• Vijesti
  • Politika
  • Medojević: Novović hitno da procesuira Krivokapića i Spajića zbog nezakonitog zaduživanja države

lider PZP-a

Medojević: Novović hitno da procesuira Krivokapića i Spajića zbog nezakonitog zaduživanja države

Medojević: Novović hitno da procesuira Krivokapića i Spajića zbog nezakonitog zaduživanja države


Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, kazao je da očekuje da Specijalno državno tužilaštvo hitno procesuira bivšeg premijera Zdravka Krivokapića i bivšeg ministra finansija Milojka Spajića, zbog nezakonite emisija državnih obveznica u decembru 2020. godine.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, kazao je da očekuje da Specijalno državno tužilaštvo hitno procesuira bivšeg premijera Zdravka Krivokapića i bivšeg ministra finansija Milojka Spajića, zbog nezakonite emisija državnih obveznica u decembru 2020. godine.


Medojević: Novović hitno da procesuira Krivokapića i Spajića zbog nezakonitog zaduživanja države
Medojević – Foto: ADRIA

Njegovo saopštenje prenosimo integralno:

Nema nikakve dileme da je emisija državnih obveznica u decembru 2020. sprovedena nezakonito i da postoji osnovana sumnja da su Krivi i Mickej počinili više teških krivičnih djela na štetu imovine i interesa države Crne Gore. Imajući u vidu da se radi o čitavom nizu međusobno povezanih i koordiniranih aktivnosti i odluka, koje su se odvijale u dužem vremenskom intervalu, jasno se uočava predumišljaj i organizovano djelovanje više međusobno povezanih lica, sa jasnim motivom – sticanje protivpravne dobiti na štetu imovine države Crne Gore.

Najznačajniji element bića ovih krivičnih djela je činjenica da Vlada NIJE DONIJELA NIKAKVU ODLUKU o zaduživanju države putem obveznica, pa samim tim te obveznice u formalno-pravnom smislu i ne postoje kao obligacija države Crne Gore.

To se jasno vidi iz hronologije događaja.

  1. Privatno lice Milojko Spajić, 23.11. (po sopstvenom priznanju) bez ikakvih ovlašćenja, stupa u komunikaciju sa aktuelnim Ministrom finansija Darkom Radunovićem i u ime i za račun države Crne Gore počinje aktivnosti u pripremi najvećeg pojedinačnog zaduženja u istoriji Crne Gore.

Postoji osnovana sumnja i priznanje samog ministra da je kao neovlašćeno lice, u periodu 23.11-04.12. se lažno predstavljao i dogovarao direktno, bez javnosti i konkurentskih procedura, poslovne aranžmane sa investicionim bankama i advokatskim kancelarijama, i tim ugovarao finansijske obaveze države u višemilionskim iznosima.

Neovlašteno zastupanje i lažno predstavljanje predstavljaju krivična djela koja su u sticaju sa djelima prevare u poslovanju, falsifikovanja čine organsko biće krivičnog djela organizovanog kriminala.

  1. Bez odluke Vlade, građansko lice Milojko Spajić , u periodu 23.11-04.12. stupa u komunikaciju sa više privatnih lica, predstavnika investicionih banaka, konsultantskih kuća i advokatskih kancelarija i sa njima ugovara i sklapa aranžmane u ime i za račun države Crne Gore , iako za to nema nikakva ovlašćenja. Bez odluke Vlade, bez tendera i javnih procedura, neposrednim pregovorima i u tajnosti, građanin Milojko Spajić, ugovara višemilionske poslove za investicione banke.

Milojko Spajić je postao ministar tek 4. decembra 2020, a poslove sa investicionim bankama i advokatskim kancelarijama je dogovarao mnogo ranije nego što je postao ministar. Dakle, kao neovlašćeno lice. Ugovaranje poslova konsaltinga i savjetovanja oko zaduženja i emisija obveznica je definisano Zakonom o javnim nabavkama, kojim je Ministarstvo finansija definisano kao obveznik zakona. To znači da se svaka javna nabavka u oblasti konsaltinga i savjetovanja mora sprovoditi u javnim i konkurentskim procedurama. Spajić je dao posao investicionim bankama, direktnom pogodbom i to preko svojih ličnih poznanika, od koga su banke i advokatske kancelarije i nepoznati subjekti, zaradili proviziju od preko 5 miliona EUR.

Svaka ozbiljna istraga bi veoma brzo došla do dokaza o komunikacijama članova ove organizovane grupe u vremenu od 23.11. 2109. do 09.12.2020 godine jer su bile intenzivne i za njih postoje i svjedoci iz Ministarstva finansija i Centralne Banke.

Državna Revizorska Institucija u izvještaju o reviziji završnog računa budžeta za 2020. godinu je utvrdila da je država Crna Gora za ovu, tajnu ali organizovanu transkaciju, platila bankama, advokatima, ali i nepoznatim subjektima iznos od 5.098.864,31 EUR.

Koliko je novca od ove sume dobio Milojko Spajić, za dodjeljivanje ovog posla unaprijed izabranim firmama i bankama, bez tendera i javnog oglašavanja, na šta je bio obavezan Zakonom o javnim nabavkama?

  1. Da je građanin Milojko Spajić vec sklopio dilove sa investicionim bankama oko ovog posla , jasno se vidi iz dopisa koji Ministarstvo finansija šalje 31.11.2020. Komisiji za hartije od vrijednosti kojima se Komisija obavještava o namjeri Vlade da se zaduži od 500-700 mil EUR. U tom trenutku NE POSTOJI ODLUKA VLADE o zaduženju i emisiji obveznica. NE POSTOJI ni odluka Vlade o izboru savjetnika , advokata niti ODLUKA o prihvatanju ugovora sa tim subjektima. NIŠTA.

Dopis potpisuje aktuelni Ministar Finansija u Vladi Duška Markovića, Darko Radunović??!!!!!

Treba li jasniji dokaz da su Krivi i Mickej od samog početka u tijesnoj saradnji sa DPS-om i da su nam djelovi Crkve podmetnuli DPS kukavičja jaja.

Ministar Radunović u svom dopisu od 30.11.2020. već “zna” da će se transkacija realizovati preko Bank of Amerika, City group, Erste bank, Societe Generale.

Ministar Radunović u svom dopisu nigdje ne pominje Odluku Vlade o zaduženju. Emisija obveznica će se realizovati “pod uslovima i na način predviđen UGOVORIMA koje će država zaključiti sa navedenima bankama…”

Da se radi o dobro organizovanoj zavjeri, na štetu imovine i interesa države Crne Gore u cilju sticanja protivpravne koristi, najbolje govori i podatak da je ovaj dopis datiran na 30.11.2020 godine, ali da je u Komisiji za hartije od vrijednosti “stigao” tek 07.12.2020 godine.

Nova Vlada na sjednici 07.12.2020. godine nije razmatrala niti donijela nijednu od neophodnih Odluka za realizaciju ove transakcije:

  1. Predlog Odluke o zaduženju države za 750 mil Eur koju treba da usvoji Skupština
  2. Odluku o emitovanju obveznica (sa iznosom kamate koju će država platiti kupcima)
  3. Odluku o prihvatanju Prospekta i prateće dokumentacije
  4. Odluku o izboru investicionih banaka aranžera obveznica i drugih subjekata u transakciji (advokatska kuca, fiskalni agent, agent platac, registrator…) u sklapanju Ugovora sa njima
  5. Odluku o javnom pozivu za upis obveznica

Država Crna Gora se zadužila 750 mil EUR transakcijom na Londonskoj berzi 09.12.2020, a da u tom trenutku nije postajala NIJEDNA odluka Skupštine ili Vlade o tome?!!!!!!!

Ova zavjerenička grupa čiji su vodeći članovi Krivokapić i Spajić je iskoristila period tranzicije vlasti i u periodu od 23.11. do 14.12. realizovala zaduženje države Crne Gore za 750 mil Eur bez odluka Skupštine i Vlade. Tajno i organizovano, po sosptvenom priznanju.

Ustavom Crne Gore je propisano da Skupština raspisuje javne zajmove i odlučuje o zaduživanju Crne Gore (član 82 stav 1 tačka 18).

Skupština odlučuje o zaduživanju usvajanjem POSEBNE Odluke o zaduživanju.

Vlada Crne Gore priprema Predlog Odluke o zaduživanju i dostavlja Skupštini na izjašnjavanje.

Ova zavjerenička grupa je , u tajnosti i dobro organizovano kršila Ustav, zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i protivzakonito zadužila državu Crnu Goru za 750 mil eur plus kamate za 7 godina u iznosu od 2,875% godišnje , na osnovu privatnih ličnih odluka Krivokapića i Spajića. Uslovi i način emisije obveznica nijesu definisani Odlukama Skupštine i Vlade, već Ugovorima sa investicionim bankama. Privatna lica Krivokapić i Spajić su sa nepoznatim licima iz nezakonito i tajno angažovanih banaka i konsultantskih kuća u dogovoru sa kupcima, definisali KAMATE , ROČNOST I OSTALE USLOVE. Privatni posao. Lični profiti.

Postoji osnovana sumnja da na dan prodaje obveznica na Londonskoj berzi,09.12.2020. ove obveznice nijesu ni registrovane u Crnoj Gori, niti je Vlada usvojila Prospekt ( koji mora biti usvojen prije emisije obveznica i njihove prodaje).

Privatna lica. Privatni dilovi. Privatni profit.

Na račun građana i države Crne Gore.

Nema nikakve dileme da se ovdje radi o teškim zloupotrebama službenog položaja i državnih funkcija, grubim kršenjima zakona , sa jasnim motivom sticanja protivpravne materijalne koristi na štetu imovine države Crne Gore.

Sačekaćemo promjene u tužilaštvu i dati šansu novim ljudima da u najkraćem roku pokrenu ozbiljnu istragu protiv Krivokapića i Spajića, i drugih za sada nepoznatih lica zbog pljačke države Crne Gore. Ukoliko i novi čelnici tužilaštva budu zabijali glavu u pijesak i štitili visoku korupciju u vrhu Vlade, mi ćemo podnijeti krivičnu prijavu.

Dosta nam je bilo 30 godina vladavine lopova iz DPS-a, da bi tolerisali isti lopovluk od nove vlasti – navodi Medojević u saopštenju.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članciNajnovije
Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije
Adria TV

Adria Management Services