Skip to main content

Osnovni sud u Podgorici djelimično je usvojio tužbu Đukanovića

Đukanović trpio štetu zbog plave torbe: Osnovni sud u Podgorici usvojio tužbu protiv Kneževića i Daily press-a

Đukanović trpio štetu zbog plave torbe: Osnovni sud u Podgorici usvojio tužbu protiv Kneževića i Daily press-a


Osnovni sud u Podgorici djelimično je usvojio tužbu bivšeg predsjednika i lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića protiv predsjednika Atlas grupe, biznismena Duška Kneževića i Daily Press-a, izdavača nezavisnog dnevnika “Vijesti”.
Osnovni sud u Podgorici djelimično je usvojio tužbu bivšeg predsjednika i lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića protiv predsjednika Atlas grupe, biznismena Duška Kneževića i Daily Press-a, izdavača nezavisnog dnevnika “Vijesti”.


Đukanović trpio štetu zbog plave torbe: Osnovni sud u Podgorici usvojio tužbu protiv Kneževića i Daily press-a
Đukanović

Prvostepenom presudom, Knežević i “Vijesti” dužni su da solidarno isplate Đukanoviću po 1.500 eura sa zakonskom zateznom kamatom počev od 12. aprila 2019. godine, po osnovu naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti – prava na čast i ugled.

Advokat Daily Press-a Aleksandar Đurišić uložio je žalbu na odluku Osnovnog suda, ocijenivši da je presuda “nezakonita, neutemeljena, površna i duboko neosnovana”.

Đukanović je Kneževića i Daily Press tužio zbog teksta “Đukanović, ja i torba sa parama” u kojem je biznismen optužen za stvaranje kriminalne organizacije iznio tvrdnje o tome da je tadašnjem predsjedniku države davao novac.

Knežević je u utorak izručen Crnoj Gori iz Velike Britanije radi vođenja više krivičnih postupaka, a rješenjem Višeg suda određen mu je pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Osnovni sud, između ostalog, u presudi navodi da je Knežević u intervjuu u početnoj fazi istakao da “postoji snimak na kome je Đukanović, u mojoj kući, gdje se vidi da mu u sportskoj torbi dajem novac koji uzima i razgovor koji je vođen tom prilikom…”.

“Međutim, za ovako iznijete stavove i tvrdnje, tuženi ni u tom tekstu, ni kasnije nije dostavio jasne i konkretne dokaze u pravcu potvrđivanja svojih navoda”, stoji u presudi.

Sud je konstatovao i da je za odlučivanje u ovom sporu, u kojem postoji sukob prava ličnosti i slobode izražavanja, koja podrazumijeva i slobodu medijskog informisanja, imao u vidu važeću regulativu o tim pravima i slobodama i praksu Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova.

Navodi se da u tekstu nije naznačeno da se autoru pomenuti snimak o kojem je govorio Knežević nije prezentovao, pa nema naznake da se radi o glasinama ili pretpostavkama, što znači da nije postupljeno profesionalno, u skladu sa Kodeksom novinarka/novinarki.

“Osim toga, tuženi I reda u ovom postupku nije dokazao da se radi o istinitim tvrdnjama, dok sa druge strane tuženi II reda nije postupao u dobroj vjeri uz poštovanje dostojanstva tužioca i sa profesionalnom pažnjom koja se od njega očekuje, odnosno nije učinio napor da utvrdi istinitost činjenica u spornim tekstovima uz primjenu načela da treba čuti drugu stranu, što je trebalo učiniti u smislu citiranih odredbi, s obzirom na to da tekst sadrži činjenične tvrdnje koje su vrlo uvredljive po tužioca i čija istinitost nije potkrijepljena validnim dokazima”, piše u presudi.

Sudija Mladen Bulatović smatra i da to upućuje na zaključak da nedokazane činjenične tvrdnje nijesu dobronamjerne i da je sporni tekst objavljen na način i u namjeri da se u javnosti stvori negativni utisak o Đukanoviću i diskredituje njegova ličnost, te da je zloupotrebom slobode izražavanja grubo narušena uravnoteženost između zaštićenih dobara – slobode izražavanja sa jedne i ličnih prava tužioca sa druge strane, na štetu tužioca.

“Činjenica da je tužilac javna ličnost i da u javnoj raspravi mora prihvatati oštre kritike i provokativne iskaze o sebi ne oslobađa odgovornosti tužene, jer su prava na psihički integritet i dostojanstvo čovjeka prirodna prava koja se stiču rođenjem i neprikosnoveno pripadaju tužiocu, dok su prava na čast i ugled temeljna prava koja se odnose na moralne kategorije, odnosno na čast kao osjećanje sopstvene vrijednosti i uvaženosti u društvu i ugled kao mišljenje koje sredina i javno mnjenje imaju o čovjeku”, navodi se u prvostepenoj presudi.

Đukanović je tužbom tražio da Knežević i Daily Press na ime nematerijalne štete zbog povrede prava na čast i ugled isplate solidarno po 50.000 eura, ali je sudija smatrao da je tužbeni zahtjev previsoko opredijeljen.

“…S obzirom na to da tužilac nije priložio druge dokaze u cilju utvrđivanja tražene naknade, jer nije saslušavan u svojstvu parnične stranke, niti je bilo predloga tužioca u tom pravcu, kako bi se sud uvjerio u stepen i intenzitet povrede duševnog integriteta tužioca, niti je sud mogao neposrednim opažanjem da kvantitativno izrazi dubinu povrede prava ličnosti, te da stekne širu sliku u smislu okolnosti u kojima se ogleda povreda časti i ugleda tužioca, pa je našao da adekvatna novčana naknada, kao satisfakcija za povredu časti tužioca iznosi 1.500 eura, a takođe naknada za povredu ugleda dodatnih 1.500…”, stoji u presudi.

Advokat Đurišić koji, kako je naveo, shodno Ustavu i Zakonu pruža pravnu pomoć Daily Press-u pro-bono, bez ikakvog materijalnog interesa, ocijenio je da je odluka Osnovnog suda očekivana.

“… Jer nije tužilac ni saslušan na okolnosti duševnih bolova i patnji kao i svi drugi tužioci u našoj zemlji u svakom ovakvom postupku. Sud je vjerovao da patnje postoje iako to nije dokazao. Nejasan je ovako privilegovan odnos kod jedne jednostavne parnice. Sa druge strane, imajući u vidu poremećen vrednosni sistem kod nas, prirodno je da su takve i odluke. Naime, pojedini ljudi ni ne razumiju razliku između dobra i zla. Pa ni po neki državni organi pojmove javnih autoriteta odnosno javnih ličnosti od kojih koncept zaštite ljudskih prava štiti one koji nemaju moć – privatna lica”, smatra Đurišić.

On je ocijenio i da, kada se pominju javni autoriteti, oni treba da trpe više, sve i da se radi o informacijama koje šokiraju, uz dužnu pažnju novinara koja je dokazana.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci