Skip to main content

Kandidat za direktora Agencije za civilno vazduhoplostvo

Jušković pisao ministru Raduloviću: Direktno ušli ste ušli u zonu kršenja mojih političkih i ljudskih prava

Jušković pisao ministru Raduloviću: Direktno ušli ste ušli u zonu kršenja mojih političkih i ljudskih prava


Kandidat za direktora Agencije za civilno vazduhoplostvo Nebojša Jušković pisao je ministru saobraćaja i pomorstva povodom, kako je rekao, protivzakonitog poništenja i raspisivanja novog konkursa za direktora ACV-a. On je kazao da je Radulović direktno ušao u zonu kršenja njegovih političkih i ljudskih prava. odnosno prava na rad.
Kandidat za direktora Agencije za civilno vazduhoplostvo Nebojša Jušković pisao je ministru saobraćaja i pomorstva povodom, kako je rekao, protivzakonitog poništenja i raspisivanja novog konkursa za direktora ACV-a. On je kazao da je Radulović direktno ušao u zonu kršenja njegovih političkih i ljudskih prava. odnosno prava na rad.


Jušković pisao ministru Raduloviću: Direktno ušli ste ušli u zonu kršenja mojih političkih i ljudskih prava
Jušković – Foto: Jadran Budva

Njegovo obraćanje prenosimo integralno:

Poštovani ministre Raduloviću,

Ovim putem Vam se obraćam u vezi sa konkursom za izbor direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo koji konkurs je objavljen dana 02.08.2023. godine, po osnovu Odluke o raspisivanju konkursa za izbor direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo broj 01/1 -014/23-1558/1 od 26.07.2023. godine, a koji je nezakonito poništio Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo dana 18.03.2024. godine donošenjem Odluke kako je niže obrazloženo.

Koristim priliku i smatram nužnim i neophodnim da Vas upoznam sa cjelokupnom procedurom sprovođenja predmetnog konkursa i postupanja nadležnog organa- Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo koji se može smatrati protivzakonit i nelegitiman, s obzirom da su dva od pet članova tog organa u konfliktu interesa shodno odredbama važećeg Zakona o vazdušnom saobraćaju.

Jušković pisao Spajiću: Pojedini članovi Vašeg kabineta odluke donose pod jakim uticajem psihoaktivnih supstanci

Naime, dana 15.08.2023. godine, a shodno objavljenoj Odluci o raspisivanju konkursa za izbor direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo, podnio sam prijavu na konkursu za direktora i ujedno dostavio cjelokupnu propisanu dokumentaciju. Tek nakon 7 (sedam) mjeseci od strane postupajućeg organa donijeto je Obavještenje broj 01/1-014/23-1558/57 od dana 20.03.2024. godine kojim sam informisan da je Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo donio odluku kojom je poništio konkurs za izbor direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo, bez navođenja razloga za poništaj i bez dostavljanja odluke na koju se taj organ u odnosnom Obavještenju poziva.

Dokaz: uvid u spise tog organa

Ovo posebno imajući u vidu odredbe člana 26 i 27 Zakona o radu na koje se i sam organ u predmetnom Obavještenju poziva, a koje istovremeno krši. Odredbom iz člana 26 Zakona o radu propisano da poslodavac u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave obavještava učesnike oglasa o izboru kandidata, dok je odredbom iz člana 27 istoimenog zakona propisano da poslodavac može da donese odluku o poništenju oglasa za slobodno radno mjesto u roku od 45 dana od dana njegovog objavljivanja, zbog izmjene propisa, akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ili drugih opravdanih okolnosti nastalih nakon objavljivanja oglasa. Shodno prednje navedenom nesporno je da Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo nije ispoštovao zakonske rokove i proceduru, a što je bio dužan posebno pri ovakvom stanju stvari i odlučivanju.

Ukazujem da sam naknadno dobio Odluku Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo broj 01/1-014/24-576/1 od dana 18.03.2024. godine, gdje se između ostalog konstatuje da se poništava ovaj konkurs i da se stavlja van snage Odluka o raspisivanju konkursa za izbor direktora 01/1 -014/23-1558/1 od 26.07.2023. godine. Iz obrazloženja Odluke proizilazi da je dana 27.10.2023. godine inspektor Uprave za inspekcijske poslove, Odsjek za inspekciju rada izvršio kontrolu i naložio tom organu da otkloni utvrđene nepravilnosti u roku od 10 dana odnosno da postupi u skladu sa gore navedenim članovima Zakona o radu, što u konkretnom nije ispoštovano.

Nadalje, uvaženi gospodine Raduloviću s obzirom na dosadašnja moja obraćanja gdje je izostao Vaš odgovor, iako ste bili dužni da odgovorite, jer ste direktno ušli u zonu kršenje mojih političkih i ljudskih prava odnosno prava na rad, ne očekujem da će te postupiti ni po ovom obraćanju i otkloniti nepravilnosti u radu Savjeta Agencije za civilno vazduholovstvo. Ovo iz razloga jer ste ste Vi direktni krivac zašto Savjet u prethodnom sastavu nije postupao po nalozima Uprave za inspekcijske poslove budući da ste protivzakonito naredili Savjetu da odloži sjednicu na kojoj bi se razmatrale prijave kandidata i ukazane nepravilnosti od strane inspekcijskog organa. Takođe u saznanju sam da je Savjet raspisao novi konkurs, a prethodni protivzakonito poništio pod direktnim Vašim uticajem. Ovakvim ponašanjem doveli ste rad Agencije u zonu pravne konfuzije i nesigurnosti, a sve sa ciljem da na čelu Agencije dovedete kadrove PES=DPS.

Nadam se i vjerujem da će u dogledno vrijeme ministar koji se bude nalazio na čelu Ministarstva saobraćaja i pomorstva umjesto Vas, obratiti pažnju i ispraviti sve neregularnosti i nepravilnosti povodom poništenja starog i raspisivanja novog konkursa za direktora Agencije od strane Savjeta Agencije sa sumnjivim pravnim legitimitetom.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci