Skip to main content

PROJEKAT MOJA eKOMORA

Digitalna transformacija poslovanja PKCG

Digitalna transformacija poslovanja PKCG


Digitalna transformacija poslovanja Privredne komore (PKCG), kroz projekat Moja eKomora, imaće jak multiplikativni efekat na poslovanje preduzeća kroz niz usluga koje će štedjeti njihove resurse, unapređujući nivo digitalne pismenosti zaposlenih.
Digitalna transformacija poslovanja Privredne komore (PKCG), kroz projekat Moja eKomora, imaće jak multiplikativni efekat na poslovanje preduzeća kroz niz usluga koje će štedjeti njihove resurse, unapređujući nivo digitalne pismenosti zaposlenih.


Digitalna transformacija poslovanja PKCG

Iz PKCG su kazali da je u toku realizacija aktivnosti na projektu Moja eKomora, čijom implementacijom ta privredna asocijacija potvrđuje spremnost, ne samo da prati, već da bude i sudionik savremenih koncepata koje nameće Industrija 4.0.

“Digitalna transformacija poslovanja Komore, pored unapređenja efikasnosti i efektivnosti rada same institucije unutar internih procesa kroz uštede raznih resursa – ljudskih, vremenskih, finansijskih, imaće jak multiplikativni efekat i na poslovanje preduzeća, kroz niz usluga koje će štedjeti njihove resurse, unapređujući nivo digitalne pismenosti zaposlenih u privredi”, rekli su iz PKCG.

Takođe, kako su saopštili, realizacijom tog projekta povećaće se dostupnost servisa i usluga koje Komora nudi svojim članicama.

“Značaj digitalne transformacije za PKCG i cijelu privredu, kao i puna posvećenost Komore da bude predvodnik ovog procesa, transformišući rad, prije svega, same institucije, imaće snažan uticaj, kroz intenzivnije i konkretnije zahtjeve prema nadležnim ministarstvima, i na sam rad javne uprave”, ocijenili su iz PKCG.

Proces digitalne transformacije Komore započeo je aktivnim uključivanjem njenih članica u taj proces, koji su nakon otvorenog poziva oformili konzorcijum i pristupili izradi idejnog rješenja vizije digitalno transformisane PKCG.

“Cilj je učiniti Komoru pristupačnijom za što veći broj preduzeća, kroz povećanje dostupnosti i interaktivnosti, koju će omogućiti veb platforma, te intenziviranje komunikacije sa članicama, što će doprinijeti boljoj vidljivosti i percepciji značaja PKCG”, poručili su njeni predstanici.

Digitalna transformacija je imperativno postala preduslov produktivnosti i efikasnosti, bilo da se radi o institucijama javne uprave, preduzećima ili naučno obrazovnoj zajednici.

“Šansu Crne Gore u doba digitalne ere predstavlja dostupnost velikog globalnog internet tržišta, koje ima oko tri milijarde korisnika. Osnovni preduslov – razvijena informaciono komunikaciona infrastruktura, može se ocijeniti kao veoma zadovoljavajući”, rekli su iz PKCG.

Oni su dodali da je konkurentnost privrede, naročito na internacionalnom planu, postala direktno proporcionalna stepenu digitalne transformacije poslovanja preduzeća.

“S tim u vezi, prirodno je za očekivati da Komora bude pokretač i nosilac procesa digitalne transformacije u okviru biznis zajednice”, zaključili su iz PKCG.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci