Skip to main content

Predsjednik Savjeta ACV

Stojanović za ADRIU: MKI pritiska Savjet ACV da donese nezakonitu odluku

Stojanović za ADRIU: MKI pritiska Savjet ACV da donese nezakonitu odluku


Agencija za civilno vazduhoplovstvo još uvijek nema direktora. Mnogo oprečnih mišljenja se povelo oko konkursa za direktora ove organizacije. Bivši Savjet tvrdi da je sve u skladu sa zakonom, zviždač je podnio krivične prijave tvrdeći da je konkurs namješten, a na kraju je reagovao i tadašnji ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović. Šta se tačno dešavalo za portal ADRIA je objasnio aktuelni predsjednik Savjeta ACV Dejan Stojanović, koji je dostavio cjelokupnu hronologiju.
Agencija za civilno vazduhoplovstvo još uvijek nema direktora. Mnogo oprečnih mišljenja se povelo oko konkursa za direktora ove organizacije. Bivši Savjet tvrdi da je sve u skladu sa zakonom, zviždač je podnio krivične prijave tvrdeći da je konkurs namješten, a na kraju je reagovao i tadašnji ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović. Šta se tačno dešavalo za portal ADRIA je objasnio aktuelni predsjednik Savjeta ACV Dejan Stojanović, koji je dostavio cjelokupnu hronologiju.


Stojanović za ADRIU: MKI pritiska Savjet ACV da donese nezakonitu odluku
Stojanović

Njegov dopis objavljujemo u cjelosti:

Hronologija bitnih događaja vezanih za konkurs za izbor direktora ACV:

– Savjet ACV je donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora 26.07.2023.godine, obzirom da je tadašnji direktor ACV trebao ići u penziju 30.08. po sili zakona.

– Konksurs je objavljen 02.08.2023.godine na sajtu i u dnevnim novinama “Pobjeda”. Uslovi konkursa u skladu sa odredbama Zakona o civilnom vazduhoplovstvu i Odlukom Savjeta ACV. Obrazac E-1 kojim se Biro rada obavještava o slobodnom radnom mjestu je svojevoljno i bez znanja Savjeta izmjenio bivši direktor Maksimović, dodavši uslov “VII-1 stepen stručne spreme”. Razlog za ovu protivzakonitu aktivnost je poznat samo njemu. Biro rada nije prihvatio dopisani uslov, te je konkurs objavio u skladu sa odlukom Savjeta i zakonom. Savjet je za dopisivanje na obrascu E-1 saznao tek mnogo kasnije, iz medija. Obzirom da je konkurs objavljen u skladu sa Odlukom i zakonom, nema osnova da se konkurs poništi zbog neuspjelog pokušaja promjene uslova konkursa od strane bivšeg direktora. Kao dokaz navedenog stoji zapisnik inspekcije rada izvršen 19.09. 2023.godine.

– 04.08.2023. obratili smo se Agenciji sa sprečavanje korupcije zahtjevom za dostavljanje mišljenja u vezi tumačenja uslova propisanih Zovs-om, a u vezi izbora direktora. Obzirom da nismo dobili odgovor, 22.08. smo poslalii Urgenciju ASK-u. Tek 05.09.2023. godine ASK dostavlja odgovor gdje u bitnom kaže da nije nadležna za ova pitanja.

– 31. 08. 2023. godine Savjet nakon intervjuisanja svih 13 kandidata jednoglasno bira Vladislava Vlahovića za direktora ACV. Naradnog dana, Odluka o imenovanju je, zajedno sa propratnim aktom, kao i svaki put kada se birao direktor ACV, proslijeđena nadležnom Ministarstvu na saglasnost. Zakon o Vazdušnom Saobraćaju propisuje da predsjednik Savjeta sa izabranim kandidatom potpisuje ugovor tek nakon dobijene saglasnosti od strane nadležnog ministarstva. Bez odgovora od MKI, Savjet ACV je u potpunosti blokiran u daljim aktivnostima.

– Pošto MKI ne odgovara na dostavljenu Odluku o imenovanju, 07.09.2023.godine su dostavljanje informacije u vezi imenovanja direktora Premijeru Abazoviću, Ministru Ibrahimoviću, šefu kabineta MKI Šahmanoviću

– 19.09.2023. inspekcija rada dolazi u ACV po zahtjevu MKI da provjeri postupak konkursa. Inspektor rada sačinjava zapisnik u kome konstatuje da je postupak sproveden u skladu sa zakonom.

– 28.09.2023. na Sjednici Vlade CG razriješen je kompletan Savjet ACV. Obrazloženje puno neprovjerenih informacija, a kao osnovni razlog za razriješenje se navodi da Savjet nije u roku dostavio godišnji izvještaj ACV, što je lako dokaziva neistina.

– Već na narednoj sjednici, 03.09.2023. Vlada CG imenuje novi Savjet ACV, u koji imenuje dva člana iz prethodnog saziva Savjeta ACV.

– Novi Savjet se, odmah po imenovanju, suočava sa alarmantnom situacijom u ACV: bivši direktor Maksimović je pošao u penziju, a pred polazak je potpisao odluku o uvođenju vanrednog stanja u ACV. Jedina srećna okolnost je da se u ovako haotičnoj situaciji nije desila neka vanredna okolnost u oblasti vazdušnog saobraćaja, jer bi tada šteta po Agenciju, ali i državu bila nemjerljiva.

– Savjet preduzima očajnički korak i 10.10.2023. šalje Urgenciju MKI, kojom se traži od nadležnog Ministarstva da Savjetu što hitnije dostavi saglasnost za imenovanje direktora, ili da vrati saglasnost, čime bi se stvorili uslovi za poništenje konkursa.

– MKI odmah sjutradan odgovara na Urgenciju, u kojoj se kaže da je neophodno da Savjet u što kraćem roku dostavi Odluku i o tome informiše MKI. Praktično, MKI odbija da uradi ono na šta ga zakon obavezuje, i pokušava da prebaci odgovornost na Savjet ACV.

– Savjet se obraća advokatskoj kancelariji, sa zahtjevom da provjeri cjelokupnu konkursnu dokumentaciju i ustanovi eventualne nepravilnosti. Advokatska kancelarija konstatuje da je konkurs sproveden u skladu sa zakonom, te da ne postoji zakonski osnov za poništenje konkursa. U pokušaju da pronađe izlaz iz nerješive situacije, advokatska kancelarija daje sugestiju da se Odluka o imenovanju Vlahovića stavi van snage, čime bi konkursni postupak bio vraćen korak unazad. Svoj stav obrazlažu time da u zakonu nije decidno navedeno da li se za imenovanje direktora traži “prethodna” ili “naknadna” saglasnost od nadležnog Ministarstva. Ukoliko bi se prihvatilo mišljenje da se radi o “prethodnoj” saglasnosti MKI, onda je Savjet trebao predati Ministarstvu na izjašnjenje “Predlog za imenovanje direktora”, a ne “Odluku o imenovanju direktora”.

– Savjet usvaja mišljenje advokatske kancelarije, pa na svojoj 2. sjednici stavlja van snage Odluku o imenovanju. Time se stvaraju zakonski uslovi da se imenuje VD direktor, što je učinjeno odmah, imajući u vidu hitnost postupanja. Savjet tada ukida i Odluku o uvođenju vanrednog stanja u ACV. Takođe, na istoj sjednici utvrđuje Predlog o imenovanju Vladislava Vlahovića, kojeg upućuje nadležnom Ministarstvu na saglasnost. Iako se pokušava plasirati priča u javnosti o nekakvoj “nezakonitoj odluci”, obrazloženje je krajnje jednostavno: konkurs se ne može poništiti bez zakonskog osnova, samim tim se mora nastaviti sa njegovim sprovođenjem, a nema dileme da je naredni korak upućivanje resornom ministru Predloga za imenovanje Vladislava Vlahovića za direktora ACV.

– 24.09.2023.godine taj Predlog je dostavljen u MKI na izjašnjenje. Dan nakon toga MKI dostavlja Savjetu ACV dopis u kojem kaže da po njima kandidat ne isupnjava uslove, ali da Savjet još jednom provjeri dokumentaciju, pa da razmisli o poništenju konkursa. Advokatska kancelarija dobija na uvid dopis MKI, i zaključuje da se iz njega ne može zaključiti da MKI nije saglasno sa imenovanjem Vlahovića za direktora ACV. Suština dopisa je prebacivanje odgovornosti na Savjet ACV.

– Savjet postupa po preporuci MKI i odmah upućuje zahtjeve u Fond PIO i Ministarstvo Prosvjete, u vezi izabranog kandidata.

Zaključak: Ministarstvo Kapitalnih Investicija se analizom konkursnog postupka i kandidatom izabranom na konkursu nikad nije bavilo (iako je Savjet učinio dostupnom dokumaciju konkursnog postupka i čak više puta ukazivao da mogu da traže i uzmu svaki dokument na provjeru). Ako su smatrali da izabrani kandidat ne ispunjava uslove, morali su sprovesti postupak za provjeru svega onoga što smatraju spornim. Njihova zakonska obaveza je da daju ili vrate saglasnost za imenovanje izabranog kandidata. što su izbjegavali da učine puna tri mjeseca.  Toliko ćutanje jednog državnog organa za ovakao bitnu oblast je nedopustivo i apsolutno nejasno. Svojim izbjegavanjem da uradi ono što je propisano zakonom, MKI je svjesno Savjet postavio u nezavidnu situaciju, pritiskajući ga da donese nezakonitu odluku, čime bi se sva odgovornost i eventualna krivica pripisali Savjetu ACV i predsjedniku Savjeta.

Savjet će se i dalje, sve do razriješenja, u svom odlučivanju rukovoditi isključivo zakonom.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci