Skip to main content

Raspisali javni poziv

Fondacija “Dobrilo Gačević” će dodijeliti godišnje stipendije studentima državnih elektrotehničkih fakulteta

Fondacija “Dobrilo Gačević” će dodijeliti godišnje stipendije studentima državnih elektrotehničkih fakulteta


Fondacija „Dobrilo Gačević“ budžetom je opredijelila sredstva za stipendiranje studenata Elektrotehničkog fakulteta (program Energetika i automatika) te će pet najboljih studenata završnih godina specijalističkih i master akademskih studija dobiti stipendije od po 150 mjesečno u trajanju od 12 mjeseci.
Fondacija „Dobrilo Gačević“ budžetom je opredijelila sredstva za stipendiranje studenata Elektrotehničkog fakulteta (program Energetika i automatika) te će pet najboljih studenata završnih godina specijalističkih i master akademskih studija dobiti stipendije od po 150 mjesečno u trajanju od 12 mjeseci.


Fondacija “Dobrilo Gačević” će dodijeliti godišnje stipendije studentima državnih elektrotehničkih fakulteta

Kako je saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore, stipendija se dodjeljuje za studijsku 2023/2024 godinu na period od 12 mjeseci i isplaćuje se u jednakim mjesečnim ratama bez obaveze vraćanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti završnih godina specijalističkih i master akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, smjer energetika i automatika (ili odgovarajući smjer ukoliko student dolazi izvan Crne Gore) ili bilo kog drugog univerziteta u regionu koji je osnovan od strane države (državni faklutet), studenti koji su prethodno akademsko zvanje i/ili školovnaje sticali na univerzitetima koje je osnovala država (državni fakultet), koji nisu u radnom odnosu, studenti koji su državljani Crne Gore, studenti koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija odnosno koji prvi put upisuju semestar studijske godine koju pohađaju i koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija te studenti koji su tokom školovanja ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 8,00.

U cilju podsticanja studenata iz Opštine Pljevlja, naglašavaju da će se oni dodatno bodovati sa 10 bodova uz dokaz o položenom maturskom ispitu neke od srednjoškolskih ustanova sa teritorije navedene opštine.

“Rok za podnošenje tražene dokumentacije je od 8. decembra do 22. decembra 2023. godine”, ističu u EPCG.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Skerlićeva br. 14, 84210 Pljevlja sa naznakom FONDACIJA „DOBRILO GAČEVIĆ“ – ZA STUDENTSKE STIPENDIJE.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

• CV studenta
• uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija važeće lične karte
• potvrda o položenim ispitima
• potvrda o studiranju
• kopija uvjerenja o diplomiranju sa osnovnih akademskih studija
• dokaz da student nije u radnom odnosu (potvrdu izdaje Zavod za zapošljavanje)
• dokaz o položenom maturskom ispitu (ukoliko je student iz Opštine Pljevlja)
• broj žiro računa (potvrda iz banke)

NAPOMENA: Dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije i ne može biti starija od šest mjeseci. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće razmatrati.

Komisija za sprovođenje postupka stipendiranja (u daljem tekstu: Komisija) odgovornom licu fondacije dostavlja rang listu studenata koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa u skladu sa zahtjevanim kriterijumima.

KRITERIJUMI

Kriterijumi za dobijanje stipendije podrazumijevaju sljedeće:

• Uspjeh tokom školovanja i efikasnost studiranja. Studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova po formuli:
Prosjek x 9

• Studenti sa teritorije Opštine Pljevlja dobijaju dodatnih 10 bodova.

Ukoliko se dogodi da dva ili više studenata ima istu prosječnu ocjenu u prethodnom periodu školovanja, kao prednost će se bodovati prosječna ocjena samo sa završne godine osnovnih (bachelor) studija.

Informacije u vezi sa javnim pozivom kandidati/kinje mogu dobiti putem e-mail adrese: fondacijadobrilogacevic@gmail.com.

Novoosnovana Fondacija „Dobrilo Gačević“ nosi ime dugogodišnjeg radnika Elektroprivrede Crne Gore i direktora TE „Pljevlja“, koji je cijeli svoj radni vijek, od samog početka, proveo u TE „Pljevlja“ u kojoj je obavljao i niz odgovornih funkcija.

Rođen je 1957. godine u Pljevljima. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer Energetika.

U TE „Pljevlja“ odradio je pripravnički staž 1982. godine, a poslije odsluženog vojnog roka zasnovao radni odnos kao glavni inženjer za mjerenje i regulaciju do 1986. godine.

Narednih devet godina radio je kao vodeći inženjer elektroposlova za pomoćne objekte TE „Pljevlja“, a zatim sve do 2001. kao vodeći inženjer za upravljanje i zaštitu visokonaponske opreme.

Od 2001. do 2010. godine bio je pomoćnik direktora za tehnička pitanja tog termoenergetskog objekta.

Godinu dana bio je i v.d. direktora Termoelektrane, a nakon toga pomoćnik direktora Direkcije za poslovni i tehnički razvoj EPCG za lokaciju Pljevlja i menadžer projekata u Direkciji za razvoj i inženjering EPCG.

Učestvovao je u realizaciji i pripremi više izuzetno važnih i kompleksnih projekata u EPCG u kojima izdvajaju rad na pripremi i realizaciji projekta ugradnje elektrofilterskog postrojenja, pripremi i realizaciji projekta zamjene TNP parnoturbinskog postrojenja, pripremi i realizaciji projekta ekološke rekonstrukcije TE „Pljevlja“ kao i na projektu toplifikacije Pljevalja te pripremi za realizaciju projekta mHE Otilovići.

Dobrilo Gačević dao je nemjerljiv doprinos razvoju TE „Pljevlja“ kao i same lokalne zajednice, pa se i Fondacija, koja nosi njegovo ime, upravo iz tog razloga opredijelila da ubuduće svoje aktivnosti usmjeri ka stipendiranju mladih i vrijednih ljudi koji žele da se edukuju i profesionalno ostvaruju na polju energetike.Komentari

Subscribe
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci