suda ne treba da čudi.

„Jer među brojnim iz iscrpne analize same CKB banke, koje je CEZAP naročito problematizovao su i: troškovi upoznavanja klijenta s kreditnim proizvodom, troškovi procesa procjene kreditne izloženosti, rezervacije za potencijalne gubitke, vođenja kreditnog dosjea, troškove zakupa prostora za arhiviranje dokumentacije, izgradnja i održavanje IT infrastrukture, kao i dr). Stoga je u postupku istaknuto od strane tužioca da bi npr. ‘upoznavanje klijenta s kreditnim proizvodom’ trebala da bude predugovorna aktivnost koja prethodi odobravanju kredita i koja bi trebala da se sprovodi bez obzira na to je li kredit odobren ili ne. U suprotnom, ako se troškovi ‘upoznavanja klijenta s kreditnim proizvodom’ zaista naplaćuju kroz ovu naknadu, postavlja se pitanje na koji se način ti troškovi naplaćuju od onih klijenata koji su nakon tog inicijalnog upoznavanja odustali od kredita, odnosno odlučili da ga podignu kod nekog od konkurenata tužene“, navode iz CEZAP-a.

Stoga je, dodaju, sud i došao do zaključka da „potrošač plaća naknadu, a da nije siguran da li ista odgovara stvarno pruženim uslugama, odnosno preuzima obavezu, a da nije siguran da li je u obavezi da preuzme istu“ u čemu se i ogleda nesiguran pravni položaj potrošača.

„Ovakvo postupanje CKB banke je, prema presudi, u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača i Direktivom 92/13/EEZ o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima, koja je u potpunosti preuzeta u crnogorsko zakonodavstvo, ali i praksi Suda pravde EU, uključujući najrecentnije odluke kojima se u ovoj presudi vodio i Osnovni sud u Podgorici“, kažu u CEZAP-u.

I Vrhovni sud je, podsjećaju, 27. oktobra takođe donio rešenje kojim je odbacio zahtjev CKB banke za reviziju presude Višeg suda od oktobra 2021. godine, kojom je ta banka „nađena da je takođe prekršila kolektivna prava potrošača“, tada u vezi sa drugom naknadom – za prijevremenu otplatu kredita.

Iako se radi o prvostepenoj presudi, iz CEZAP-a su istakli njen značaj, s obzirom na zastupljenost te naknade u ugovorima svih banaka u Crnoj Gori i njenu novčanu vrijednost.

„Ali i s obzirom na to da crnogorski sudovi ovim putem već sada iskazuju punu spremnost za punu primjenu pravne tekovine EU u Crnoj Gori, čime naši građani mogu uživati ista prava kao i građani EU“, zaključuju u CEZAP-u.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije
Adria TV

Adria Management Services