Skip to main content

Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije uskoro pred poslanicima

Ministarstvo za ADRIU: Novi zakon će akcentovati visoke kazne za diskriminaciju

Ministarstvo za ADRIU: Novi zakon će akcentovati visoke kazne za diskriminaciju


Novi Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije trebalo bi da do kraja godine bude upućen Skupštini. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava kazali su za portal ADRIA da je značajna novina uvođenje intersekcijske diskriminacije, kao jednog od težih oblika diskriminacije. Riječ je o diskriminaciji koja se odvija po nekoliko ličnih osnova ili karakteristika/identiteta, koji su nerazdvojni.
Novi Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije trebalo bi da do kraja godine bude upućen Skupštini. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava kazali su za portal ADRIA da je značajna novina uvođenje intersekcijske diskriminacije, kao jednog od težih oblika diskriminacije. Riječ je o diskriminaciji koja se odvija po nekoliko ličnih osnova ili karakteristika/identiteta, koji su nerazdvojni.


Ministarstvo za ADRIU: Novi zakon će akcentovati visoke kazne za diskriminaciju
Fatmir Đeka, Foto: Filip Filipović, ADRIA

U vezi sa sankcionisanjem, naglašavaju u Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, na čijem je čelu Fatmir Đeka, važećim Zakonom predviđene su visoke kazne i novi zakon će to akcentovati.

A aktuelnim zakonom su za prekršaje predviđene kazne:

  • do 20.000 eura za kompanije;
  • do 2.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave i organu lokalne uprave;
  • do 6.000 eura za preduzetnike i
  • do 2.000 eura za građane.

Iz Ministarstva ističu da je novi Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije ključni propis u zakonodavstvu koje uređuje suzbijanje diskriminacije i jednakost i stoga treba biti napisan jasno i sistematično kako bi se primjena postojećih garancija podstakla, a ne destabilizovala.

“Nepostojanje antidiskriminacionog zakonodavstva u Crnoj Gori je po prvi put 2010. godine uslovilo donošenje Zakona o zabrani diskriminacije.  Od donošenja prvog Zakona o zabrani diskriminacije, Zakon je pretrpio tri izmjene (2011. i 2014. i 2017. godine). Mehanizam zaštite ljudskih prava neće biti u potpunosti zaokružen bez usvajanja novog Zakona”, navode u Ministarstvu.

Kome će građani moći da se žale ako smatraju da su diskriminisani?

Dodaju da Zakon o zabrani diskrminacije prepoznaje kada je neka osoba dovedena u nejednak položaj, dok Predlog Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije proširuje područje primjene tako što diskriminacijom smatra dovođenje u nepovoljniji položaj u odnosu na drugu osobu ili grupu lica po nekom od osnova iz člana 1 Zakona.

“Građani će svoje predstavke za diskriminaciju upućivati Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, sudovima i inspekcijskim organima, kao što predviđa i važeći Zakon o zabrani diskriminacije”, kažu u Ministarstvu.

Promocija jednakosti ključni princip

Ocjenjuju da će taj zakon usloviti usklađivanje svih ostalih zakona kojim se reguliše zabrana diskriminacije, dok će istovremeno unaprijediti promociju jednakosti, kao ključnog principa ovog zakona.

“Donošenjem Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije ojačaće se sistem zaštite od diskriminacije i obezbijediti potpuna usklađenost sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske unije. Usaglašavanjem pravne tekovine i poboljšanjem antidiskriminacionog zakonodavstva u smislu jačanja institucija zaštite i efiksnosti u primjeni Zakona u praksi, postići će se veći stepen poštovanja ljudskih prava i sloboda što će voditi daljem napretku u primjeni zahtjevnih standarda EU i UN, do njihove potpune implementacije”, zaključuju u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava.

Ž.N.J.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci