Skip to main content

usvojila ponudu CGES-a

Vlada za kupovinu sopstvenih akcija CGES-a opredijelila skoro pola miliona eura

Vlada za kupovinu sopstvenih akcija CGES-a opredijelila skoro pola miliona eura


Vlada je usvojila ponudu Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) za kupovinu 550.047 sopstvenih akcija te kompanije, za šta je opredijelila skoro 500 hiljada eura.
Vlada je usvojila ponudu Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) za kupovinu 550.047 sopstvenih akcija te kompanije, za šta je opredijelila skoro 500 hiljada eura.


Vlada za kupovinu sopstvenih akcija CGES-a opredijelila skoro pola miliona eura

Iz Vlade je saopšteno da je usvojena informacija o otuđenju sopstvenih akcija, kao i kupovini akcija od većinskog vlasnika CGES-a.

U informaciji se navodi da je Vlada usvojila ponudu CGES-a u vezi sa otkupom i kupovinom 550.047 sopstvenih akcija te kompanije, saglasno prosječnoj cijeni utvrđenoj Pravilima o načinu trgovanja blokom akcija, na dan izvršenja transakcije kupovine akcija.

„Podržavajući uvećanje državnog kapitala po ovom osnovu, Vlada je za kupovinu sopstvenih akcija CGES-a opredijelila 489.881 eura iz tekuće budžetske rezerve“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila izvještaj o sprovedenim aktivnostima u postupku izbora snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca električne energije za period od naredne do 2025. godine i donijela odluku o izboru snabdjevača za sljedeću, 2024. i 2025. godinu.

Iz Vlade su naveli da je, nakon sprovedenog javnog postupka, za snabdijevača izabrana Elektroprivreda.

„U skladu sa odredbama Zakona o energetici propisana je obaveza izbora snabdjevača koji vrši snabdijevanje električnom energijom domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva priključenih na distributivne sisteme električne energije na 0,4 kV, koji bez svoje krivice ostanu bez snabdjevača ili ugovora o snabdijevanju, odnosno one koji izaberu snabdijevanje preko snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca, kao i ranjive kupce koji su zdravstveno i socijalno ugroženi“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da se snabdijevanje ranjivih kupaca koji su zdravstveno i socijalno ugroženi vrši uz subvencioniranje mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju.

Pri tome je, kako su naveli, zabranjena obustava snabdijevanja za tu grupu kupaca, od početka oktobra do kraja aprila, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije.

Kako je saopšteno, donijete su izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za ovu godinu.

Iz Vlade su kazali da se izmjenama i dopunama stvara mogućnost za dodatno snabdijevanje ogrijevnim drvetom stanovništva u ruralnim područjima, kao odgovor na energetsku krizu i drastično povećanje cijena ogrijevnog drveta.

Kako su rekli, ukupna planirana količine drvne mase za te svrhe iznosi 62.396 kubnih metara.

U raspravi je naglašeno da cijene ogrijevnog drveta iz državnih šuma za snabdijevanje stanovništva u ruralnim područjima nijesu uvećavane od donošenja odluke iz 2011. godine, čime se doprinosi i stabilizaciji cijena ogrijevnog drveta na tržištu, koje su trenutno nerealno visoke.

Iz Vlade su naveli da je usvojen izvještaj sa sastanka Mješovite komisije o međunarodnom drumskom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Saveznog vijeća Švajcarske, održanog 7. i 8. jula u Cirihu.

Kako su kazali, prihvaćen je tekst sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta između Vlade Crne Gore i Švajcarskog Saveznog vijeća.

Iz Vlade su rekli da sporazum definiše način i uslove obavljanja međunarodnog drumskog prevoza putnika i tereta sa Švajcarskom.

„Glavna novina sporazuma je potpuna liberalizacija prevoza tereta između dvije države, odnosno obavljanje bilateralnog, tranzitnog i prevoza za/iz trećih zemalja bez dozvola, što predstavlja značajnu odluku za crnogorske prevoznike u pristupu tom tržištu prevoza“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata.

Kako su kazali iz Vlade, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđena je revizija planskog dokumenta, kao značajan, novi institut u procesu planiranja prostora, a čija je sadržina i način vršenja propisan tim Zakonom.

Iz Vlade su rekli da je, sagledavajući dosadašnji rad Savjeta, ocijenjeno da je potrebno pristupiti izradi nove odluke o imenovanju.

“Iz razloga proširenja sastava Savjeta, budući da je u proceduri veliki broj planskih dokumenata koje je potrebno revidovati; prestanka potrebe za revizijom planskih dokumenata iz člana 217 Zakona, istekom roka za njihovo donošenje – 31. decembra 2018. godine, pojednostavljivanja procedure zaključenja ugovora između članova Savjeta i Ministarstva i izmjene načina određivanja naknada za predsjednika i članove Savjeta“, kaže se u saopštenju.

Pored ostalog, kako se navodi, odlukom je propisano da ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u zavisnosti od vrste i složenosti planskog dokumenta iz člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata određuje članove Savjeta za svaki planski dokumenta pojedinačno, iz reda imenovanih članova Savjeta.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci