Skip to main content

Otvoreno pismo

Jušković: Ko utiče na rad Upravnog suda?

Jušković: Ko utiče na rad Upravnog suda?


Predsjednik Demokratske stranke jedinstva, Nebojša Jušković, danas je javno pozvao Upravni sud da se izjasni zašto ne donosi presudu ili pak zakaže ročište u predmetu koji, kako je naveo, nekada prvi policajac u Vladi Mila Đukanovića, Goran Danilović, preko svojih satelita vodi pred tim sudom, a sve radi poništenja rješenja o imenovanju predsjednika DSJ.
Predsjednik Demokratske stranke jedinstva, Nebojša Jušković, danas je javno pozvao Upravni sud da se izjasni zašto ne donosi presudu ili pak zakaže ročište u predmetu koji, kako je naveo, nekada prvi policajac u Vladi Mila Đukanovića, Goran Danilović, preko svojih satelita vodi pred tim sudom, a sve radi poništenja rješenja o imenovanju predsjednika DSJ.


Jušković: Ko utiče na rad Upravnog suda?
Jušković

Otvoreno pismo Juškovića prenosimo u cjelosti.

„Predsjednik Demokratske stranke jedinstva, mr Nebojša Jušković, javno poziva Upravni sud da se izjasni zašto ne donosi presudu ili pak zakaže ročište, već više od godinu i po, u predmetu u kojem nekada prvi policajac u Vladi Mila Đukanovića, Goran Danilović, preko svojih satelita vodi pred tim sudom, a sve radi poništenja rješenja o imenovanju predsjednika Demokratske stranke jedinstva.

Obavještavam javnost da sam se nekoliko puta urgencijom obraćao Upravnom sudu, a sve radi zakazivanja ročišta kao i donošenja odluke u predmetu U br. 5936/21 na koje urgencije je sud ostao nijem, a ni na jednu nije dao odgovor u kojoj fazi se nalazi postupak.

I pored jasno propisane zakonske odredbe koja uređuje suđenje u razumnom roku, koje Upravni sud grubo, oštro i smjelo krši u konkretnom predmetu, očigledno je da je politika umiješala prste u ovom predmetu, jer je nesporno da je pokretanju ovoga spora kumovao nekada prvi policajac Mila Đukanovića, bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović.

Jasni su bili interesi Mila Đukanovića i DPS-a koje su ostvarivali u ovom postupku preko Gorana Danilovića koji je sa te funkcije štitio partijski interes DEMOS- a na štetu pravde i zakona kao i kriminalne aktivnosti političkog saborca tada člana Predsjedništva, a sada potpredsjednika DEMOSA-a dr Radovana Asanovića, ali ostaje nejasno ko na Upravni sud vrši uticaj da ne postupa u konkretnom predmetu.

Naime, za vrijeme mandata prvog policajca Mila Đukanovića, ministra Gorana Danilovića, čuvana je politička “zaostavština” potpresjednika Vlade Duška Markovića koji je donio rješenje , a kojim se na bazi grubih falsifikata, vrši promjena lica za zastupanje DSJ-a, čime je ovim postupkom dotaknuto dno pravde,i izvršen nepoznat slučaj u političkoj istoriji i praksi,da visoki funkcioner jednog političkog subjekta,bude imenovan za predsjednika druge političke partije.

Takvo rješenje je osporeno pred Upravnim sudom, koje je poništeno presudom Upravnog suda, a na osnovu koje presude je Ministarstvo javne uprave donijelo rješenje o promjeni podataka o licu ovlašćenom za zastupanje političke partije DSJ, a kojim rješenjem je imenovan mr Nebojša Jušković.

Bivši Milov prvi policajac je preko svojih poslušnika protiv navedenog rješenja podnio tužbu Upravnom sudu kojom ništa drugo nego samo želi da opstruira i onemogući rad DSJ, a u kom predmetu je DSJ zauzela mjesto zainteresovanog lica i u cjelosti činjenicama osporila tužbeni zahtjev.

Kako su predočene činjenice neosporive, to je neupitan ishod postupka, ali zbog takvog stanja očigledno je izvršen politički pritisak na Upravni sud koji već godinu ipo ne donosi presudu u konkretnoj pravnoj stvari, a da stvar bude gora ne zakazuje ni ročišta.

Kako Upravni sud do reagovanja ovim saopštenjem nije zakazao ročište u konkretnom predmetu niti je odgovorio na više upućenih urgencija, pozivam Upravni sud da postupa u skladu sa zakonom i donese odluku u ovoj pravnoj stvari jer je odavno stvar sazrela za presuđenje, čime nanosi nenaknodivu političku štetu stranci.

Ako pak ne postupi sud na naveden način, pozivam da se Upravni sud javno izjasni ko utiče na rad Upravnog suda.

Ovakvim ponašanjem političkih saboraca, Duška Markovića, Gorana Danilovića, Miodraga Lekića i dr Radovana Asanovića, kada je u pitanju pravno nasilje nad DSJ eksplicitno ukazuje da je cilj bio eliminacija iz pilitičkog života Crne Gore ovog političkog subjekta.

Zbog pravnog tereta DSJ nije u mogućnosti u punom pravnom kapacitetu od 2016 godine ostvariti svoje pravo da ravnopravno učestvuje na izborima i građanima Crne Gore ponudi svoj politički program“.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci