• Vijesti
  • Ekonomija
  • Pogledajte spisak: Vlada tvrdi da ove firme i pojedinci nelegalno eksploatišu šljunak

Više firmi

Pogledajte spisak: Vlada tvrdi da ove firme i pojedinci nelegalno eksploatišu šljunak

Pogledajte spisak: Vlada tvrdi da ove firme i pojedinci nelegalno eksploatišu šljunak


Vlada je objavila spisak firmi i pojedinaca za koje tvrdi da nelegalno eksploatišu šljunak iz rijeka.
Vlada je objavila spisak firmi i pojedinaca za koje tvrdi da nelegalno eksploatišu šljunak iz rijeka.


Pogledajte spisak: Vlada tvrdi da ove firme i pojedinci nelegalno eksploatišu šljunak
Foto: Vlada

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma odnosno Direktorat za inspekcijski nadzor pripremio je Informaciju o statusu inspekcijskih postupaka inženjerskih objekata – postrojenja: asfaltnih baza, betonskih baza i drobiličnih postrojenja na dan 24. januar 2023. godine.

“Naznačeni subjekti bili su i predmet inspekcijskog nadzora nadležnih inspekcija Uprave za inspekcijske poslove”, ističe Vlada.

Bemax

“Na lokaciji KO Cijevna u opštini Podgorica u postupku inspekcijskog nadzora objekata, asfaltna baza, betonska baza i drobilično postrojenje investitora – vlasnika doo “Bemax” Podgorica, donijeta su tri Rješenja o rušenju dijela objekta koji su izgrađeni suprotno revidovanom glavnom projektu i građevinskoj dozvoli”, navodi Vlada..

U daljem postupku nadležni sekretarijat Glavnog grada donio je Rješenja o prekidu postupka legalizacije.

“Za predmetne objekte postoji izdata građevinska i upotrebna dozvola”, ističe Vlada.

U daljem postupku prekida se postupak uklanjanja dijela objekata usljed donesenog Rješenja o prekidu postupka legalizacije, a shodno članu 157 Zakona o planiranju prostora i izgradnje objekata.

Ekološka inspekcija je, dodaju, izvršila 13 kontrola (zapisnika).

“Donešena su četiri rješenja za otklanjanje nepravilnosti, podnijet jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka”, navodi Vlada.

U toku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je na tržište stavljen građevinski proizvod – beton za koji nije dokazana upotrebljivost izjavom o svojstvima u skladu sa članom 9 stav 2 alineja 1, što je suprotno članu 8 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima.

“Na uvid nije prezentovana izjava o svojstvima za beton koji je stavljen na tržište. Zbog učinjenog prekršaja, izdati su prekršajni nalozi pravnom i odgovornom licu u pravnom licu u ukupnom iznosu od 2.800 eura i doneseno Rješenje o otklanjanju nepravilnosti”, navodi Vlada.

“Putevi”

“Na lokaciji KO Cijevna u Podgorici u postupku inspekcijskog nadzora objekata, asfaltne baze vlasnika DOO “Putevi” Podgorica ista je uklonjena sa predmetne lokacije i postavljen je privremeni objekat – Asfaltna baza shodno Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada, shodno čemu je postupak inspekcijskog nadzora dalje nastavljen od strane nadležne komunalne inspekcije”, navodi Vlada.

Ekološka inspekcija je izvršila 20 kontrola (zapisnika), donešeno je pet rješenja za otklanjanje nepravilnosti, podnijeta četiri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka (od čega je u dva zahtjeva Sudu za prekršaje predloženo da izrekne zaštitnu mjeru – zabrana obavljanja djelatnosti za drobilično postrojenje i za asfaltnu bazu).

“Tehnoput”

“U postupku inspekcijskog nadzora objekata Asfaltna baza – vlasnika, subjekta nadzora DOO “Tehnoput” Podgorica urbanističko-građevinskoj inspekciji dostavljena je prijava građenja objekta koja je odbijena od strane ove inspekcije na osnovu čega je donijeto i Rješenje o zabrani građenja ovog objekta i objekat je zapečaćen. U ovom slučaju mjera zabrane građenja sprovedena je i obezbijeđena u saradnji sa Upravom policije i nadležnim Tužilaštvom obzirom da je prekršena mjera zabrane građenja”, navodi Vlada.

Ekološka inspekcija je izvršila 14 kontrola (zapisnika), donešena su četiri rješenja za otklanjanje nepravilnosti, podnijeta dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Montenegro Petrol

“Na lokaciji KO Mahala inspekcijski su kontrolisani objekti, šest objekata uz inženjerske objekte – postrojenja Asfaltne baze, betonske baze i Drobilično postrojenje, vlasnika doo “Montenegro Petrol” Podgorica za koja su donesena Rješenja o rušenju jer su isti izgrađeni suprotno važećem planskom dokumentu, bez odgovarajućeg odobrenja. U daljem postupku nadležni sekretarijat Glavnog grada donio je Rješenja o prekidu postupka legalizacije objekta koje je naknadno poništeno, i trenutno je isto u statusu rješavanja po žalbi subjekta nadzora na doneseno Rješenje o odbijanju legalizacije predmetnih objekata. Po okončanju ovog postupka urbanističko – građevinska inspekcija će preduzeti dalje mjere shodno zakonu”, ističe Vlada.

Ekološka inspekcija je, tvrde, uradila 19 kontrola (zapisnika).

“Donešeno je šest rješenja za otklanjanje nepravilnosti, podnijeta četiri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka (od čega je u dva zahtjeva Sudu za prekršaje predloženo da izrekne zaštitnu mjeru – zabrana obavljanja djelatnosti), podnijet jedan zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini Agenciji za zaštitu životne sredine”, navodi Vlada.

Kontrolom je, dodaju, konstatovano da evidencija o nabavci i prodaji robe na veliko (obrazac EV) nije dostupna nadležnoj Tržišnoj inspekciji u toku kontrole u poslovnom prostoru u kome se vrši kontrola, suprotno odredbama člana 37 stav 3 Zakona o unutrašnjoj trgovini.

“Zbog učinjenog prekršaja, izdati su prekršajni nalozi pravnom i odgovornom licu u pravnom licu u ukupnom iznosu od 600,00€ i doneseno Rješenje o otklanjanju nepravilnosti”, navodi Vlada.

U toku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je na tržište stavljen građevinski proizvod – beton za koji nije dokazana upotrebljivost izjavom o svojstvima u skladu sa članom 9 stav 2 alineja 1, što je suprotno članu 8 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima.

“Na uvid nije prezentovana izjava o svojstvima za beton koji je stavljen na tržište. Zbog učinjenog prekršaja, podnijet je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa i doneseno Rješenje o otklanjanju nepravilnosti”, navodi Vlada.

“Čelebić”

“Na lokaciji u naselju Kokoti u Podgorici inspekcijski je kontrolisano Drobilično postrojenje vlasnika doo “Čelebić” Podgorica, za koje je doneseno Rješenje o zabrani upotrebe objekta jer isti nije upisan u katastar nepokretnosti shodno zakonu”, ističe Vlada.

Ekološka inspekcija je izvršila pet kontrola (zapisnika).

“Donešena su tri rješenja za otklanjanje nepravilnosti. Kontrolom je konstatovano da evidencija o nabavci i prodaji robe na veliko nije dostupna u momentu kontrole, suprotno članu 37 stav 3 Zakona o unutrašnjoj trgovini. Zbog učinjenog prekršaja, izdati su prekršajni nalozi pravnom i odgovornom licu u pravnom licu u ukupnom iznosu od 600 eura i doneseno Rješenje o otklanjanju nepravilnosti”, navodi Vlada.

U toku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je na tržište stavljen građevinski proizvod – beton za koji nije dokazana upotrebljivost izjavom o svojstvima u skladu sa članom 9 stav 2 alineja 1, što je suprotno članu 8 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima.

“Na uvid nije prezentovana izjava o svojstvima za beton koji je stavljen na tržište. Zbog učinjenog prekršaja, izdati su prekršajni nalozi pravnom i odgovornom licu u pravnom licu u ukupnom iznosu od 2.800 eura i doneseno Rješenje o otklanjanju nepravilnosti”, navodi Vlada

Cijevna Komerc

“Na lokaciji KO Cijevna inspekcijski su kontrolisani objekti inženjerski objekti: dvije betonske baze i drobilično postrojenje, kao i skladišta investitora, vlasnika doo “Cijevna Komerc” Podgorica za koja su donesena Rješenja o rušenju jer su isti izgrađeni suprotno važećem planskom dokumentu, bez odgovarajućeg odobrenja”, navodi Vlada.

Dana 20.1.2023. godine Urbanističko-građevinska inspekcija je sprovela postupak administrativnog izvršenja Rješenja o rušenju u dijelu objekta, preko izvršne službe DOO “Zaštita prostora Crne Gore” u cilju onesposobljavanja predmetnih postrojenja kojima je onemogućena dalja upotreba istih i započet postupak uklanjanja istih i drugih objekata koji su predmet izvršenja.

“U toku izvršenja vlasnik objekta nastavio je dobrovoljno uklanjanje predmetnih objekata i postrojenja čije sprovođenje prati postupajući urbanističko-građevinski inspektor”, podsjeća Vlada.

Ekološka inspekcija je izvršila 11 kontrola (zapisnika).

“Donešena su četiri rješenja za otklanjanje nepravilnosti, podnijeta dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka (od čega je u jednom zahtjevu Sudu za prekršaje predloženo da izrekne zaštitnu mjeru – zabrana obavljanja djelatnosti za drobilično postrojenje), tri puta rješenjima o izricanju novčane kazne kao upravne mjere izrečene novčane kazne (1 – u iznosu 500
eura (poslata Upravi prihoda i carina na naplatu); 1 – u iznosu 1.000 eura (poslata Upravi prihoda i carina na naplatu); 1 – u iznosu 2.000 eura (još nije istekao rok za postupanje)), navodi Vlada.

Kontrolom je konstatovano da evidencija o nabavci i prodaji robe na veliko (obrazac EV) nije dostupna nadležnoj Tržišnoj inspekciji u toku kontrole u poslovnom prostoru u kojem se vrši kontrola, suprotno odredbama člana 37 stav 3 Zakona o unutrašnjoj trgovini.

“Zbog učinjenog prekršaja, izdati su prekršajni nalozi pravnom i odgovornom licu u pravnom licu, u ukupnom iznosu od 600 eura i doneseno Rješenje o otklanjanju nepravilnosti”, navodi Vlada.

U toku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je na tržište stavljen građevinski proizvod – beton za koji nije dokazana upotrebljivost izjavom o svojstvima u skladu sa članom 9 stav 2 alineja 1, što je suprotno članu 8 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima.

“Na uvid nije prezentovana izjava o svojstvima za beton koji je stavljen na tržište. Zbog učinjenog prekršaja, izdati su prekršajni nalozi pravnom i odgovornom licu u pravnom licu, u ukupnom iznosu od 2.800 eura i doneseno Rješenje o otklanjanju nepravilnosti”, saopštila je Vlada

Milivoje Mugoša

“Na lokaciji u naselju Kokoti u Podgorici inspekcijski je kontrolisano Drobilično postrojenje vlasnika Milivoja Mugoše iz Podgorice, za koje je doneseno Rješenje o zabrani upotrebe objekta jer isti nije upisan u katastar nepokretnosti shodno zakonu. U daljem postupku subjekat nadzora je dobrovoljno uklonio predmetni objekat i o tome obavijesti ovu inspekciju”, navodi Vlada.

Ekološka inspekcija je izvršila jednu kontrolu i donijela jedno rješenje za otklanjanje nepravilnosti, podnijet jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a po okončanju ispitnog postupka biće podnijet još jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u kom će Sudu za prekršaje biti predloženo da izrekne zaštitnu mjeru –zabrana obavljanja djelatnosti za drobilično postrojenje).

Fab live

“Na lokaciji KO Grbavci inspekcijski su kontrolisana drobilična postrojenja, inženjerski objekti – Asfaltno – betonska baza i Drobilično postrojenje subjekta doo “Fab live” Podgorica, za koje su donijete mjere Rješenje o zabrani upotrebe predmetnih objekata jer isti nisu upisani u katastar nepokretnosti shodno zakonu”, saopšteno je iz Vlade.

Ekološka inspekcija je izvršila jednu kontrolu.

DOO “PE-MAR”

“Na lokaciji KO Grbavci inspekcijski je kontrolisano “Drobilično postrojenje subjekta nadzora doo “PE -MAR” Podgorica za koje su donijete mjere Rješenje o zabrani upotrebe predmetnih objekata jer isti nisu upisani u katastar nepokretnosti shodno zakonu”, navodi Vlada.

Ekološka inspekcija je izvršila jednu kontrolu.

Zdenko Maraš

“Na lokaciji KO Grbavci inspekcijski je kontrolisano Drobilično postrojenje subjekta Zdenko Maraš, za koje su donijete mjere Rješenje o zabrani upotrebe predmetnih objekata jer isti nisu upisani u katastar nepokretnosti shodno zakonu”, navodi Vlada.

Ekološka inspekcija je izvršila jednu kontrolu.

Milivoje Maraš

“Na lokaciji KO Grbavci inspekcijski su kontrolisana drobilična postrojenja Milivoja Maraša za koje su donijete mjere Rješenje o zabrani upotrebe predmetnih objekata jer isti nisu upisani u katastar nepokretnosti shodno zakonu. U daljem postupku subjekat nadzora Milivoje Maraš je dobrovoljno uklonio predmetni objekat – Drobilično postrojenje što je utvrđeno kontrolnim inspekcijskim nadzorom na licu mjesta”, navodi Vlada.

Zoran Stanić

“Na lokaciji u naselju KO Mahala u Podgorici inspekcijski je kontrolisano Drobilično postrojenje vlasnika Zorana Stanića iz Podgorice, za koje je donešeno Rješenje o zabrani upotrebe objekta jer isti nije upisan u katastar nepokretnosti shodno zakonu”, ističe Vlada.

Ekološka inspekcija je izvršila jednu kontrolu.

Kotor DOO “Gugi Komerc”

“Na lokaciji KO Lastva Grbaljska opština Kotor u postupku inspekcijskog nadzora objekta – Betonska baza vlasnika doo “GUGI KOMERC” urbanističko-građevinska inspekcija donijela je mjeru zabrane upotrebe objekta jer isti nije upisan u katastar nepokretnosti. U daljem postupku subjekat nadzora predao je prijavu građenja sa dokumentacijom za predmetni objekat, koja je odbijena od strane urbanističko građevinske inspekcije”, navodi Vlada.

Kontrolom je utvrđeno da na uvid nije prezentovana izjava o svojstvima za beton koji je stavljen na tržište, a kojom se dokazuje upotrebljivost građevinskog proizvoda tj. da su njegova svojstva u skladu sa tehničkim propisom, odnosno tehničkom specifikacijom, što je u suprotnosti sa članom 8 Zakona o građevinskim proizvodima, te je shodno utvrđenom činjeničnom stanju doneseno
Rješenje o otklanjanju nepravilnosti i podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Rožaje DOO “TOFI”

“Na lokaciji u opštini Rožaje u postupku inspekcijskog nadzora inženjerskog objekta – Betonska baza vlasnika doo “TOFI” urbanističko-građevinska inspekcija donijela je mjeru zabrane građenja objekta, kao i naređeno rušenje objekta koji je izgrađen suprotno važećem planskom dokumentu. U daljem postupku subjekat nadzora je pribavio građevinsku dozvolu od strane Sekretarijata za urbanizam Opštine Rožaje za predmetno postrojenje kao objekta lokalnog opšteg interesa. U toku inspekcijskog nadzora, na uvid nije prezentovana izjava o svojstvima za beton koji je stavljen na tržište, a kojom se dokazuje upotrebljivost građevinskog proizvoda, tj. da su njegova svojstva u skladu sa tehničkim propisom, odnosno tehničkom specifikacijom što je suprotno odredbama člana 8 stav 1 alineja 1, član 9 stav 1 i stav 2 Zakona o građevinskim proizvodima, te je shodno utvrđenom činjeničnom stanju doneseno Rješenje o otklanjanju nepravilnosti i izdati prekršajni nalozi pravnom i odgovornom licu u ukupnom iznosu od 2.800 eura”ističe Vlada.

Imajući u vidu da je na snazi moratorijum na eksploataciju riječnog materijala, postupanjem Uprave za inspekcijske poslove – Inspekcije za vode u periodu od januara 2021. do 26. januara 2023. godine, utvrđen je niz nepravilnosti.

Za naznačeni period, na vodotocima rijeke Morače, rijeke Cijevne i rijeke Tare (Opština Kolašin, Podgorica, Tuzi i Zeta) izvršeno je ukupno 350 terenskih inspekcijskih kontrola.

“Ukupno je podnijeto 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Ukupno je podnijeto 9 krivičnih prijava protiv NN lica i protiv poznatih lica i jedna dopuna krivične prijave. Ukupno su u 17 predmeta spisi dostavljeni Upravi policije kako bi u saradnji sa ODT-vom ocijenili da li ima elemenata KD za koje se goni po službenoj dužnosti. Ukupno u 4 predmeta spisi dostavljani Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore (radi pridruživanja krivičnom gonjenju i procjeni štete koja je nastala za Crnu Goru)

U naznačenom periodu na vodotocima Tare, Lima i Grnčara (opštine Mojkovac, Berane, Bijelo Polje, Plav i Gusinje) izvršeno je ukupno 407 terenskih inspekcijskih kontrola.

“Donijeto je 12 ukazivanja. Izdato je sedam prekršajnih naloga. Ukupno je podnijeto 18 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Ukupno je podnijeto 22 krivičnih prijava protiv NN lica i protiv poznatih lica i jedna dopuna krivične prijave”, navodi Vlada.

Ukupno je izvršeno 757 inspekcijskih nadzora.

“23 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, 12 ukazivanja, podnijete 32 krivične prijave i 17 predmeta dostavljeno Upravi policije na ocjenu tužilaštva da li ima elemenata za krivično gonjenje, izdato 7 prekršajnih naloga, 4 predmeta dostavljena Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore (radi prdruživanja krivičnom gonjenju i procjeni štete koja je nastala u CG)”, navodi Vlada.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije
Adria TV

Adria Management Services